‘Vieren van diversiteit in een tijd van toenemende polarisatie’

In achtergronden door Roemer van Oordt op 07-02-2018 | 15:00

21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het politieke programma. Republiek Allochtonië interviewt in de aanloop kandidaten van diverse partijen uit verschillende windrichtingen. De spits wordt vandaag afgebeten door GroenLinkser Samir Toub uit Eindhoven.

Samir Toub staat op plek 3 voor GroenLinks in Eindhoven. Hij is net aan de bak bij Springplank 040, een organisatie die zich richt op het naar werk begeleiden van mensen zonder woning, of die dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Samir wil vooral gaan investeren in het betrekken van buurt- en vrijwilligersorganisaties en gelooft in het versterken van de sociale basis van mensen als essentieel deel van de oplossing. Daarvoor werkte hij 10 jaar bij de gemeente Eindhoven. Eerst in de schuldhulpverlening, daarna als wijkcoördinator, toen in het project WijEindhoven en de laatste twee jaar dichter bij het bestuur en de politiek als inhoudsdeskundige voor het sociale domein.

Waarom kiezen voor de politiek?

“Ik was al jong politiek geïnteresseerd, bracht bezoekjes aan de Tweede Kamer enzo. Zo’n jaar of 6 à 7 geleden ging ik me meer oriënteren op welke partij bij mij paste. Ik maakte een rondje langs landelijke en lokale politieke velden. Het was uiteindelijk René Kerkwijk, een collega en ex-raadslid uit Eindhoven, die mij introduceerde bij GroenLinks. Het voelde, ondanks de verschrikkelijke saaiheid van de partijraad waarin ik belandde, als een warm bad. Een partij waar je jezelf kan zijn, met mensen die niet zoveel bezig zijn met wat anderen doen of laten, maar vooral vanuit idealen de eigen politieke lijnen willen uitzetten.”

“Ik besloot om mee te doen met het landelijk klasje ‘Zin in GroenLinks’ om te verkennen wat het best bij mij zou passen. Ben je bijvoorbeeld meer iemand voor de Tweede Kamer of juist voor de lokale politiek? Al snel merkte ik dat de lokale setting mij het meeste aansprak. Ik ben een echte Eindhovenaar met een groot netwerk in de stad dat ik op allerlei manieren heb opgebouwd. Niet alleen via mijn werk, maar bijvoorbeeld ook als voorzitter van de zaalvoetbaltak van FC Eindhoven. Eindhoven is best een flinke stad met interessante uitdagingen, maar wel met een gemoedelijke sfeer. Niet dat arrogante van 020, sorry Roemer :-). Doe maar normaal, dat past bij mij.”

Wat spreekt je verder het meest aan in en bij GroenLinks?

“Wat mij het meest aanspreekt is het centraal stellen van keuzevrijheid. Je bent wie je bent en je mag zijn wie je wilt zijn. Daar staat GroenLinks voor. GroenLinks viert diversiteit in een tijd van toenemende polarisatie, in een tijd waarin verschillen steeds meer worden benadrukt. Wij willen verbinden; solidair naar nieuwe Nederlanders en pal staan voor de grote diversiteit aan bevolkingsgroepen die we in Eindhoven hebben. We willen vechten voor de positieverbetering van minderbedeelden, en spreken daarbij iedereen aan als individu, als mens, niet als groep.”

Hoe maak je het belang van die keuzevrijheid onder alle bevolkingsgroepen bespreekbaar in Eindhoven?

“Het thema keuzevrijheid ligt bij het ene mens en de ene groep gevoeliger dan bij de andere. Dat ga en wil ik niet ontkennen. Maar er wordt vaak ook wel erg gemakkelijk en generaliserend geconcludeerd dat onderwerpen als bijvoorbeeld keuzevrijheid in seksuele geaardheid binnen sommige gemeenschappen niet bespreekbaar zouden zijn. Het gaat er veel meer om op welke manier je daar vorm aan geeft. Natuurlijk is er sprake van een schaamtecultuur. Maar dat betekent niet dat er van onderop, binnen de gemeenschappen zelf niet steeds meer ruimte komt om daarover te praten. Helaas wordt er te vaak van bovenaf bepaald hoe en op welk tempo die gevoelige discussies vorm moeten krijgen. Dat werkt echt averechts.”

Hoe staat het in Eindhoven met de sociale samenhang?

"In de wederzijdse acceptatie valt nog een wereld te winnen. Integratie komt pas echt in beeld als het van twee kanten komt, en als je elkaar ziet als de mens die voor je staat en wat die mens met en voor je doet. De nadruk wordt in het politieke debat veel te veel gelegd op sociaal-culturele en religieuze verschillen. Dat drijft mensen uit elkaar. De echte problemen liggen, zeker ook in Eindhoven, op sociaaleconomisch vlak."

“Nog steeds krijgen jongeren met hun roots elders moeilijker een stageplaats en een baan. Wat doen we daaraan? Wat doen we aan discriminatie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij uitzendbureaus. Dat moeten we echt hard gaan aanpakken. Ook ik heb wat dat betreft mijn portie gehad. Voor mij was dat trouwens juist een belangrijke reden om politieke actief te worden. Voor veel jongeren werkt dat net andersom. Zij voelen zich afgewezen; een gevoel dat nog wordt verstrekt door de negatieve beeldvorming en het exclusieve geluid van sommige politieke partijen.”

Wat zijn volgens jou de problemen en hoe ga je die aanpakken?

“Er liggen flink wat uitdagingen. Sociaaleconomische achterstanden moeten worden weggewerkt. Ik wil daarbij investeren in een integrale, wijkgerichte aanpak, waarbij buurtgerichte organisaties die veel contact hebben met de bewoners een centrale rol krijgen. Dat kunnen dus ook vrijwilligersorganisaties zijn met een grote achterban, zoals een voetbalclub of een moskee.”

“Bij nogal wat moskeeën in Eindhoven zou het daarom goed zijn als er meer jongeren de verantwoordelijkheid zouden nemen om actief te worden in het bestuur of in een commissie. Veel eerste generatie bestuurders smeken daar om. Zij zien dat hun kinderen beter in staat zijn de verbinding te leggen met de samenleving omdat ze simpelweg beter weten hoe alles in elkaar zit en letterlijk de taal spreken.”

“Helaas zie je niet alleen bij moskeeën maar in de volle breedte dat jongvolwassenen geen tijd meer willen steken in het verenigingsleven. Alles individualiseert, terwijl verenigingen juist het cement zijn in een buurt of wijk. Ik geloof in die verbindende kracht en pleit dus voor faciliteren van het verenigingsleven 2.0.”

“Een ander belangrijk thema is het werken aan meer diversiteit op de werkvloer. Daarin moet de gemeente Eindhoven als werkgever zelf als eerste het voorbeeld stellen.”

Wat zijn jouw politieke ambities?

“Voorlopig is mijn belangrijkste politieke ambitie om een goed raadslid in Eindhoven te worden. Of er daarna iets anders komt, zien we dan wel weer.”


Samir Toub is een trotse Eindhovense Mocro. Hij is getrouwd met Samira Bouhaleb en heeft twee kinderen, dochter Dikra (5) en zoon Amir (1).


Foto: Mark Frerker


Meer over de gemeenteraadsverkiezingen?: #gr2018

 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren

 

 


Meer over #gr2018, eindhoven, groenlinks, samir toub.

Delen:

Reacties


René Kerkwijk - 07/02/2018 21:44

Mooi interview met Samir. Naast zijn mooie kompas op diversiteit waar ik heel blij van wordt lees je in alles vrijzinnigheid door en daarom past Samir bij deze politieke partij.

ellen - 07/02/2018 20:20

leuk stuk Samir!!!