Verslag islamofobiesymposium 23 september

In achtergronden op 07-11-2017 | 11:16

Op 23 september vond in Amsterdam bij CREA het islamofobie symposium plaats, georganiseerd vanuit het door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Centrale kwesties op dit symposium waren veiligheid, de positie van vrouwen, islamofobie in relatie tot ideeën over de seculiere samenleving en de verwevenheid van islamofobie met andere vormen van discriminatie en uitsluiting.

Op 1 November 1997 publiceerde de Britse Runnymede Trust het rapport “Islamophobia: A Challenge for Us All”. Dit rapport maakte de term islamofobie bekend bij een breder publiek, maar onder moslims in Engeland was er al eerder een discussie aan de gang over islam en anti-racisme.De term islamofobie zelf is al veel ouder en is in ieder geval in gebruik in wetenschappelijk werk sinds 1910.

De discussie is na 1997 in sneltreinvaart verder gegaan, mede onder invloed van het Runnymede rapport en de kritieken daarop. Daarnaast geven ook het geweld tegen moslims, discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt, de (dreigende) inperking van burgerrechten van moslims (in het kader van integratie, anti-radicalisering en terrorismebestrijding, bescherming van zogenoemde seculiere waarden), genoeg reden om na te denken en te discussiëren over islamofobie (of, zoals het hier wordt opgevat, anti-moslim racisme).

Het verslag, in de vorm van een ‘kleine islamofobiereader’ bevat een impressie van de paneldiscussies alsmede de lezingen in de ochtend van Ineke van der Valk en Martijn de Koning. Op verzoek is daarbij het verslag van de ‘Doe Normaal’ bijeenkomst in april bijgevoegd en een (allesbehalve volledig) overzicht van interessante academische en andere bronnen met betrekking tot islamofobie en racisme. Ook interessant voor degenen die menen dat islamofobie niet bestaat. U kunt de reader via de volgende link downloaden: Een kleine islamofobie reader.pdf

Bron: De website van Martijn de Koning

Meer artikelen over moslimhaat 

 


Meer over Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, CTID, ineke van der valk, martijn de koning, moslimhaat.

Delen: