Ongeveer 660.000 volwassen Nederlanders beschouwen zichzelf als moslim

In feiten door Ewoud Butter op 13-05-2015 | 10:51

Het aandeel religieuze volwassenen in Nederland is verder gedaald: in 2014 gaf nog maar een krappe meerderheid van 50,8 procent van de volwassenen aan tot een godsdienstige groepering te behoren. Het merendeel hiervan (40,2%) beschouwt zichzelf als christelijk: 24,4 procent is katholiek en 15,8% protestants. 4,9% van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar beschouwt zichzelf als moslim. De overige 5,7 procent van de bevolking is joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag door het CBS gepresenteerd is.

De gegevens over religie zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waar in de periode 2010–2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) aan hebben meegewerkt. 

Absolute cijfers

De cijfers die het CBS presenteert geven ook een indicatie voor het absolute aantal gelovigen in Nederland, bijvoorbeeld het aantal moslims. 
Volgens cijfers van het CBS zijn ongeveer 13,4 miljoen Nederlanders 18 jaar of ouder. Hiervan rekenen dan 6,8 miljoen Nederlanders zich tot een religieuze groepering: 5,4 miljoen volwassen Nederlanders beschouwen zichzelf als christelijk, 660.00 volwassen Nederlanders noemen zichzelf moslim. 

Het aantal volwassen Nederlanders dat zichzelf als moslim of als boeddhist beschouwt is de afgelopen vier jaar toegenomen. Het aantal moslims steeg per jaar gemiddeld met 0,1% per jaar. In absolute aantallen betekent dit dat het aantal volwassen Nederlanders dat zichzelf als moslim beschouwt, de afgelopen vier jaar gemiddeld met ongeveer 13.000 per jaar is gestegen.  

Moslims naar bevolkingsgroepen

Het rapport van CBS geeft ook een indicatie van het aandeel van moslims in verschillende bevolkingsgroepen. Deze resultaten zijn niet heel erg verrassend: moslims zijn relatief goed vertegenwoordigd onder niet-westerse allochtonen (45%), laag opgeleiden ( 7%) en onder Nederlanders onder 45 jaar: 8%. 

 

Schatting totaal aantal moslims

Op grond van de cijfers van het CBS is het ook mogelijk een voorzichtige schatting te maken van het totaal aantal moslims dat in Nederland woont. Wanneer het aandeel moslims onder de 18 jaar, net als bij de leeftijdsgroepen daarboven, ongeveer 8% bedraagt, dan zijn van de 3,4 miljoen Nederlanders onder de 18 jaar ongeveer 274.000 te beschouwen als moslim. Dit betekent dat het totaal aantal moslims in Nederland ongeveer 934.000 bedraagt. 

Naschrift 18 mei 2015: Flip van Dyke beargumenteert hieronder in de reacties overtuigend dat het totaal aantal moslims onder de 18 jaar waarschijnlijk 33.000 hoger ligt dan hierboven wordt geschat. Van Dyke geeft hiervoor de volgende 2 argumenten: 1} op grond van vruchtbaarheidscijfers onder immigranten uit moslimlanden is het percentage moslimkinderen waarschijnlijk 8,5% - dat betekent 16.000 kinderen van islamitische ouders.  2) er zijn waarschijnlijk 17.000 kinderen van de derde generatie moslim, voornamelijk met Turks Nederlandse of Marokkaans Nederlandse ouders. In totaal zijn er dan 967.000 moslims in Nederland. Dit aantal komt exact overeen met de schatting die Flip van Dyke een jaar geleden maakte met zijn zogenaamde '90% methode'. Hierbij gaat hij ervan uit dat 90% van de eerste en tweede generatie immigranten uit moslimlanden ook moslim is. Op grond hiervan kwam hij in 2014 ook op 967.000 moslims, zo'n 5,75% van de bevolking.

Kerk of moskeebezoek

Protestanten, voornamelijk gereformeerden en PKN'ers zijn de trouwste kerkgangers: twee derde gaat minstens een keer per maand ter kerke. Van de moslims bezoekt 39 procent regelmatig de moskee. Ongeveer de helft van de Nederlandse moslims bezoekt zelden of nooit een moskee.  

Het hele onderzoek is hier te lezen.. 


Dit stuk is geschreven door Ewoud Butter, hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn van harte welkom in het commentaar hieronder of via de mail: info@republiekallochtonie.nl of twitter @ewoudbutter


Meer feiten en cijfers:


Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers

Feiten en mythen over asielzoekers, vluchtelingen en illegalen

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over christenen, ewoud butter, factcheck, islam, islamdebat, islamisering, kerkbezoek, moskeebezoek, moslims, religie.

Delen:

Reacties


Flip van Dyke - 19/05/2015 10:40

Om misverstanden te voorkomen:
Ik ga er niet vanuit dat 90% van de allochtonen afkomstig uit moslimlanden moslim is.
Die 90% is een handigheidje om m.b.v. het aantal allochtonen uit moslimlanden het totaal aantal moslims in Nederland te berekenen. Dus inclusief autochtonen, allochtone moslims uit niet-moslimlanden en Indonesië.

Ewoud - 18/05/2015 14:43

Dankje Flip, je opmerkingen heb ik in een naschrift ook in de tekst verwerkt.

Flip van Dyke - 18/05/2015 07:38

Dank Abdelilah voor de correctie want het is inderdaad niet goed. De totaal telling van 33.000 klopt wel. De berekening van 16.000 extra voor de meer kinderen is juist, maar het aantal derde generatie is (geschat) 19.000 en daarvan zouden er dan 17.000 moslim zijn.
Het is echt niet zo dat ik de oude methode gebruik. Ik hou zeker rekening met veranderingen. Zo reken ik bij de bevolking afkomstig uit moslimlanden niet mee de allochtonen uit Indonesië (i.t.t. PEW bijvoorbeeld). Er zijn echter twee miljoen NWA en daarvan is 45% moslim. Dat zijn 900.000 mensen oftewel meer dan 90% van het totaal aantal moslims. Alhoewel een paar procent daarvan bijvoorbeeld uit het niet-moslimland Suriname komt, is het zonneklaar dat de overgrote bron van het aantal moslims in ons land komt uit de NW-moslimlanden (de westerse moslimlanden –zonder Indonesië dus- zijn maar een paar duizend man groot).
Ik gebruik dan ook het aantal mensen afkomstig uit moslimlanden als belangrijke rekenhulp. Als Ewoud veronderstelt dat het percentage moslims onder de kinderen hetzelfde is als onder die van de leeftijdsgroepen daarboven –hij neemt dan 8%- dan is het toch even goed om te kijken of dat zo is. Het is dan logisch om te kijken naar het percentage 1ste en 2de generatie kinderen afkomstig uit moslimlanden en constateer dat die inderdaad wat hoger ligt (9,7%) dan die onder 18-25 jaar (8,9%). Ik constateer dat 52% van NWA afkomstig is uit een moslimland en dat volgens het CBS 45% van de NWA moslim is. Mijn rekenhulp is dan dat 87% (45%/52%) van de 9,7% (336.000) kinderen uit moslimlanden de totale groep moslimkinderen vormt (291.000). Ewoud komt op 274.000.
Bij mijn berekening van de derde generatie gebruik ik ook de rekenhulp van 87%. Het is natuurlijk volstrekte onzin om van die groep –met twee of meer grootouders die 1ste generatie allochtoon zijn uit Turkije en Marokko- maar aan te nemen dat maar 0,1% moslim is omdat ze autochtoon zijn. Dat het werkelijke percentage lager zal liggen dan 87% is iets wat wel logisch lijkt, maar als dat 10% lager is dan heb je het over 1.700 mensen. De groep is te groot op te negeren en ze groeit snel -in mijn model kom ik in 2010 op 8.000 moslims. Er is dus bijna een verdubbeling in vier jaar.
Conclusie is dan ook dat ik Ewouds berekening volg, maar die op twee punten.
Overigens ben ik van plan om ook nog een artikel te schrijven met trends.

Zie ook: http://www.flipvandyke.nl/2012/08/verdubbeld-het-aantal-moslims-in-nederland-iedere-12-jaar/
CBS-bestanden:
http://goo.gl/hKFHMU
http://goo.gl/In52Yk

Abdelilah - 17/05/2015 13:29

Interessante toevoeging van Flip van Dyke. Toch een paar vragen hierbij: moet het aantal moslims geen 31000 (16000 + 15000) zijn?
Daarnaast lijkt Flip uit te gaan van een model dat het CBS tot 2005 hanteerde. Hierin werd uitgegaan van de veronderstelling dat een bepaald percentage van immigranten uit moslimlanden ook moslim is. Die veronderstelling bleek bij nader inzien niet te kloppen. Toen het aan mensen zelf gevraagd werd, bleken ze minder vaak moslim dan verondersteld.

Flip van Dyke - 17/05/2015 09:22

Prima stuk Ewoud..

Ik ben zelf ook aan het rekenen geslagen en kom op iets verschil. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:
Ten eerste is het aandeel kinderen aan wie het moslimgeloof moet worden toegekend op grond van het geloof van de ouders, waarschijnlijk wat hoger dan 8%. Het aandeel allochtone kinderen herkomstgroep moslimlanden bedraagt 9,7%. Dat komt vermoedelijk voor het grootste deel door een hogere vruchtbaarheid. Dat betekent dan dat –volgens mijn berekening- 8,5% van alle kinderen moslim is. Dat scheelt 16.000 met jouw berekening.
Dan heb je ook nog derde generatie kinderen. Die zijn autochtoon. Nu hoef je eigenlijk alleen maar Turkse en Marokkaanse derde generatie mee te nemen want de overige allochtonen uit moslimlanden zijn tekort in ons land om derde generatie te hebben.
Het zijn er ongeveer 17.000 als je twee of meer grootouder geboren in het buitenland neemt. Als je daar het aantal moslims van neemt dan kom je op 15.000.

Als je met deze twee factoren rekening houdt dan kom je 33.000 hoger uit op 965.000. Tegen de 1 miljoen zeg maar.