Gebrek aan duiding media bij KLPD-analyse Marokkaanse daders (Steeph)

In missers op 16-03-2010 | 17:55

Eerste maar even wat quotes, want die blijven het meest hangen bij lezers van bladen/kranten/blogs:
 
AD: 'Eén op drie dieven Gouda is Marokkaan.Uit cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt verder dat de regio Utrecht veel Marokkaanse boeven kent '
 
Telegraaf: 'Gouda procentueel meeste criminele Marokkanenxe2x80x9d
 
DS: 'het blijkt dat veel Nederlandse steden geteisterd worden door Marokkaanse criminelen. In Gouda is zelfs één op de drie criminelen van Marokkaanse afkomst'
 
Elsevier: 'Gouda blijkt bolwerk van Marokkaanse criminaliteit'
 
Duidelijk toch, Marokkanen vormen een groot probleem.
 
Helaas, zoals vaker, zijn de bladen/blogs weer eens te kort door de bocht gegaan in het overnemen van cijfers. Waarschijnlijk om hun lezers weer eens te geven wat ze graag horen.
 
Voor ik dat ga uitleggen, even een opmerking vooraf. Die is nodig omdat anders de helft van de mensen gaat reaguren over het verkeerde.
 
Los van de nuances die ik hieronder ga aanbrengen, is er wel degelijk sprake van een significant groter aantal problemen binnen de groep Marokkaanse jongeren vergeleken met de rest van de bevolking. Over oorzaak en omvang valt nog wel te twisten. Maar ik richt me hier alleen even op de tekortkomingen in het overnemen van de gegevens uit het KLPD-rapport door genoemde media.
 
Belangrijkste opmerking is dat het hier niet gaat om veroordeelde criminelen maar om opgepakte verdachten. In Nederland is iemand nog steeds past echt een misdadiger als een rechter een veroordeling uitspreekt. Het rapport zegt hier zelf ook iets over: 'Verder moet wellicht nagedacht worden over het feit dat aantallen aangehouden Marokkanen (ook) iets zeggen over de inspanning van de politie. Dus als de politie in een regio meer Marokkanen aanhoudt kan dit ook zomaar zo zijn omdat de politie in die regio beter presteert voor wat betreft de opsporing en niet perse dat die Marokkanen crimineler zijn. Dit zou je kunnen analyseren door het ophelderingspercentage in deze gemeente, of in de regio waartoe de gemeente behoort, te vergelijken met het landelijk ophelderingspercentage. De mate waarin dit percentage hoger is, zou zowel de absolute als de relatieve druk evenredig moeten verlagen.'

Het is een bekend verschijnsel dat het makkelijker is je aandacht te richten op groepen die qua uiterlijk opvallen. In de documentaire Bowling for Columbine werd dit heel mooi geillustreerd. Dus het zou wel fijn zijn als iemand eens gaat onderzoeken of de politie niet overijverig is in de richting van de groep die toch al een slechte naam heeft. Daarmee versterk je namelijk een indruk.

Dan een opmerking over het begrip 'crimineel'. In de berichtgeving wordt ook gesproken over boeven en dieven. Maar het rapport gaat op geen enkele manier in op welke daden er dan onder dat begrip criminaliteit vallen. De uitsplitsing is er ook niet. Heel bot gezegd, het kan zijn dat alle Marokkanen zijn opgepakt voor het vernielen van een vuilnisbak en dat alle niet-marokkanen zijn opgepakt voor het plegen van een overval met een pistool.

Het rapport maakt daar nog wel de volgende, opvallende, kanttekening bij: 'Opmerkelijk was dat in bepaalde gemeenten met veel criminele Marokkanen de oververtegewoordiging ten opzichte van autochtonen relatief laag was omdat het criminaliteitsniveau van autochtone Nederlanders in die gemeente relatief (dus tov de andere gemeenten) hoog was.'

Dan nog iets over de manier waarop getallen zogenaamd in contextgeplaatst worden. In Gouda is 9% van de bevolking Marokkaan en 1/3 van de criminelen ook. Heftig! Maar nog afgezien van de beperkte waarde van die 1/3 moet ook nog in meer detail gekeken worden naar de bevolkingssamenstelling. B

ejaarden zijn over het algemeen niet het meest crimineel. De meeste criminelen zitten tussen de 12 en 30 jaar. In Gouda is het aandeel in die leeftijdsgroep van Marokkanen geen 9% maar 14%. Dat is dus alweer 50% meer. Dus (los van de eerdere kanttekeningen) zijn ze niet 3 keer zo crimineel maar 2 keer zo crimineel ineens.

Samenvattend kan gezegd worden dat een rapport behoorlijk misbruikt is omwille van de smeuiige koppen. En door dat soort acties kan ik me enerzijds voorstellen dat overheidsinstanties steeds voorzichtiger worden met het zomaar openbaar maken van dit soort rapporten (was bij deze ook niet de bedoeling) en tegelijk gedwongen worden keuzes te maken die voortkomen uit publieke opinie en niet de feiten.

De NOS heeft in haar bericht ook nog een zeer goede opmerking: 'Hiermee wordt bepaald hoeveel geld gemeenten krijgen om overlast aan te pakken.'

Oftewel, het loont om hoger op de criminaliteitsladder te komen, als  het gaat om Marokkanen tenminste. Afsluitend moet nog gezegd worden dat naast bovengenoemde media het NRC en BinnenlandsBestuur een veel netter stuk hadden.

En alleen de NOS en Omroep Brabant gaven, zover ik kon vinden, een link naar het rapport zelf. Maar voor de rest zouden een aantal hoofdredacteuren misschien maar weer eens wat boeken teruglezen die ze ooit op hun opleiding kregen over integere en zuivere journalistiek. D

Deze blog is geschreven door Steeph van het onvolprezen weblog Sargasso, waarop het stuk eerder verscheen. De blog is op het Allochtonenweblog geplaatst met toestemming van Steeph.

Meer mediamissers hier.


Meer over criminaliteit, media, mediamisser, sargasso, steeph.

Delen: