Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (juni 2017)

In feiten door Ewoud Butter op 27-06-2017 | 21:17

Door Ewoud Butter

De Haagse as-Soennah moskee heeft afgelopen weekend een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.

Naar aanleiding van deze bedreiging heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met (gewelds)incidenten/haatmisdrijven (*) gericht tegen moskeeën.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Deze lijst publiceren we sinds maart 2010. De lijst is samengesteld op grond van mediaberichten en eerdere blogs op Republiek Allochtonië, Frontaal Naakt (t/m 2009) en de database van Rechtspraak.nl.

Vooral sinds 2015 krijgen we ook rechtstreeks meldingen van moskeeen of moskeekoepels en hebben we aanvullingen gekregen van onderzoekster Ineke van der Valk. Deze lijst is bij lange na niet compleet. Heel veel incidenten halen namelijk nooit de media. Ook hebben verschillende moskeeen het beleid, soms in overleg met de politie, om met dergelijke incidenten niet naar buiten te treden. De gedachte hierachter is dat met media-aandacht de daders dan de aandacht krijgen die ze zoeken. Ook bestaat de angst dat het tot kopieergedrag en dus meer bedreigingen of geweld leidt.

Daarnaast speelt dat de politie lang niet altijd iets met de meldingen doet of dat er gebrekkige communicatie over de zaak is. Daarin wordt overigens in meerdere (politie)regio’s een duidelijke inhaalslag gemaakt, net als bij de aparte registratie van meldingen van moslimdiscriminatie. In maart 2015 werd ook bekend dat justitie zelden tot actie overgaat na een aangifte van discriminatie.

Van haatmisdrijven tegen moskeeen is al langere tijd sprake. Zo schrijft onderzoekster Ineke van der Valk in de Monitor Moslimdiscriminatie (2014) dat in de weken na het begin van de Eerste Golfoorlog er sprake was van een forse toename van haatmisdijven. Pas de laatste jaren is er meer aandacht van de politiek voor dit probleem. In 2016 werden voor het eerst mensen veroordeeld wegens terrorisme nadat zij een brandbom op een moskee in Enschede hadden gegooid.

In februari 2017 presenteerde het kabinet de Handreiking veilige moskee. Deze handreiking bevat aanbevelingen voor moskeeën, gemeenten en politie over de omgang met concrete spanningen en incidenten gericht tegen moskeeën. Meer hier. 

Hieronder het overzicht:

(c) Republiek Allochtonië/ Ewoud Butter

Oproep:

Heeft u aanvullingen op deze lijst of staan er onjuistheiden in? Geef het aan ons door en mail naar info@republiekallochtonie.nl. Dan kunnen we het corrigeren of aanvullen. 

Ewoud Butter is zelfstandig onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog of hier op Republiek Allochtonië

Bron foto: gemeente Enschede

Nachrift naar aanleiding van reacties lezers

  • (*) in de titel van dit stuk spreek ik van geweldsincidenten. In de rest van de tekst had ik de formulering (gewelds)incidenten staan. Terecht kreeg ik van enkele lezers de opmerking dat dit geen correcte formulering is. Ik heb daarom '(gewelds)incidenten' op 29 juni vervangen door haatmisdrijven. De titel is niet meer te veranderen. 
  • Ook krijgen we iedere keer bij de publicatie van deze lijst de vraag waarom we geen lijst met haatmisdrijven gericht tegen synagogen plaatsen. Het antwoord daarop luidt: Deze lijst is in 2010 ontstaan omdat er destijds geen aandacht was voor dit soort incidenten gericht tegen moskeeën en moskeebezoekers. De website Frontaal Naakt deed dit als eerste, wij hebben de lijst in de loop der jaren verder bijgehouden.
    Het Cidi hield in Nederland bijvoorbeeld al jaren keurig bij wat er gebeurde rond synagogen. Dat doen ze nog steeds in hun jaarlijkse monitor. In 2016 was er volgens het Cidi bijvoorbeeld sprake van 1 incident rond een synagoge.
  • De brandstichting op 7 april 2017 bij de Ulu moskee in Heemskerk is geschrapt (dd 11-07-2017). Hier lijkt volgens het ADV geen sprake van een hatecrime. 

Links:

Eerdere of latere updates van deze lijst vindt u hier

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven in onze eigen teksten meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Meer over de terminologie op polderislam of lees Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie?

Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier.

Meer over antisemitisme hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 

 

 


Meer over discriminatie, factsheet, incidenten, islamofobie, moskeeincidenten, moslimhaat.

Delen: