Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

In achtergronden door Ewoud Butter op 23-11-2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Het zijn allemaal onderwerpen die de afgelopen jaren hoog op de politieke agenda stonden. Dezelfde onderwerpen zullen ook prominent aan de orde  komen tijdens de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Ewoud Butter inventariseerde voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) de (concept-) verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die volgens de huidige peilingen een kans op één of meerdere zetels in de Tweede Kamer maken. Dat zijn: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), SGP, VoorNederland (VNL) en DENK.

Het overzicht is gemaakt aan de hand van de (concept-)verkiezingsprogramma’s van deze partijen die in lengte variëren van 1 pagina (PVV) tot 150 pagina’s (D66). In enkele gevallen gaat het om het definitieve verkiezingsprogramma, maar voor diverse partijen geldt dat de leden de komende weken nog de mogelijkheid krijgen de programma’s op onderdelen te wijzigen.

De publicatie is nadrukkelijk geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Wel bevat zij een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben.

De publicatie is hier (pdf) te lezen. 

Later, waarschijnlijk eind januari, volgt een overzicht met de definitieve programma's.

Net als in het verleden, zal Republiek Allochtonië ook dit jaar ruim aandacht aan de verkiezingen besteden. U vindt deze artikelen hier.

Meer onderzoek op Republiek Allochtonië hier, meer factsheets vindt u hier.


Ewoud Butter is onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over #tk2017, asielzoekers, dekoloniseren, discriminatie, etnisch profileren, ewoud butter, factcheck, haatpredikers, immigratie, integratie, integratiebeleid, onderzoek, politiek, radicalisering, terrorisme, tweede kamer, verkiezingen, vluchtelingen, vrijheid van godsdienst.

Delen: