Asielinstroom Asielzoekers Verblijfsvergunningen

In feiten door Flip van Dyke op 09-12-2015 | 21:59

Tekst: Flip van Dyke

Er bestaan nog steeds grote misverstanden over de definities asielzoekers, asielinstroom en wat dit betekent voor het aantal verblijfsvergunningen. Verwarring alom. In dit artikel -eigenlijk in één tabel- vat dat in een keer samen. Ik geef de componenten van de asielinstroom en bereken o.g.v. het aantal asielzoekers hoeveel verblijfsvergunningen dat oplevert. Tevens ook in de tabel het aantal tweede en vervolg aanvragen. Alles dus in één tabel. Ik bespreek de instroom, verblijfsvergunning en het jaar 2015.

 Asielinstroom bestaat uit:
 
Asielzoekers (eerste aanvragers) melden zich spontaan in ons land voor bescherming o.g.v. het vluchtelingenverdrag
– In Nederland geboren kinderen van asielzoekers (zijn bij eerste aanvragen gevoegd)
Tweede en vervolgaanvragen (van asielzoekers van wie eerdere aanvragen zijn afgewezen)
Nareizigers hebben in ons land een verblijfsvergunning gekregen voor verblijf bij de voormalige asielzoeker met een verblijfsvergunning.
 
Nareizigers vragen dus geen asiel aan. Zie voor meer uitleg bijvoorbeeld dit plaatje uit dit artikel.
 
Het ministerie presenteert heel graag cijfers over de asielinstroom noemt dat dan asielzoekers die naar ons land zijn gekomen. Vrijwel iedereen denkt dat ook. Politici als Zijlstra en Wilders gaan vervolgens met die asielinstroomcijfers aan de slag alsof het asielzoekers zijn en komen met zotte berekeningen als een stad als Utrecht en een half miljoen mensen per jaar.
 
Ook de maandelijkse rapportage van de IND is niet erg overzichtelijk. De volgende tabel geeft een overzicht van alle aspecten van de asielinstroom en hoeveel verblijfsvergunningen die uiteindelijk opleveren:

Bron: CBS De maanden november en december heb ik geschat.
** De onderstreepte maanden ( en jaar 2015) zijn voorlopige cijfers.
In september was de toestroom van asielzoekers zo groot dat een grote groep (+/- 4.200) niet in die maand een verblijfsvergunning kon aanvragen. Ik neem althans aan dat die groep asielzoekers zijn en niet overige instroom. Ik heb daarom bij september 4.200 asielzoekers bijgeteld en van oktober en november resp. 2.900 en 1.300 afgetrokken.

Je zou het aantal asielzoekers kunnen optellen bij de nareis om zo tot een totaal aantal mensen te komen die ons land binnenkomen in het kader van asiel. Daar zijn een paar bezwaren tegen. Het zijn eerste asielaanvragen en verleende verblijfsvergunningen nareis. Appels en peren. Bovendien zitten In de asielaanvragen ook mensen die geen verblijfsvergunning krijgen. Voor de trends kijk je naar je naar asielaanvragen want die zorgen tenslotte voor tweede en vervolgaanvragen en de nareis. Kwestie van oorzaak en gevolg. Het is redelijk absurd om met de asielinstroom trends te berekenen want Dijkhoff dus constant doet in zijn wekelijkse nieuwsberichten. Helemaal onzin is het om tweede en vervolgaanvragen mee te tellen. Alsof iemand twee mensen wordt als hij twee aanvragen indient.
 
De huidige asielzoekers hebben niets te maken met de huidige nareis. De nareis die deze maand binnenkomt moet gelinkt worden aan asielzoekers die het hele jaar en zelfs vorig jaar naar ons land kwamen. De asielinstroom is dus geen goede weerspiegeling van wat er binnenkomt. Je kan er alleen wat mee bij de opvang van COA, maar dat is een ander verhaal.
 
Trends kan je er niet uithalen wat iedereen helaas wel doet. Het ministerie dus zeker niet in de laatste plaats:
 
In de week van maandag 16 tot en met zondag 22 november kwamen evenals in de daaraan voorafgaande week ongeveer 1700 asielzoekers naar Nederland. Daarmee blijft de asielinstroom onverminderd hoog. In 2015 zien we in tegenstelling tot eerdere jaren vooralsnog geen daling in de asielinstroom aan het einde van het jaar.
 
Vier keer jokken in een zo’n klein stukje tekst in het al eerder aangehaalde nieuwsbericht:
-Asielzoekers niet hetzelfde als asielinstroom.
-Er kwamen geen 1.700 ‘asielzoekers’.
-De asielinstroom bleef niet ‘onverminderd’ hoog.
-Wel degelijk een daling.
 
Ok, de laatste twee zijn misschien hetzelfde: 3,5 keer dan.
 
-Toegevoegd Ministerie kwam zojuist met cijfers asielinstroom van afgelopen week. De toon is wat veranderd: "De asielinstroom was afgelopen week ongeveer 1.300 aanmeldingen"
 
De instroom is nog altijd hoog voor de tijd van het jaar: december 2014 schommelde het aantal ingediende asielaanvragen tussen de 400 en 700 (inclusief nareis) per week. Maar laat u niet misleiden: die 1.300 is dus inclusief nareis en tweede en vervolgaanvraag. Het aantal asielzoekers was vorige week ongeveer 850. Dat gaat dus aardig in lijn met mijn verwachting voor de rest van de maand (2.500). Bovendien haalt het ministerie een truc uit die ze wel vaker toepassen: om niet te hoeven zeggen dat er sprake is van een doorgaande sterke daling sinds oktober, maken ze ineens de vergelijking met vorig jaar. Hoe anders in mijn tabel waarin ik vergelijk zowel met vorige maand als met vorig jaar.
 
Verblijfsvergunningen
 
Het belangrijkste is hoeveel verblijfsvergunningen er worden verleend. Zowel aan asielzoekers als aan de nareis. Dat zijn de mensen die een huis moeten hebben, werk, een uitkering etc.
 
De laatste drie kolommen gaan over het aantal verblijfsvergunningen dat op grond van het aantal asielzoekers in die maand of jaar uiteindelijk zal worden verstrekt. Ik heb al een artikel geschreven met o.a. de manier waarop ik het bereken: 75% van de asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning en die zorgen dan gemiddeld voor 0,8 nareis per vergunninghouder. Dus van de 1.000 asielzoekers krijgen er 750 een vergunning en die zorgen voor 600 nareis. Samen 1.350 oftewel vermenigvuldig het aantal asielzoekers met 1,35 en je komt op het totaal aantal verblijfsvergunningen. Het is lastig voor mij om het nauwkeurig te berekenen omdat er geen cijfers zijn van wie nu precies nareis krijgt en hoeveel. Als die gegevens wel beschikbaar zijn dan kan je het preciezer uitrekenen. Niettemin denk ik dan mijn berekening niet ver van de werkelijkheid zal liggen.
 
Als je de cijfers ziet in de tabel dan is het aantal verblijfsvergunningen steeds hoger dan dan dat er werkelijk komen in dezelfde maand. Over heel 2015 is het verschil zelf 10.000. Er is dus achterstand in afhandeling asielaanvragen én nareis. De 25.000 is mijn eigen berekening.
 
2015
 
Ik heb een schatting gemaakt voor de rest van het jaar voor het aantal asielzoekers, asielinstroom en potentiële verblijfsvergunningen. Kijken we naar 2015 dan zien we ruim 42.000 asielzoekers, het aantal nareizigers dat naar ons land is gekomen bedroeg 15.000 en dat geeft samen met ruim 2.000 dubbele aanvragen een totale asielinstroom is bijna 60.000. Het aantal verblijfsvergunningen dat op grond van het aantal asielzoekers zijn afgegeven of zullen nog worden afgegeven bedraagt dan 57.000, waarvan bijna 32.000 voor asielzoekers en ruim 25.000 voor nareizigers. De asielinstroom was over 2015 bijna 60.000. Dat scheelt dus niet zoveel, maar toch is het verschil heel groot. Allereerst is het aantal nareis in de instroom 15.000, terwijl ik bereken dat die ogv het aantal verblijfsvergunningen voor asielzoekers 25.000 zou zijn. Dat scheelt dus 10.000. Dan zou de instroom 70.000 zijn. Dan willen de Zijlstra’s en Wildersen van deze wereld daar nog eens effe flink nareis over gaan berekenen en je komt uit op honderdduizenden. Het verschil met 2014 is dat dit jaar bijna 2x zoveel asielzoekers naar ons land zijn gekomen. En wat zegt directeur Lint van de IND? 4x zoveel.
 
Grafiekjes horen er ook bij maar bespreek ik niet verder:
 
 

 

Toevoeging 10-12-2015 Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld: 
 
 
De aanleiding was dit artikel in de Volkskrant waarin mijn beweringen werden gefactcheckt. Conclusie: ik heb gelijk: er komt onzin van het ministerie.
Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit is zijn website en dit zijn twitteradres. Meer stukken van Flip van Dyke op Republiek Allochtonië hier. Lees ook interview met Flip bij Joop.nl
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over asielstroom, asielzoekers, COA, factcheck, feiten, flip van dyke, immigranten, immigratie, IND, nareis, onderzoek, vluchtelingen.

Delen: