Reacties van Ali Houri en Abid Tounssi op Nieuwsuur

In missers door Ewoud Butter op 23-11-2017 | 09:28

Ali Houri (Broeder Alkhattab) en Abid Tounssi (ex-rapper Salah Edin) speelden een grote rol in een omstreden item van Nieuwsuur. Beiden hebben inmiddels laten weten zich totaal niet te herkennen in het "vertekende en eenzijdige" beeld dat door het programma van hen werd geschetst. Abid Tounssi deed dat onder andere in een debat voor de Belgische tv, Ali Houri in een verklaring via zijn stichting Alkhattab.

Hieronder eerst de verklaring van Ali Houri en daarna een video van het programma Van Gils en Gasten, waarin Tounssi in debat gaat met de Vlaamse staatssecretaris voor Emancipatie Zuhal Demir (N-VA).

De verklaring van Ali Houri (Broeder Alkhattab)

"Met grote teleurstelling en ontsteltenis zagen wij afgelopen zondagavond de reportage in Nieuwsuur met de titel ‘Dreigt segregatie van jonge moslims?’. Waar wij dachten dat het programma Nieuwsuur met oprechte interesse, openheid en transparantie contact met ons had opgenomen om een item te maken over Nederlandse en Belgische jongeren die zich interesseren in de Islam, is het eindresultaat een knip- en plakwerk geworden naar willekeur van Nieuwsuur. Dit heeft geleid tot een compleet verdraaid beeld van de werkelijkheid en een buitenproportionele beladen situatie nadien.

In tegenstelling tot wat Nieuwsuur doet geloven door onze standpunten over bepaalde thema’s volledig uit de context te halen en dit doortrekt naar een onbedoelde dan wel actieve (verborgen) agenda waarin wij aansturen op segregatie en wellicht zelfs extremisme, sturen wij ons publiek juist aan om te participeren in de samenleving en reiken wij hen handvatten aan waarmee zij zelfs een meerwaarde voor de maatschappij kunnen zijn.

Onze lessen, lezingen en overige activiteiten worden vooraf aangekondigd en vinden in het publieke domein plaats, waarbij wij altijd de huisregels van iedere locatie respecteren en in acht nemen. Wij hebben dan ook niets te verbergen, waarbij veel van ons (wél in context zijnde en níet bewerkte) beeldmateriaal voor iedereen toegankelijk is. Bij onze activiteiten is iedereen dan ook welkom: man en vrouw, jong en oud, moslim en niet-moslim, enzovoorts.

Eén van de gevolgen van de reportage is dat wij worden neergezet als een partij met vrouw onderdrukkend gedachtegoed. Echter, wij maken ons juist sterk voor verdere emancipatie van de vrouw in alle facetten van onze samenleving. Daarentegen respecteren wíj wel de vrije keuze van in dit geval vrouwen wanneer zij ervoor kiezen om bij elkaar en achter de mannen plaats te nemen.

Ook onze visie op muziek en alcohol zoals Nieuwsuur doet geloven, zou een splitsing in de samenleving teweeg kunnen brengen. Daar waar door de gehele geschiedenis van de Islam heen geleerden verschillende meningen over muziek hebben gehad waarbij wij iedere onderbouwde mening respecteren, benoemen wij nimmer slechts één mening en benadrukken wij dat het een ieder vrij staat de mening te volgen die hij of zij wenst. Voorts kunnen wij bar weinig met hen die zich eraan storen dat wij de (wetenschappelijk aangetoonde) gevaren van alcohol en drugs benoemen, met name aan de jeugd.

Bovenstaande uit zijn verband getrokken thema’s welken nu als argument op ons worden afgeschoten om ons in de hoek te plaatsen van mensen die de samenleving kunnen ontwrichten, zijn ironisch genoeg doorgaans slechts een (klein) onderdeel van een les of lezing binnen een veel breder verband. Sterker, de nadruk bij ons ligt nooit op jurisprudentie en dogma’s, maar juist op gedrag en participatie en hoe hiermee om te gaan. Iets waar velen helaas toch mee moeten worstelen.

Spijtig genoeg is het standpunt van Nieuwsuur dat onbewerkt beeldmateriaal niet vrijgegeven wordt, waardoor we het moeten doen met het vertekende en eenzijdige beeld dat Nieuwsuur over ons naar buiten heeft gebracht. Een onrechtvaardige situatie, welke ook direct forse (persoonlijke) schade in meerdere opzichten heeft aangericht en allicht nog zal gaan aanrichten. Daarnaast is het een enorme deceptie wanneer je hoopt dat door medewerking te verlenen aan een dergelijk item je mee kunt helpen met bouwen van bruggen, maar de wederpartij enkel de intentie had om bruggen te verbranden. Van alles dat is gezegd en wordt gezegd – met name op Social Media – klopt dan ook één ding wel: wij waren te goedgelovig en te goed van vertrouwen.

Dit gezegd hebbende, wij zullen met de wil van God doorgaan met ons werk en onze kernwaarden blijven uitspreken en praktiseren. Wij staan voor respect en tolerantie voor elkaar en tegenover een ieder. Wij zijn tegen haat en radicalisering en zijn voor liefde en barmhartigheid. Participeren in en een meerwaarde zijn voor de samenleving, met behoud van de eigen identiteit. Zorgdragend voor één Nederland voor iedereen.

Wij willen de media die ons hebben benaderd voor een reactie bedanken voor deze mogelijkheid tot een weerwoord. Wij beraden ons op de wijze en voorwaarden waarop wij hier eventueel op in willen gaan.

Tot slot, wij zullen dit persbericht verdere gestalte geven middels een videobericht welke later zal volgen op onze Social Media kanalen en de website.

Ali Houri (Broeder Alkhattab)"

 

Abid Tounssi in gesprek met Zuhal Demir

De gehele discussie is hier terug te zien.

Hieronder een fragment:

 

 

Zie ook:

Nieuwsuur over herbronnen, segregatie en waar gaat dat heen (Martijn de Koning)

Inmiddels heeft de stad Antwerpen laten weten dat Ali Houri niet langer welkom is

 

 


Meer over abid tounssi, ali houri, islam en media, mediamisser, mediamissers, nieuwsuur.

Delen: