immigratiesaldo

Er komen meer christelijke migranten dan we denken

In feiten door Ewoud Butter op 05-10-2017 | 07:42

Voor de mensen die dit blog en/of Flip van Dyke volgen is het geen groot nieuws, maar er zijn meer christelijke dan islamitische migranten naar Nederland gekomen. Naar schatting gaat het om 1,3 miljoen christelijke migranten. Dat schrijft de Volkskrant.

In maatschappelijke en politieke discussies wordt vaak de indruk gewekt dat immigranten voornamelijk moslims zouden zijn zijn. de werkelijkheid is anders. Godsdienstsocioloog Hijme Stoffels schatte volgens het artikel in de Volkskrant in 2006 al dat er in Nederland zo'n 1,3 miljoen christenmigranten verblijven. In totaal tellen de rooms-katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) respectievelijk 4 miljoen en 1,9 miljoen leden. Door de komst van christelijke migranten is de leegloop van de kerken vertraagd. De meeste christenmigranten zijn volgens Jorge Castillo Guerra, die btrokken was bij de opstelling van een database van katholieke migranten, behoudender dan de Nederlandse gelovigen.

Flip van Dyke schreef vorig jaar dat hooguit een kwart van de migranten tussen '96 en 2015 moslim is en maakte dat duidelijk met de grafiek die we hierboven laten zien. In totaal zijn er in Nederland een kleine miljoen moslims. Van Dyke berekende ook het migratiesaldo naar geloof. Dat ziet er als volgt uit:

Van Dyke maakte verder een prognose waaruit blijkt dat de meerderheid van de migranten christelijk zal blijven. 

Op de vraag van de Volkskrant waarom we beter op de hoogte zijn van de omvang en samenstelling van de moslimbevolking, antwoordt Guerra: 

'De moslims liggen in Nederland onder een vergrootglas. Spanningen in de samenleving worden vaak in verband gebracht met de islam. Bij christenen wordt crimineel gedrag niet snel aan geloof gekoppeld. Christenen veroorzaken in de gangbare perceptie geen problemen. Daardoor blijven ze betrekkelijk onzichtbaar, maar blijven ook hun problemen betrekkelijk onzichtbaar.'

De koppeling van crimineel gedrag aan criminaliteit blijkt overigens onzin.  Uit het rapport Zeg me wie je vrienden zijn (2002) van Driessen e.a. blijkt juist de jongeren die zich sterk identificeren met de oorspronkelijke cultuur en die bijvoorbeeld streng islamitisch zijn, maar zelden crimineel zijn


Meer over christenen, cijfers, immigratie, moslim, religie.

Delen: