Vluchtelingen naar werk begeleiden? 5 inspirerende gemeenten

In achtergronden op 01-05-2017 | 13:30

Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe ze dat invullen, verschilt per gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt vijf inspirerende voorbeelden van gemeenten in kaart en komt daarmee tegemoet aan de wens van gemeenten om ervaringen te delen, in plaats van dat elk van hen het wiel opnieuw moet uitvinden.

Inge Razenberg en Marjan de Gruijter (Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving, KIS) onderzochten de gemeenten Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven. Alhoewel de beschreven praktijken niet per se dé oplossing zijn, kent volgens de onderzoekers elke aanpak elementen die andere gemeenten kunnen inspireren. Wel luidt het advies in het rapport De rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen dat de ervaringen van de arbeidstoeleiding van statushouders en de samenwerkingen geborgd en ingebed moeten worden in de reguliere werkwijze van de gemeente. Maatregelen dus zoveel mogelijk verankeren in regulier beleid om zo de inspanningen te waarborgen, ook wanneer de publieke belangstelling voor vluchtelingen afneemt.

Lees verder op de website van KIS


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.
 

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over arbeidsmarkt, asielzoekers, KIS, onderzoek, vluchtelingen, werk.

Delen: