Update recent onderzoek immigratie, integratie en diversiteit

In achtergronden door Ewoud Butter op 24-01-2018 | 21:27

Het afgelopen jaar werd er weer veel onderzoek gedaan naar immigratie, integratie en diversiteit. Veel van deze onderzoeken haalden niet of nauwelijks de pers, maar zijn bijzonder de moeite waard om te lezen. Hieronder een overzicht van plekken waar je publicaties kunt vinden.

1. Het SCP en CBS

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP besteedt aan vele onderwerpen aandacht waaronder aan immigratie, integratie e.d. Je vindt publicaties onder andere in de dossiers allochtonen, asielzoekersdiscriminatieimmigratie, inburgering, integratie, migranten, moslims, mutlculturele samenleving en veel meer. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), opgericht in 1899, is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd. Het CBS heeft o.a. een dossier migratie en integratie

2. Kennisplatform Integratie en Samenleving

Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie dat wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. KIS doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips. Een overzicht van de onderzoekspublicaties van KIS vind je hier. 

3. Onderzoek aan universiteiten en hogescholen 

Erik van den Bergh van het UAF maakte, als vrijwilliger, net als vorige jaren een indrukwekkend overzicht (ruim 300 pagina's) van Onderzoek en literatuur van en over asielzoekers, vluchtelingen en migranten 2017, dat op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is geplaatst. Het overzicht van Erik van den Bergh bevat poezie, literatuur, proefschriften, oraties, masterscripties, nationaal en internationaal onderzoek. 

Zie ook de onderzoekslijst van 2016, de onderzoekslijst 2015 en onderzoekslijst 2014.

4. Kennisbank Diversiteit en Emancipatie

De Rotterdamse kenniscentra Diversiteit, Emancipatie (Dona Daria), Homo-emancipatie (RotterdamV) en Gelijke Behandeling (RADAR) hebben gezamenlijk de Kennisbank Diversiteit en Emancipatie opgezet, op de website van IDEM Rotterdam: www.kennisbankdiversiteitenemancipatie.nl.

Hierin vindt u inmiddels meer dan 42.000 titels, artikelen, beeldmateriaal, DVD's en boeken. 

5. Republiek Allochtonië

Republiek Allochtonië doet verslag van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over 'het integratievraagstuk'. Republiek Allochtonië besteedt relatief veel aandacht aan achtergronden, feiten, onderzoek en aan meningen die in de reguliere media minder vaak gehoord worden. Ongeveer 400 auteurs hebben bijdragen geleverd aan Republiek Allochtonië, waaronder een kleine 170 onderzoekers. Een overzicht van de auteurs hier en artikelen over onderzoek op Republiek Allochtonië vindt u hier. 

Factsheets en factchecks vindt u hier, achtergrondartikelen vindt u hier. 

6. Sociale vraagstukken.nl

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. De site kent diverse dossiers, waaronder op het gebied van immigratie- en integratievraagstukken.

7. Expertisecentrum Sociale Stabiliteit

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. Op de nieuwspagina staan ook enkele interessante publicaties. 

8. Vijf eeuwen migratie

Naar schatting heeft 98% van de Nederlanders buitenlandse voorouders. Op de website vijfeeuwenmigratie vind je informatie over de geschiedenis van migranten immigratie in Nederland tussen 1580-heden.

Vijfeeuwenmigratie.nl is een project van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), partner in het CGM, zorgt voor de facilitaire kant van het project

Zoek gericht naar verhalen, foto's, voorwerpen, filmpjes, documenten en wetenschappelijke artikelen in de zoekmachine.

9. Pharos

Voor vraagstukken op het gebied van gezondheid moet je bij Pharos zijn, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zetEen overzicht van factsheets vind je hier.

10. Onderzoek naar islam in Nederland

Op de website polderislam.nl hebben de aan Republiek Allochtonië verbonden redacteuren Roemer van Oordt en Ewoud Butter een overzicht gemaakt van onderzoek aan verschillende universiteiten in Nederland naar de positie van de islam en moslims in Nederland. Op deze site - die binnenkort wordt geupdate - meer informatie over:

Correcties of aanvullingen? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl
 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren


Meer over onderzoek.

Delen: