Verband taalvaardigheid en gezondheid allochtone ouderen

In achtergronden door Floris Meijer op 11-03-2011 | 09:08

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat veel allochtone ouderen in Nederland kampen met een slechte gezondheid vanwege onvoldoende beheersing van het Nederlands. Wie de taal niet beheerst krijgt minder snel specialistische hulp, is de voornaamste conclusie. Dit stelt Semiha Denktas die afgelopen woensdag promoveerde op een onderzoek naar de gezondheid en het zorggebruik van allochtone en autochtone ouderen.

Tekst: Floris Meijer

Denktas bekeek met name hoe het is gesteld met de gezondheid van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen, de voornaamste migrantengroepen in Nederland. Uit haar proefschrift ‘Gezondheid en zorggebruik van oudere immigranten in Nederland. Een vergelijkende studie’ blijkt dat Antilliaanse en autochtone ouderen het gezondst zijn, en Marokkaanse ouderen het minst gezond. De aanname dat allochtonen in het algemeen een slechtere gezondheid hebben, klopt volgens Denktas dan ook niet.

Taal cruciaal
Een opvallende conclusie van het onderzoek van Denktas is dat taal van cruciale betekenis is voor het wel en wee van allochtone ouderen. Zo is de beheersing van het Nederlands een belangrijke factor bij het krijgen van specialistische zorg: wie de taal niet beheerst, komt minder makkelijk bij een ziekenhuis of specialist terecht. Deze ouderen weten ook vaak niet waar ze gepaste zorg kunnen krijgen. Sociaaleconomische factoren – zoals leven in een achterstandswijk bevordert de gezondheid ook niet – spelen zeker ook een rol, maar belangrijker is om de aandacht te vestigen op de verbetering van het taalonderwijs voor ouderen.

Mede vanwege dit obstakel tot goede communicatie met zorgverleners blijken migrantengroepen bovengemiddeld gebruik te maken van huisartsenzorg, en nauwelijks van fysiotherapie en thuiszorg. Taalonderwijs zou de achterstand weg kunnen werken en betere toegang tot de zorg mogelijk maken.

Denktas promoveerde afgelopen woensdag aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit. Lees het persbericht van het Erasmus Medisch Centrum. Bekijk hier het proefschrift van dr. Denktas.

In 2004 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ook al een uitgebreid onderzoek naar de gezondheidssituatie van allochtone ouderen. Bekijk daarvan hier een persbericht.

Lees ook: 

Ouderenzorg en diversiteit (11 januari 2011)

Allochtonenkliniek opent zijn deuren in Amsterdam (21 september 2010)

 


Meer over Floris Meijer, Gezondheid allochtone ouderen, onderzoek, ouderenzorg, Semiha Denktas, taalonderwijs.

Delen: