Welke landen zijn het onveiligste vanwege politiek en terroristisch geweld?

In feiten door Ewoud Butter op 11-08-2015 | 12:10

De daders en slachtoffers van politiek geweld of terroristisch geweld zijn vooral te vinden in het Midden-Oosten (Irak, Syrië, Jemen, Israel/Palestina, Jordanië, Libanon), Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan), Noord-Afrika en de Sub-Sahara (Soedan, Mali, Libië, Tsjaad, Somalië, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek en Congo). Westerse landen zijn het veiligste, al is in 7 Europese landen wel sprake van een groeiend risico op terroristische aanslagen. Het gaat voornamelijk om terroristisch, islamitisch geïnspireerd geweld.
Dat stelt verzekeraar Aon die in samenwerking met The Risk Advisory Group een kaart samenstelde waarop je de risico's per land en per regio kunt zien. Uit eerder onderzoek van het Institute for Economics and Peace (IEP) bleek dat het aantal slachtoffers van terroristisch geweld in 2013 vooral door de Syrische burgeroorlog toenam van 11.133 in 2012 tot 17.958 in 2013. Moslim extremisten maken wereldwijd verreweg de meeste slachtoffers, voornamelijk geconcentreerd in het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azie. In andere regio's in de wereld gaat het volgens IEP vaker om terroristische organisaties met politieke, nationalistische of separatistische motieven.

De kaart bevat politiek geweld en terroristisch geweld. Deze termen worden overigens niet nader toegelicht en ook niet altijd consequent gebruikt.

Sinds 2007 is 78% van alle terroristische aanslagen gepleegd in 10 verschillende landen. De top 10 ziet er als volgt uit: 1. Irak 2. Pakistan 3. Afghanistan 4. India 5.Thailand 6. Rusland 7. Somalië 8. Nigeria 9. Jemen en 10. Colombia.
De verwachting van AON is dat Rusland en Colombia in 2015 uit de top 10 zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door Libië en Egypte. Syrië ontbreekt in deze top 10, waarschijnlijk omdat het geweld in dat land door AON wordt gekwalificeerd als politiek geweld.

Hoewel Europa tot de veiligste regio's tger wereld behoort, is er volgens de AON in zeven Europese landen sprake van een verhoogd risico op politiek en terroristisch geweld. Het gaat om België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen. In de meeste van deze landen, uitgezonderd Ierland, gaat het om een grotere kans op terroristisch, islamitisch geinspireerd geweld. In dit verband wordt vooral gewaarschuwd voor aanhangers van IS en groepen die gelieerd zijn aan Al Qaida. In Duitsland waarschuwt de AON ook voor geweld van extreem-rechts.
In Oost-Europa is er volgens AON vooral in de Oekraïne nog steeds sprake van een gevaarlijke situatie. Nederland wordt amper genoemd en is ook vergeten in het overzicht dat AON maakte van buitenlandse strijders in Syrië en Irak.

Hoewel er wereldwijd 21 landen zijn waar de de dreiging van politiek en terroristische geweld is afgenomen, ziet AON toch een toename van de dreiging van terreurdaden door het succesvol rekruteren van strijders die bereid zijn om overal daden van geweld te plegen.
Aon waarschuwt ook voor de rivaliteit tussen IS en aan Al Qaida gelieerde groepen.

De gehele kaart is hier te bekijken.

Global Terrorism Index

The Institute for Economics and Peace (IEP) publiceerde eerder The Global Terrorism Index. Deze index gaat alleen over teroristisch geweld en niet over politiek (staats)geweld en bevat cijfers over 2013. In dat jaar steeg het aantal doden door terroristische aanslagen tot 17.958 (was 11.133 in 2012). Sinds 2000 (3361 doden) is er sprake van een vervijfvoudiging. De forse toename de afgelopen jaren wordt vooral geweten aan de oorlog in Syrië sinds 2011.

Verreweg de meeste doden (80%) vielen in 5 landen:  Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria and Syrië. ISIS, Boko Haram, de Taliban en Al Qaida hebben 66% van alle slachtoffers van terrorisme op hun geweten. Het gaat volgens IEP om terroristische bewegingen die gebaseerd zijn op extreme interpretaties van de salafistische islam. Slachtoffers zijn vooral andere moslims. Het IEP ziet een sleutelrol weg gelegd voor gematigde soennieten om deze toename van religieus extremisme tegen te gaan.

In het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azië is religie, meestal de islam, de belangrijkste inspiratiebron voor terroristische bewegingen. In andere regio's in de wereld gaat het volgens IEP vaker om terroristische organisaties met politieke, nationalistische of seperatistische motieven. Zo bleek eerder uit cijfers van Europol dat in de periode 2000-2010 slechts 0,96% van de terroristische aanslagen in Europa islamitisch geinspireerd was. Daar staat tegenover dat die paar aanslagen (voornamelijk tussen 2003-2006) een groot aantal slachtoffers maakten:  40% van het totaal aantal mensen dat in Europa tussen 2000 en 2013 werd gedood door terrorisme, was slachtoffer van door de (salafistische) islam geinspireerde terroristen.
In de Verenigde Staten vallen (sinds 2001) niet de meeste doden door islamitisch geinspireerd terrorisme. Er zijn  sinds 2001 bijvoorbeeld meer slachtoffers gevallen door extreemrechts terrorisme.

Landen die relatief vaak getroffen worden door terrorisme hebben volgens IEP vaak gemeen dat: er sprake is van:

  • spanningen en gebrekkige cohesie tussen etnische groepen en religieuze groepen of bevolkingsgroepen die verschillende talen spreken
  • door de staat gesteund geweld, waaronder buitenrechtelijke executies en schending van mensenrechten
  • een hoge mate van andere vormen van geweld, waaronder gewelddadige criminaliteit, moord, gewelddadige demonstraties

Armoede en economische factoren blijken maar in beperkte mate van invloed op terrorisme.

Politiewerk of politieke processen (onderhandelingen) zijn volgens IEP  in 80% van de gevallen doorslaggevend geweest voor het beeindigen van terroristische organisaties. Slechts 7% van de terroristische organisaties werd verslagen door militair optreden. In 10% van de gevallen lukte het de terroristische groepen hun doelen te bereiken.

Ter relativering: hoewel er de laatste jaren sprake is van een forse toename van het aantal doden door terroristisch geweld, ligt het aantal personen dat wereldwijd om andere redenen wordt vermoord volgens IEP nog 40x hoger: in 2012 betrof dit 437.000 mensen.

 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Bezoek zijn site of zijn blog of volg hem op twitter. De inleiding

Meer over terrorisme op Republiek Allochtonië hier, meer over radicalisering hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over Al Qaida, AON, Boko Haram, cijfers, Europol, factcheck, geweld, IEP, IS, islam, islamdebat, onderzoek, radicalisering, terrorisme.

Delen: