Wat werkt tegen polarisatie en radicalisering?

In achtergronden door Ewoud Butter op 28-05-2011 | 09:14

Het is onwenselijk om jongeren als hulpverlener in te zetten wanneer het gaat om ernstige vormen van polarisatie of radicalisering. Het bij elkaar brengen van jongeren met verschillende achtergronden kan contraproductief werken wanneer het onvoldoende professioneel wordt begeleid. En er is geen bewijs gevonden dat het vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren bijdraagt aan het verminderen van polarisatie en radicalisering.

Dat zijn enkele conclusies die de Universiteit van Tilburg en Movisie trekken nadat ze onderzoek hebben gedaan naar de theoretische onderbouwing van sociale interventies tegen polarisatie en radicalisering getoetst.

Vooral na de moord op Theo van Gogh worden in Nederland beleid en projecten ontwikkeld om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. De kennis over welke interventies wel en niet werken staat nog in de kinderschoenen.

Er zijn in de praktijk nog maar heel weinig interventies geevalueerd op hun effectiviteit. Van 'evidence based' interventies is dus amper sprake. Dit wordt ook bemoeilijkt doordat extremisme en radicalisering in Nederland toch op veel minder grote schaal lijken voor te komen dan een aantal jaren geleden werd gevreesd. De (zeer) beperkte omvang van de groep radicalen maakt toetsing van effectieve interventies ook niet gemakkelijker.

Wat dan overblijft is interventies te toetsen op bewezen theoretische inzichten. Dat hebben de Universiteit van Tilburg en Movisie gedaan. Ze hebben in het onderzoek getiteld 'Polarisatie en radicaliserin'g de volgende vier hypotheses getoetst.

1. Radicaal gedrag verdwijnt door aandacht voor problemen in de omgeving van de jongeren, met name het gezin;
2. het inzetten van jongeren uit de doelgroep (peerbemiddeling) heeft een gunstiger effect dan het inzetten van beroepskrachten;
3. contacten tussen jongeren met een verschillende achtergrond leidt tot meer tolerantie en ten slotte
4. het versterken van de eigenwaarde van jongeren maakt hen weerbaarder tegen radicalisering.

In het persbericht dat Movisie over het onderzoek heeft uitgegeven wordt gemeld dat de algemene conclusie van het onderzoek is dat "bestaande interventies, mits zorgvuldig toegepast, bijdragen aan vermindering van polarisatie en radicalisering."

Anders en gechargeerd gezegd: alles helpt, als je het maar zorgvuldig doet.

Het onderzoek staat niet online, maar is te bestellen bij Movisie. Lees meer hier

Ewoud Butter is schrijver en onderzoeker en redacteur van Republiek Allochtonie

Meer over radicalisering op dit weblog hier

 


Meer over ewoud butter, extremisme, movisie, onderzoek, polarisatie, radicalisering, universiteit van tilburg.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 28/05/2011 19:52

Een veel effectievere interventiedan al die bakken subsidie in dure professionals zonder garantie op resultaat, lijkt mij het invoeren van een meritocratisch immigratiesysteem (het puntensysteem van Australie bijv.). Daarnaast denk ik dat de Rijkswet op het Nederlanderschap moet worden aangepast / scherper kan worden toegepast om extremistische moslims te denaturaliseren. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, want ze hebben allemaal nog een tweede nationaliteit.