Uit welke landen kwamen in 2017 de meeste migranten?

In achtergronden door Ewoud Butter op 02-01-2018 | 08:42

Naar schatting van het CBS kwamen er in 2017 ongeveer 82 duizend meer mensen naar Nederland, dan dat er vertrokken. Dat aantal is iets lager dan in 2016 toen dit migratiesaldo 86.000 was. De meeste immigranten kwamen uit Oost en Zuid-Europa.

Het aantal immigranten nam volgens de voorlopige cijfers van het CBS in 2017 toe met 5000. Omdat het aantal emigranten met 9.000 harder steeg, daalde het migratiesaldo. 

De grootste groep immigranten kwam in 2017 uit Polen (22.000), op afstand gevolgd door immigranten uit Syrië (15.500), Duitsland (10.000), India en de voormalige Sovjet Unie. Omdat er ook veel mensen emigreerden naar bijvoorbeeld Polen (14.000) en Duitsland (8.000) is het relevanter naar het migratiesaldo te kijken. 

De top 20 ziet er dan als volgt uit:

In vergelijking met vorig jaar is er sprake van een opvallende toename van het aantal immigranten uit Turkije, waardoor het migratiesaldo steeg van 131 naar 1111. De immigratie uit Irak (van 3475 naar 2099) en Afghanistan (van 2241 naar 1146) nam in 2017 relatief flink af, waardoor het migratiesaldo wat betreft deze landen daalde. Meer cijfers in dit excelbestand van het CBS.

In totaal kwamen er volgens het CBS in Nederland in 2017 ongeveer 100.000 mensen bij. 

Meer feiten:

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers.

Vertrekken er steeds meer mensen naar Turkije, Marokko en Israel?

Nog veel meer feiten, factchecks en achtergronden in ons jaarverslag


Meer over demografie, immigratie, migratiesaldo.

Delen: