Schaamtecultuur

In missers door Peter Breedveld op 15-02-2012 | 22:09

Tekst: Peter Breedveld

GeenStijl en de traditionele media zijn totaal geobsedeerd door moslims en niet-westerse allochtonen en niet geïnteresseerd in islamofobe geweldsverheerlijkers. Dat schrijft Peter Breedveld.

Afgelopen jaarwisseling werd er een Rotterdamse politiecommissaris betrapt op het rijden onder invloed. De rechter veroordeelde hem tot 950 euro boete en een rijontzegging van acht maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Bij het bepalen van de straf had de rechter laten meewegen dat de politieman door alle media-aandacht al genoeg was gestraft.  

Een paar jaar geleden stond er een 51-jarige magistraat voor de rechtbank wegens het bezit van kinderporno. Hij kreeg geen straf, omdat hij door zijn ontslag al genoeg was gestraft.  

Een voetbalsupporter die zich had misdragen, kwam er bij de rechter ook licht vanaf, omdat hij al genoeg was gestraft.  

En een kunstenaar die terecht stond wegens het mishandelen van een goudvis (deze heb ik gecheckt en gedubbelcheckt omdat niet kon geloven dat je in Nederland echt vervolgd kunt worden wegens het mishandelen van een goudvis) ontliep zijn straf uiteindelijk ook omdat hij door alle negatieve media-aandacht al genoeg was gestraft.  

Enzovoort, enzovoort. Wie regelmatig de krant leest, weet dat de rechter bij het bepalen van zijn vonnis dikwijls rekening houdt met het feit dat de verdachte al heeft geleden onder de consequenties van zijn eigen misstappen. Met andere woorden, dat een deel van zijn straf al is opgelegd door zijn eigen gemeenschap. Of de verdachte nou een allochtoon is of een, zoals GeenStijl-hoofdredacteur Marck Burema dat noemt: ‘roomblanke’ Nederlander.  

Toch lijken de mannen van GeenStijl ervan overtuigd te zijn dat de rechter dergelijke overwegingen alleen maakt als de verdachte een moslim is. Zelfs als de rechter die overweging helemaal niet maakt, zoals we zagen in de zaak rond de doodrijder van Floor van der Wal. Burema beweert dat die er met een lichte straf af is gekomen omdat de rechter rekening hield met zijn schaamtecultuur, en de PVV heeft daar meteen Kamervragen over gesteld. Maar hoewel ik onweerlegbaar heb aangetoond dat Burema liegt, schrijft GeenStijl-redacteur Bart Nijman alias Van Rossem in dit stukje gewoon nóg een keer dat ‘de strafmaat voor de doodrijder ineens naar beneden bijgesteld wordt om precies die reden van schaamte’.  

Nijman reageert ook op mijn inhoudelijke weerlegging van die onzin, door te spreken van een ‘haatreactie op diverse slijkblogs’ (ook Joop.nl besteedde naar aanleiding van mijn stuk aandacht aan de GeenStijl/PVV-blunder). Ook hij is er evenwel niet in geslaagd aan te tonen dat de rechter bij de veroordeling van Van der Wals doodrijder rekening heeft gehouden met diens ‘schaamtecultuur’.  

Toch is Nijman ervan overtuigd dat ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ lager worden gestraft dan de inboorlingen van Nederland ‘om precies die reden van schaamte’. Bewijs daarvoor meent hij te vinden in het vonnis van de rechter inzake het frauderende bestuur van een islamitische school (nu heeft de redactie van GeenStijl het vonnis toch maar even gelezen, dat zie ik als een positief effect van mijn kritische houding ten aanzien van de heren), waarin inderdaad staat dat ‘de rechtbank wel rekening houdt met het gezichtsverlies dat verdachten hebben geleden in de Islamitische gemeenschap.’  

Maar zoals ik meteen aan het begin van dit stukje al heb laten zien, wordt zo’n overweging niet alleen gemaakt bij ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’. Evenmin heeft het iets te maken met de ‘schaamtecultuur’, behalve als je vindt dat ook de Rotterdamse politiecommissaris en die Woerdense kunstenaar met zijn goudvis uit een ‘schaamtecultuur’ komen. Geen shariarechtbank, geen discriminatie van ‘roomblanke’ Nederlanders, gewoon gelijke monniken met gelijke kappen. Nijmans hysterische gebrul dat ‘de schaamtecultuur het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat verwoest’ is dus lachwekkend en pathetisch en blakende bevoorrechte-en-toch-eeuwig-verongelijkte-blanke-mannen-nonsens.  

In de reactieruimte onder mijn vorige stukje werd weer hevig ontkend dat de hetze van GeenStijl tegen ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ racistisch is. Ik maak me geen illusies dat Nijmans racistische stukje de GeenStijl-apologeten op andere gedachten zal brengen. Ook zullen ze niks opmerkelijks zien in het feit dat GeenStijl geen aandacht besteedde aan de roomblanke Martien Pennings, die Femke Halsema en een aantal andere vrouwen graag geëxecuteerd zou zien en alle linkse ‘islamiseerders’ tot bloedpap wil vermalen, maar wel schuimbekkend tekeergaat over de islamitische ‘haatbaard’ die aan de VU komt spreken

Toch is het structureel bij GeenStijl: wel overmatig aandacht voor ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ die over de schreef gaan/subsidie ontvangen/gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting, nauwelijks of geen belangstelling voor roomblanke extremisten. Wel berichten over jihadi op het Internet, niks over de roomblanke, virtuele knokploegen van Wilders en zijn PVV.  

Dit geldt niet alleen voor GeenStijl, ook de traditionele media zijn totaal geobsedeerd door moslims en niet-westerse allochtonen en niet geïnteresseerd in islamofobe geweldsverheerlijkers. Een moslim die weigert voor de rechter op te staan, beheerst wekenlang de voorpagina’s en praatprogramma’s, dat een PVV-senator de oproep tot dodelijk geweld tegen Femke Halsema vergoelijkt, blijft nagenoeg onopgemerkt.  

Hoog tijd om de werkelijkheid onder ogen te zien: we worden niet bedreigd door de moslims. We worden bedreigd door roomblank Domrechts.

Peter Breedveld is hoofdredacteur van het weblog Frontaal Naakt. Dit stuk verscheen eerder op zijn blog en was een vervolg op deel 1: Factcheck schaamtecultuur. In overleg met Peter Breedveld is het ook op Republiek Allochtonië geplaatst

Meer van Peter op Republiek Allochtonie hier

 

 


Meer over geenstijl, media, mediamisser, peter breedveld, pvv, schaamtecultuur.

Delen: