Factcheck: Zwakken christelijke scholen het paasfeest af om moslims te behagen?

In missers door Ewoud Butter op 13-04-2017 | 08:30

Protestantse en rooms-katholieke basisscholen in Den Haag zouden het christelijk karakter van hun paasvieringen afzwakken. Ze zouden dit doen om ouders van islamitische leerlingen te behagen. Dat schreef het Algemeen Dagblad gisteren. Klopt het ook?

Wat beweerde het Algemeen Dagblad?

Het AD schreef:


"Protestantse en rooms-katholieke basisscholen in Den Haag zwakken het christelijk karakter van hun paasvieringen af om ouders van islamitische leerlingen te behagen. Soms wordt de bovenkant van paasstokken afgebroken als leerlingen niet mogen rondlopen met een kruis."


Waarop beweerde het AD deze uitspraak?

Het AD sprak Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, de katholieke onderwijskoepel in Den Haag. Deze verklaarde:

,,De leerlingpopulatie kan leidend zijn voor de mate waarin het paasfeest wordt gevierd’’, aldus Ewald van. ,,Scholen pakken de viering heel uiteenlopend aan. Sommigen doen het nog wel heel traditioneel.’’

Verder sprak het AD niet verder bij naam genoemde leiders van christelijke en rooms-katholieke scholen. Zij beweerden dat het in multiculturele wijken beter is om de paasviering aan te passen aan de voornamelijk niet-christelijke leerlingen.

Het AD geeft één concreet voorbeeld: "Zo wordt op de protestantse school O3 bij de paaswandeling het bovenste deel van het kruis dat de kinderen dragen afgebroken als islamitische kinderen niet met een christelijk symbool willen rondlopen. ,,Voor ons is het belangrijker dat iedereen zich hier welkom voelt dan vasthouden aan conservatieve tradities’’, zegt O3-directeur John Verhoeff.

Ook noemt het AD de school ’t Palet in de Schilderswijk. Daar wordt het paasontbijt gevierd, maar wordt altijd een link gelegd met de koran. 

Wat waren de reacties?

Op sociale media was de ophef groot. Er zou sprake zijn van 'islamisering'.

Elsevier columnist Syp Wynia bijvoorbeeld had zich vorige week al afgevraagd of het vieren van pasen 'een verzetsdaad' gaat worden. Ook schreef hij: "Het is wachten tot Kuzu, Özturk en Azarkan met het voorstel komen om Pinksteren te vervangen door het Suikerfeest". Wynia zag gisteren in het AD- bericht een bevestiging van zijn theorie en sprak over  'zelfislamisering'. Ook trok hij naar aanleiding van het bericht een vergelijking met Egypte waar christelijke Kopten deze week zijn afgeslacht door IS-terreur.

In de Haagse gemeenteraad werd een spoeddebat aangevraagd door de PVV. PVV-raadslid Elias van Hees spreekt in De Telegraaf van ’verraad aan onze cultuur’. „Pasen wordt te grabbel gegooid vanwege de islam.” En fractievoorzitter Richard de Mos van Groep de Mos noemt het bizar. „Als je notabene op christelijke scholen al geen Pasen mag vieren.” Voor de Tweede Kamerfracties van de PVV en de VVD was het bericht aanleiding om Kamervragen te stellen. VVD-Kamer lid Azmani zei tegen het AD: "Dit is nu precies zo’n voorbeeld van cultuurrelativisme dat gevaarlijk is voor dit land."

Aan de andere kant van het spectrum was de reactie dat het paasfeest al sinds de jaren 70 op veel scholen op een andere manier wordt gevierd. NIet vanwege de moslims, maar omdat er aanmerkelijk minder gelovige ouders, leerlingen en docenten zijn. De viering van het paas- of kerstfeest blijft op veel scholen al jaren beperkt tot een ontbijt of diner. Veel kinderen op Nederlandse christelijke scholen weten amper waar feesten als pasen of pinksteren voor staan en dat heeft weinig met (zelf)islamisering te maken. Ook gaven diverse twitteraars met een christelijke achtergrond aan niet te weten wat een 'paasstok' is. Gert Jan Segers (ChristenUnie) verzuchtte op twitter: „Als iedereen die dit erg vindt voortaan wekelijks naar de kerk gaat, dan zal Pasen echt gewoon Pasen blijven.”

Klopt het ook?

Lammert de Bruin van Eenvandaag deed een factcheck. Hij ging samen met een collega christelijke basisscholen in Den Haag bellen en kreeg overal te horen dat het om een 'broodje aap' ging. Ook sprak hij met diverse onderwijskoepels, waaronder het Lucas Onderwijs waarbij 52 christelijke scholen in Den Haag zijn aangesloten. Zij herkennen zich niet in het verhaal van het AD. Het christelijk paasverhaal staat volgens deze koepel op alle scholen centraal. Wel proberen ze andere religies bij het verhaal te betrekken, waaronder de islam, maar ook het boeddhisme en hindoeisme. 

De protestante basisschool O3 (Jan van Nassauschool), waar paasstokken zouden worden afgebroken, wilde niet reageren. De koepel met 38 basisscholen waarbij O3 is aangesloten, SCOH, wel. DE woordvoerder van deze koepel herkende zich niet in de berichtgeving van het AD. Hij vertelde dat er op de scholen van SCOH ook leerlingen met andere geloven, waaronder moslims, hindoes en boeddhisten zitten. Deze leerlingen zijn van harte welkom, maar worden wel geacht aan alle vieringen mee te doen.  Iets vergelijkbaars heeft de Jan van Nassauschool (O3) op haar website staan: "Wij zijn een open protestants-christelijke school, maar ook kinderen met een andere of geen religieuze achtergrond zijn welkom. Wij verwachten wel dat de ouders* en kinderen de christelijke grondslag zullen respecteren, en dus ook de daarbij horende uitingen zoals vieringen en godsdienstles, onze normen en waarden en soms ook de keuze voor lesmethoden. Ook verwachten we dat de kinderen aan alle activiteiten deelnemen."

Hart van Nederland sprak ook met het Lucas Onderwijs. “Op de scholen wordt gewoon hetzelfde paasontbijt gegeten als altijd en wordt het paasverhaal verteld”, vertelde Grada Huis van Lucas Onderwijs. “Islamitische ouders hebben zich hier nooit over uitgelaten, laat staan dat het feest wordt aangepast.”

Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, gaf ten slotte gisteren een verklaring. Verus verklaart onder andere het beeld dat christelijke scholen Pasen aanpassen uit gevoeligheid voor islamitische leerlingen en ouders niet te herkennen. Verus ziet dat alle christelijke scholen aandacht hebben voor het Paasfeest. Ook schrijft Verus:

"De samenleving van 2017 ziet er anders uit dan vijftig jaar geleden. Veel meer dan vroeger hebben leerlingen op christelijke scholen nu een niet-kerkelijke of andere culturele achtergrond. Het is de pedagogische opdracht van een school om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Natuurlijk denken scholen na over hoe zij christelijke feesten vormgeven passend bij de leerlingpopulatie. Dat gaat op een orthodox-christelijke school op de Biblebelt vaak anders dan op een multiculturele school midden in de grote stad. Alleen al omdat de kennis van het geloof en de betekenis van Pasen die de kinderen van huis uit meekrijgen in die situaties erg verschilt."

Conclusie

Op grond van deze checks en verklaringen lijkt er weinig van het verhaal in het AD over te blijven. Alleen het voorbeeld van de O3 school is niet ontkracht, omdat die school niet wilde reageren.
AD hoofdredacteur Hans Nijenhuis liet gisteren tegenover Eenvandaag weten voldoende quotes te hebben om achter het verhaal te blijven staan. Zolang die quotes echter niet zijn gepubliceerd en ook niet geverifieerd kunnen worden, beoordeel ik de stelling dat christelijke scholen het paasfeest aanpassen om moslims te behagen als 'grotendeels onwaar'. 

Update 13 april, 12 uur

Inmiddels lijkt het AD niet met een verdere onderbouwing van haar stuk te komen. Sterker, vandaag noemt colmnist Van Zon in het AD de berichtgeving een 'storm in een glas water'


Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter. Deze factcheck verschijnt ook op Stellingchecker, een factchecksite die is opgezet door Sargasso en Republiek Allochtonië. 

Meer mediamissers?

Republiek Allochtonië verzamelt mediamissers. Bekijk ze hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. 

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over factcheck, islam en media, mediamisser, mediamissers, onderwijs.

Delen:

Reacties


mw. R.A.Eijkelboom - 20/04/2017 11:24

Als het AD zuiver was geweest, dan had ze het volgende in het artikel erbij vermeldt:

Dat het Paasfeest al sinds de jaren zeventig wordt er op veel scholen al jaren op een andere manier wordt gevierd. Niét vanwege de moslims, maar omdat er aanmerkelijk minder gelovige ouders, leerlingen en docenten zijn. De viering van het paas- of kerstfeest blijft op veel scholen al jaren beperkt tot een ontbijt of diner. Veel kinderen op Nederlandse christelijke scholen weten amper waar feesten als pasen of pinksteren voor staan en dat heeft dus niets met (zelf) islamisering te maken.

Ik heb dit stukje ook gestuurd naar Azmani van de VVD en Wilders PVV en ook naar Elsevier.
Ook veel christelijke kinderen weten niet wat een paas stok is.

Het is wat de fractievoorzitter van de ChristenUnie Segers ook zegt, 'Als christenen iedere zondag naar de kerk aan, dan weten ze wat pasen en kerst inhouden.'

Bij mijn achterneef, zitten niet alleen een paar moslims, maar ook Joodse kinderen op school, van een christelijke signatuur. Niemand heeft problemen met de viering van het Paasfeest.


Ewoud - 19/04/2017 15:04

@Bob, dank voor je reactie. Heb je links voor me? Ik heb deze factcheck geschreven op grond van de bij mij bekende bronnen. Als er andere bronnen zijn, dan zie ik ze graag. En over welke tv-programma's heb je het?
In de artikelen blijkt het - voorzover ik kan zien - om de O3 school te gaan of heb je een andere naam voor me?
Waarom vind je het raar wanneer moslims een christelijke school bezoeken?

Bob - 14/04/2017 21:20

Wel grappig, 1 van mijn kinderen zit op 1 van de genoemde scholen. In dit artikel word het blijkbaar daar de scholen ontkent.... Blijft vreemd dat mijn zoontje dan toch echt zijn paasstok kapot moest maken van de juf, omdat er andere kindjes waren die er verdrietig van konden worden als ze dat zouden zien .....

je fact check is dus toch niet zo feitelijk als je zelf beweerd .... En er zijn zelfs scholen geweest die dit openbaar op tv hebben toegegeven .... vreemd dat je dat dan niet mee krijgt terwijl je probeert het feitelijke verhaal boven tafel te krijgen ...

ow ja de klas van mijn zoontje kent wel geteld 2 Moslima's ..... ( ik vroeg me vanaf het begin al af wat zij kwamen doen op een christelijke school)

mw. R.A.Eijkelboom - 13/04/2017 13:04

Toen ik het verhaal in het AD las gingen bij mij meteen de alarmbellen, want deze krant komt wel vaker met onderwerpen die niet kloppen. Dezelfde dag stond in de Volkskrant een stuk over hetzelfde onderwerp, maar de inhoud was totaal anders. En als de VVD'er Azmani zijn huiswerk goed had gedaan, dan kon hij weten dat het verhaal van het ADniet klopt.