Rehabilitatie Aknarij

In missers op 15-10-2014 | 15:05

De Amsterdamse VVD sloeg begin augustus alarm. Uit 'onderzoek' van de partij bleek dat de stichting Aknarij subsidiegeld zou gebruiken "om activiteiten te organiseren die tot doel hebben de overheid te belemmeren in het uitvoeren van haar taken en niet bijdragen aan een leefbaarder Amsterdam."

De VVD nam het Aknarij kwalijk dat de organisatie in 2013 tot twee keer toe een bijeenkomst organiseerde tegen het kabinetsbeleid. Daarnaast had Aknarij ook een Straatrecht-training voor jongeren.  “De politie lijkt daarmee door Aknarij niet als vriend, maar als vijand te worden neergezet, hetgeen natuurlijk ongewenst is”, concludeerde VVD-raadslid Torn op de website van de partij.

De Telegraaf maakte er een nummertje van 'Sarren met subsidie' en ook GeenStijl besteedde er aandacht aan: Subsidie voor cursus Fuck the Police. Op Powned was de kop Cursus maakt bontkraagjes nog lastiger. Veel ophef en verschillende vormen van onvervalste Marokkanenhaat op internet en sociale media waren het gevolg. 

Zo schreven reaguurders onder het bericht op Powned:

"Als straks ISIS aan de poorten staat te kloppen, meld ik me bij deze aan als vrijwilliger om dit soort figuren op te pakken en kapot te schieten wegens landverraad. DWZ de ontvangers en de verstrekkers."

"Weet je wie zo'n cirsus niet nodig hebben?
Mensen die zich aan de wet houden en normen en waarden hebben.
Mensen die wel zo'n cursus nodig hebben zijn bijna allemaal aanhangers van een zeker geloof dat het westen veracht. Minder graag. Veel minder. Oneindig minder!"

Aknarij reageerde met een persbericht waarin de stichting stelde dat de VVD als onderdeel van haar 'onderzoek' beter eerst even had kunnen bellen met Aknarij. Dat had voorkomen dat er belastingcenten zouden worden besteed aan het beantwoorden van overbodige vragen.

Straatrecht
Over de cursus Straatrecht schreef Aknarij onder andere dat deze workshops zijn ontwikkeld door Stichting Doetank, IZI Solutions en Sinan Cankaya. "Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan. (..) Aknarij staat achter de doelstelling van deze workshop en met ons meerdere organisaties. Sterker, ook de landelijke politie is betrokken bij de totstandkoming van het concept en verleent haar support. De politie wordt bovendien betrokken bij de workshops om samen met jongeren te werken aan wederzijds begrip en respect."

Kabinetsbeleid

Over de acties tegen het kabinetsbeleid schreef Aknarij;
"De vrijheid van meningsuiting is voor onze organisatie altijd een speerpunt geweest. We vinden dat burgers in alle vrijheid hun mening moeten kunnen uiten en kritisch moeten kunnen zijn ten opzichte bijvoorbeeld het religieuze of politieke gezag. Burgers moeten niet alleen vrij zijn kritisch te zijn ten opzichte van de imam, maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld het beleid van bijvoorbeeld het PvdA-VVD kabinet. Wanneer een groot deel van onze achterban bezwaren heeft tegen de voorgenomen korting van uitkeringen naar Marokko, mag hier in een democratie uiting aan worden gegeven. Wij hebben deze bezwaren gesteund en mensen geïnformeerd tijdens spreekuren en bijeenkomsten die wij met anderen organiseerden. Dit hebben we allemaal als vrijwilligers gedaan, dus zonder een cent overheidssubsidie."

Reactie van burgemeester

Inmiddels heeft de burgemeester namens het Amsterdamse college de schriftelijke vragen van de VVD beantwoord. Hij bevestigt in grote lijnen de reactie van Aknarij:

"De gemeente is niet betrokken bij de landelijke voorlichtingsbijeenkomsten over korting op de sociale zekerheidsuitkeringen van de stichting Aknarij, waaraan de heer Torn refereert. Het college heeft geen subsidie hiervoor verleend of een aanvraag daartoe ontvangen.
De training Straatrecht is ontwikkeld door De Doetank, Sinan Çankaya en IZI Solutions om burgers te leren hoe zij om kunnen gaan met de politie en etnisch profileren. Deze activiteit voldoet aan de doelstelling van het bevorderen van burgerschap (Vervolgbrief Amsterdams burgerschap d.d. 9 oktober 2012) en is eenmalig door de gemeente Amsterdam gesubsidieerd. De politie is betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de training."

En over de training Straatrecht schrijft de burgemeester:

"Het college heeft de inhoud van deze training Straatrecht positief beoordeeld. De training is er op gericht om jongeren bewuster te maken van hun rechten,
plichten en houding op momenten dat zij in aanraking komen met politie. Tegelijk wordt jongeren zelf een spiegel voorgehouden. Om toekomstige escalaties in het contact met de politie te voorkomen, wordt gewerkt aan bewustwording van jongeren. In workshops, waarbij ook de politie aanwezig is, worden jongeren geïnformeerd over rechten en plichten en worden zij getraind in een vruchtbare en respectvolle houding ten opzichte van de politie. De training wordt aangeboden aan partijen die met spanningen tussen jongeren en politie te maken krijgen."

De gemeente laat verder weten dat zij de training Straatrecht uitsluitend via Doetank heeft gesubsidieerd.

De conclusie van Aknarij dat een telefoontje goedkoper was geweest dan het stellen van schriftelijke vragen, lijkt hiermee terecht te zijn geweest. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 


Meer over aknarij, doetank, mediamisser, mediamissers, rik thorn, straatrecht, vvd.

Delen:

Reacties


yvonne - 09/11/2014 22:05

En nu....VVD...krijgen wij hier nog een reactie op van u???? Bijvoorbeeld,sorry,fout,dom?