De islamisering van Nederland wil maar niet echt vlotten

In feiten op 07-04-2015 | 16:58

Slecht nieuws voor degenen die graag paniek zaaien over een dreigende islamisering van ons land: de cijfers werken nog niet echt mee.

Het aantal moslims in Nederland neemt weliswaar langzaam toe, maar dit aantal blijft voorlopig ver achter bij het aantal christenen of het aantal mensen dat zich niet verwant voelt met een religie.

Tenminste, dat voorspelt het Pew Research Centre.

Volgens dit internationale onderzoeksinstituut zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050.
De toename van het aantal moslims ligt aanmerkelijk lager dan de groei van de groep Nederlanders die niet aan een religie zijn verbonden. Volgens het PeW Research Centre waren dit er 6,99 milijoen (42,1%) in 2010. In 2050 zal bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich niet verwant voelen met een religie ( 8,38 miljoen Nederlanders, 49,1%).  

Bron: PEW

Wereldwijd zal het aantat religieuzen juist toenemen volgens PEW. Tegen 2050 zullen er naar schatting zo’n 2,8 miljard moslims (30 procent van de wereldbevolking) en zo’n 2,9 miljard christenen (31 procent van de wereldbevolking) zijn. Meer hier

Kanttekening

Het PEW research Centre rekent op een vruchtbaarheidscijfer voor moslims in Nederland van 2,4, dalend in de periode tot 2050 tot 2,3. Dit cijfer is waarschijnlijk aan de hoge kant.  Flip van Dyke schreef hier eerder over: 

"Het CBS geeft geen aparte cijfers over het vruchtbaarheidscijfers van bijvoorbeeld moslima’s, maar geeft alleen cijfers van Turken en Marokkanen. Aangezien Turken en Marokkanen verreweg de grootste groep vormen van iedereen afkomstig uit een moslimland, is een gemiddelde een goede indicatie van het vruchtbaarheidscijfer van moslima’s. Dat is ongeveer 2,1. Die 2,1 is dus precies genoeg om de bevolkingsgroep in stand te houden."

Van Dyke toonde ook aan dat er van 'massa-immigratie' van moslims al jaren geen sprake is. 

Eerder bleek al dat ook de islamisering van Amsterdam veel trager gaat dat Bolkestein in 2005 voorspelde. De oud-leider van de VVD verwachtte dat Amsterdam in 2015 een islamitische meerderheid zou kennen. In werkelijkheid blijft het aantal moslims in Amsterdam al jaren hangen op 14% van de gehele bevolking. 


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter

Islamisering
Het woord islamisering wordt gebruikt om een proces aan te duiden waarbij de samenleving door een groeiend aantal moslims een meer islamitisch karakter zou krijgen. De term wordt vaak gebruikt dioor aanhangers van de Eurabië-theorie, waaronder Geert Wilders. Volgens deze complottheorie van Bat Ye'or (pseudoniem.) zou een geïslamiseerd Europa uiteindelijk opgaan in de Arabische wereld. Door een toenemend percentage moslims en een toenemende invloed van het islamitische gedachtegoed zou de islam steeds dominanter worden in Europa. Grootschalige immigratie en hoge geboortecijfers zouden een onderdeel van de strategie van moslims zijn om Europa over te nemen. 

Meer cijfers:

Zie ook op polderislam.nl: Hoeveel moslims wonen er in Nederland?

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over cijfers, factcheck, islam, islamisering, moslims, nederland, pew.

Delen:

Reacties


Redactie - 21/02/2016 12:51

Beste Max, de wijze waarop het CBS het aantal moslims berkende is veranderd. Zie voor een toelichting hier: http://www.polderislam.nl/achtergronden/moslims-en-islamitische-instituties-in-nederland/hoeveel-moslims-wonen-er-in-nederland

Max - 19/02/2016 12:36

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het aantal moslims in Nederland de laatste twintig jaar sterk op. Zo steeg het aantal islamitische landgenoten tussen 1995 en 2004 van 626.000 naar 945.000...en in 2016 zijn veel,veel meer...

Charles vd Broek - 07/04/2015 22:56

De de-islamisering ook niet...