Nederlanders hebben minste bezwaren tegen een moslim of jood in de familie

In feiten door Ewoud Butter op 30-10-2018 | 08:14

Vergeleken met inwoners uit andere Europese landen hebben Nederlanders de minste bezwaren tegen een moslim of een jood in de familie. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken uitgevoerd door het Pew Research Centre tussen 2015 en 2017 onder bijna 56.000 volwassenen (18 jaar en ouder) in 34 West-, Midden- en Oost-Europese landen. Tegen joodse familieleden bestaan in bijna heel Europa minder bezwaren dan tegen islamitische familieleden.

In het onderzoek worden de antwoorden van Europeanen vergeleken op enkele vragen over moslims en joden, het homohuwelijk en de definitie van de nationale identiteit. West-Europeanen blijken over het algemeen progressiever op deze vragen te reageren dan de inwoners  van Midden- en Oost-Europa. 

Westeuropeanen zien religie minder snel als een wezenlijk onderdeel van hun nationale identiteit, zijn vaker voorstander van het homohuwelijk en vinden hun eigen cultuur minder vaak superieur. 

Om op grond van een enkele vraag van Pew te concluderen dat het dan wel meevalt in Nederland met moslimhaat of antisemitisme, zoals hier en daar gebeurt, is echter onjuist. Er zijn de laatste jaren genoeg signalen dat antisemitisme en moslimhaat niet afnemen. Uit een onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) bleek dat juist in Nederland moslims zich in toenemende mate gediscrimineerd voelen. In geen enkel ander Europees land voelen de moslims zich zo weinig verbonden met het land waar ze wonen.

Het gehele onderzoek hier

Zie ook:

Antisemitisme neemt toe op internet en in politiek

Vooral in Nederland voelen moslims zich in toenemende mate gediscrimineerd

Meer over moslimhaat

Meer over antisemitisme

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over antisemitisme, moslimhaat.

Delen: