Voor strafbaarstellen huwelijksdwang is nieuwe wetgeving niet noodzakelijk

In achtergronden op 04-06-2014 | 10:18

Gedwongen huwelijken kunnen worden aangepakt met het bestaande strafrechtelijke instrumentarium in het Nederlandse en internationale strafrecht. Dat concludeert Iris Haenen in het proefschrift waarop ze op 24 juni promoveert aan Tilburg University. Los van mogelijke symboolwerking is nieuwe wetgeving volgens Haenen niet noodzakelijk.

Gedwongen huwelijken vinden overal ter wereld plaats, zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede. Dit fenomeen staat derhalve op zowel nationaal als internationaal niveau in de schijnwerpers. 

In het internationale strafrecht hebben onder andere het Sierra Leone Tribunaal en het Internationaal Strafhof aandacht besteed aan gedwongen huwelijken tijdens conflictsituaties. In tijden van oorlog worden gedwongen huwelijken vaak ingezet als middel om macht te krijgen over mensen en om hun seksualiteit reguleren. Iemand dwingen tot het aangaan van een huwelijk sec, dus zonder dat andere misdrijven worden gepleegd, levert een ernstige mensenrechtenschending op, maar is qua aard en ernst niet vergelijkbaar met de misdrijven die zijn opgenomen in het Statuut van Rome.

Afzonderlijke strafbaarstelling van huwelijksdwang als misdrijf tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijf of vorm van genocide is derhalve niet aangewezen. Maar, concludeert Haenen, in het merendeel van de gevallen resulteren gedwongen huwelijken die plaatsvinden gedurende conflictsituaties in (seksuele) slavernij. Seksuele slavernij is een feit dat reeds strafbaar is gesteld in het Statuut van Rome.

Op het niveau van het nationale strafrecht zijn enkele (Europese) landen de afgelopen tijd overgegaan tot het apart strafbaar stellen van huwelijksdwang. Hoewel het creëren van een specifiek delict dat betrekking heeft op gedwongen huwelijken wellicht een symbolische meerwaarde zou kunnen hebben, blijkt het strafrechtelijke instrumentarium in Nederland reeds voldoende uitgerust om gevallen van huwelijksdwang te kunnen vervolgen.

Iris Haenen (1986) behaalde haar LLM Rechtsgeleerdheid (cum laude) aan Tilburg Law School en is als universitair docent verbonden aan het departement Strafrecht van Tilburg Law School

Bron: persbericht Tilburg University

Meer over huwelijksdwang op dit blog hier

Meer over vrouwenemancipatie hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over huwelijksdwang, Iris Haenen, onderzoek, verborgen vrouwen, vrouwenemancipatie.

Delen: