Rechter: Volkskrant schond met foto privacy Mohammed Rashid

In missers door Ewoud Butter op 14-09-2016 | 22:30

De Volkskrant zal 1.500 euro schadevergoeding moeten betalen aan Mohammed Rashid, die stond afgebeeld bij een artikel over veiligheid op Schiphol. Volgens de rechter werd hiermee diens privacy geschonden.
De rechter ziet onvoldoende noodzaak voor een rectificatie.

Dat schrijft het NRC.

Mohammed Rashid (27) stond op 16 augustus op de voorkant van de Volkskrant, onder de kop ‘Is Schiphol nog veilig?’ Rashid was ongevraagd gefotografeerd als bezoeker van het vliegveld die met zijn auto door de strengere veiligheidscontrole ging. Hij pikte deze vorm van framing niet en eiste rectificatie op de voorpagina van de krant, en een schadevergoeding van 15.000 euro. Ook eiste hij dat de krant openlijk zijn excuses aanbiedt aan hem, zijn familie en “de Islamitische gemeenschap in Nederland”.

De rechter heeft nu als volgt geoordeeld:

“Door het plaatsen van zijn portret bij deze tekst wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat [eiser] iets te maken heeft met de kwestie of Schiphol nog wel veilig is. Nu het hier een ernstige kwestie betreft die de gemoederen in negatieve zin bezighoudt, stelt [eiser] zich terecht op het standpunt dat publicatie van zijn foto bij deze tekst inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer, te meer nu het hier gaat om een paginabrede foto, waarop hij duidelijk herkenbaar is en die op de voorpagina van een landelijk dagblad is afgedrukt. Deze inbreuk treft [eiser] als persoon des te ernstiger, omdat hij een – zoals De Volkskrant omschrijft – moslim-achtig uiterlijk heeft en omdat onveiligheid in deze tijd sterk wordt geassocieerd met terrorisme vanuit islamitische hoek. Openbaarmaking van deze foto in de gekozen context (groot op de voorpagina met in grote letters “Is Schiphol nog wel veilig?” er doorheen ) heeft, zoals [eiser] ter zitting onweersproken heeft gesteld, tot gevolg gehad dat hij door tal van bezorgde familieleden is gebeld en dat hij door personen uit de kring van vrienden, bekenden en (ex)collega’s in negatieve zin is aangesproken op de foto. Ook is niet weersproken dat de foto via internet is opgedoken in Irak, zijn land van herkomst, waar dit (ook zonder dat men de tekst kan lezen) tot negatieve gevolgen voor hem kan leiden, bijvoorbeeld omdat hij daar vanwege de foto voor jihadist kan worden aangezien. De conclusie tot zover is dat [eiser] in beginsel een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen de publicatie van zijn portret op de geschetste wijze.”
 

Rashid laat het NRC weten dat hij blij is:

“Hier weegt mijn privacy zwaarder dan de vrijheid van de pen. En de rechter zegt ook dat je niet zomaar mag stigmatiseren. Dat je juist in deze tijd voorzichtig moet zijn met het associëren van moslims met veiligheid en terrorisme.”

Rashid wilde met zijn rechtszaak ook de ‘framing’ van moslims als terroristen en criminelen door de media aan de orde stellen, maar hierover oordeelt de rechter dat Rashid in deze zaak alleen voor zichzelf kan spreken en niet voor de moslimgemeenschap die hiermee mogelijk ook schade opliep.

"We zijn geschrokken van deze uitspraak', zegt hoofdredacteur Remarque in de Volkskrant.

"De rechter stelt gelukkig vast dat wij met die foto van een Schiphol-controle de werkelijkheid hebben weergegeven en daar ook recht op hebben. Maar als zo makkelijk persoonlijke schade bewezen wordt geacht op grond van mogelijke associaties in binnen- en buitenland, wordt het werk van redacties, fotografen en cameralieden een stuk moeilijker. Wij vinden dat de vrije nieuwsgaring in het geding is, en beraden ons op stappen om hier juridische duidelijkheid over te krijgen."

Gisteren waren Mohammed Rashid, zijn advocaat Khalid Kasem en Philip Remarque, de hoofdredacteur van de Volkskrant bij de Wereld Draait Door te gast.

 

Zie ook: Man pikt framing door Volkskrant niet

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over framing, islam en media, media, mediamisser, mediamissers, moslims, volkskrant.

Delen: