Factcheck: "Het land wordt overgenomen door de buitenlanders. (..) En dat is allemaal de schuld van links."

In feiten door Ewoud Butter op 03-05-2018 | 17:45

Ophef vandaag over uitspraken vandaag van zanger Gerard Joling. Hij gaf een interview aan Playboy (het blad dat mannen kopen vanwege de goede interviews). Joling beweert onder andere dat het land wordt overgenomen door buitenlanders en dat het de schuld is van links.
Nou zijn er misschien maar weinig Nederlanders die Gerard Joling serieus nemen, maar vergelijkbare uitspraken komen we geregeld tegen. Daarom toch maar een factcheck.

Wat zei Gerard Joling precies?

Volgens RTL Boulevard verklaarde hij:

Het land wordt overgenomen door de buitenlanders en we zijn gewoon te laat. We kunnen niet meer terug. En dat is allemaal de schuld van links.

Deze bewering bevat twee stellingen die ik check:

1. Het land wordt overgenomen door de buitenlanders

2. En dat is allemaal de schuld van links

 

Klopt het ook wat Gerard beweerde?
 

1. Het land wordt overgenomen door de buitenlanders

Deze uitspraak kan verschillend geinterpreteerd worden:

a. Buitenlandse investeerders, multinationals en instanties bepalen steeds meer het beleid in Nederland. 

Als Gerard dit zou bedoelen, zou hij misschien een punt hebben. We zijn al een tijdje een belastingparadijs en hebben inmiddels een kabinet dat ook de dividendbelasting wil afschaffen om voor 1,4 miljard euro buitenlandse aandeelhouders te behagen. 
Daarnaast wordt een deel van het Nederlandse beleid bepaald door internationale samenwerkingsverbanden als bijvoorbeeld de VN, NAVO en EU. 
Het is echter maar zeer de vraag of Joling, die aangeeft 'rechts' te stemmen dit bedoelde...

b. Buitenlanders die in Nederland wonen, zijn in de meerderheid en bepalen wat er in dit land gebeurt. 

Nou is de vraag wat Gerard in dit geval met 'buitenlanders' bedoelt. Cijfers hieronder zijn afkomstig van het CBS en worden ook allemaal vermeld in dit artikel. 

Buitenlanders = inwoners zonder Nederlands paspoort

Op 1 januari 2016 beschikte volgens het CBS  94,7% van de inwoners in Nederland over de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn ruim 16 miljoen Nederlanders. Er woonden aan het begin van 2016 900.000 buitenlanders in Nederland. Volgens deze definitie is 5,3% van de bevolking buitenlander. Dat zijn er wel erg weinig om het land over te nemen.

Buitenlanders = inwoners die in het buitenland zijn geboren

Volgens het CBS waren op 1 januari 2017 15 miljoen inwoners in Nederland geboren en 2 miljoen niet. Volgens deze omschrijving is bijna 90% van de inwoners van Nederland Nederlander en is 10% van de bevolking buitenlander. Dat zijn er iets meer, maar nog steeds veel te weinig om het land over te nemen.

Buitenlanders = inwoners die voorouders hebben die in het buitenland zijn geboren

Bijna alle Nederlanders hebben wel ergens (verre) voorouders in het buitenland. Naar schatting heeft slechts 2% van de bevolking geen buitenlandse voorouders. 
Volgens deze definitie bestaat de bevolking voor 98% uit buitenlanders en heeft Gerard Joling groot gelijk: buitenlanders hebben het land overgenomen...., maar ook dit zal hij vast niet bedoeld hebben. 

Buitenlanders = inwoners waarvan een van de ouders in het buitenland is geboren

Dit zijn de Nederlanders met een migratieachtergrond. Zeg maar wat we vroeger 'allochtonen' noemden. Hoogstwaarschijnlijk bedoelde Gerard, die eerder dacht dat er binnenkort meer moskeeen dan kerken zullen zijn (factcheck) en zijn vrees uitspreekt voor islamisering (factcheck), deze groep met 'buitenlanders'. Hoe groot is die groep? 

Er woonden in Nederland  op 1 januari 2017 3,8 miljoen Nederlanders met een migratie-achtergrond. 12,7% van de bevolking heeft een niet-westerse achtergrond en 9,9% een westerse migratie-achtergrond. 
Dat is samen 22,6% van de bevolking. Dat is een aardig deel, maar nog steeds vrij weinig om de boel over te kunnen nemen.

Oh, wacht: deze groep bezet wel al vele decennia de belangrijkste functie van het land: onze Koning, Willem Alexander,  is volgens deze definitie een buitenlander, net als zijn vrouw, Koningin Maxima, zijn moeder (Koningin Beatrix), zijn oma (Koningin Juliana), zijn overgrootmoeder (Koningin Wilhelmina), zijn betovergrootmoeder (Koningin Emma), Koning Willem III, Willem II etc. En ook de dochters van Willem Alexander, waaronder de waarschijnlijk toekomstige koningin Amalia is volgens deze definitie een buitenlander. Maar, als Joling dit bedoelde met 'het land wordt overgenomen door de buitenlanders' dan zijn we al eeuwen geleden overgenomen door de buitenlanders.

2. Het is allemaal de schuld van links

Als links het allemaal bepaald heeft, dan moet links in het Nederlandse parlement jarenlang over een meerderheid hebben beschikt. Is dat het geval?

Nou kun je uiteraard eindeloos discussieren over welke partijen 'links' en welke 'rechts' zijn, maar wanneer je de liberalen en het CDA, SGP, CU e.d.  als 'rechts' beschouwt en sociaaldemocraten en groenen als 'links' dan is er in Nederland nooit sprake geweest van een linkse meerderheid. 

 

Ook wanneer je D66, op grond van sociaal-culturele dossiers, zoals het integratie/immigratiedossier als 'links' beschouwt, was er nimmer sprake van een linkse meerderheid. Alleen in 1998, na het eerste paarse kabinet, had links de helft (75) van het totaal aantal stemmen. 

 

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft dus 'links' nooit een meerderheid gehad in Nederland. Er is ook nimmer dus een basis voor een kabinet van louter linkse partijen geweest. Wel namen er linkse partijen (PvdA en 1 maal PPR) deel aan 14 van de 30 naoorlogse kabinetten, waaronder de eerste zes naoorlogse kabinetten. Van deze 14 kabinetten waren er 11 centrumlinks, 2 paars en 1 kabinet van de PvdA met alleen de VVD (Rutte II).  In 7 van deze 14 kabinetten was de PvdA de grootste partij en was er ook een linkse premier (4x Drees, 2x Kok, 1x Den Uijl). De overige 23 na-oorlogse premiers kwamen van het CDA (20) of VVD (3). In 16 gevallen gaven zij leiding aan een (centrum)rechts kabinet. 

En wat betreft het immigratie/integratiebeleid: vanaf de jaren '60 tot en met de jaren '70 waren het werkgevers en rechtse partijen die pleiten voor het werven van arbeiders in het buitenland en waren vakbonden en linkse partijen die dit wilden afremmen.
Vanaf begin jaren '80 kennen we in Nederland integratiebeleid. Van de 15 ministers die sindsdien verantwoordelijk waren voor dit beleid, was een derde (5) lid van de VVD. De PvdA en D66 leverden 3 ministers, het CDA 2 en de LPF 1. Eén kabinetsperiode (Lubbers III) was zowel een PvdA-minister als een CDA-minister verantwoordelijk. 

Conclusie

1. Nederland wordt niet overgenomen door de buitenlanders

2. Links heeft in Nederland nooit een meerderheid gehad, maar altijd coalities moeten sluiten met centrumrechtse partijen. De meerderheid van kabinetten en premiers was in naoorlogs Nederland (centrum)rechts. Ook de meeste ministers die verantwoordelijk waren voor integratiebeleid behoorden bij (cenrum)rechtse partijen. Er is daarom onvoldoende grond om 'links' overal de schuld van te geven.

3. Gerard Joling kan maar beter weer gaan zingen of een Ticket to the Tropics kopen. 

Zie ook:

Meer feiten/factchecks


Waardeert u ons werk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over factcheck, gerard joling, immigratiebeleid, integratiebeleid, links, rechts.

Delen:

Reacties


Dick Hopman - 09/08/2018 15:21

Gerard heeft groot gelijk,zeker in de grote steden,Rotterdam mijn woonplaats is meer dan de helft buitenlander,en het is een lul verhaal dat Nederland voor 2% uit echtte Nederlanders bestaat.
En inderdaad Willem- Alexander en Maxima zijn voor mij ook buitenlanders,net als Beatrix enzovoort,allemaal Duitsers

dunya - 24/05/2018 23:14

DS'70 was meer een centristische tot zeer gematigd linkse partij. Maar ook dan kom je niet boven 68 zetels in 1971 en 71 zetels in 1972 uit.

Paul K. - 05/05/2018 01:15

Jammer dat een belangrijk feit niet vermeld wordt: de grootste groepen "buitenlanders", namelijk Marokkanen en Turken, zijn hierheen gehaald door bedrijven die hen nodig hadden als arbeidskrachten. (Die bedrijven stuurden hun mensen naar Marokko en Turkije om arbeiders te ronselen.) Alleen dat al maakt het dus grote onzin om over "schuld van links" te praten!

Neil van der Linden - 04/05/2018 11:39

Joling doelde hoogstwaarschijnlijk op immigranten van de laatste vijftig jaar met een Noord-Afrikaanse afkomst en hun kinderen en kleinkinderen. Een groot deel van deze oorspronkelijke migranten is hierheen gehaald als 'gastarbeiders', door grote bedrijven, waarvan de directies over het algemeen niet als links bekend stonden, integendeel. Misschien was de import van goedkope arbeidskrachten deel bedoeld om de macht van de vakbonden hier te breken.