Aangifte van discriminatie tegen Amsterdamse basisschool

In nieuws door Roemer van Oordt op 26-11-2019 | 09:39

Tegen de Amsterdamse basisschool De Notenkraker in Zuid is door een moeder aangifte gedaan van discriminatie. Toen ze haar kind met de eigen, Marokkaanse naam aan wilde melden was er geen plek; later, met een Nederlandse naam wel. Een mailwisseling tussen moeder en school leveren het bewijs. Volgens de directeur van de basisschool gaat het om een misverstand. Denk Amsterdam wil woensdag een spoeddebat in de gemeenteraad over etnisch profileren in het onderwijs. Onderwijswethouder Marjolein Moorman is erg geschrokken en wil de zaak tot op de bodem uitgezocht hebben.

Herhaald verzoek
Aan AT5 laat de moeder weten: 'Ik ben inmiddels dertig jaar en voelde me deze week voor het eerst Marokkaans….Het is een gevoel alsof je echt anders bent en er nooit echt bij zult horen.' De moeder zocht een school om tussentijds over te stappen voor haar dochtertje. Ze mailde onder haar eigen naam met basisschool De Notenkraker in de Hoofddorppleinbuurt. Er bleek geen plek in groep drie te zijn. De moeder had daar zo haar twijfels over. Ze mailde nogmaals met een ander adres en de naam Kim Schutte. Voor haar 'verzonnen' dochtertje Victorine kon ze op gesprek komen. Om zeker van haar zaak te zijn herhaalde ze beide verzoeken, met hetzelfde resultaat. 'Dat was voor mij echt genoeg bevestiging dat mijn kinderen vanwege hun Marokkaanse achtergrond niet werden toegelaten', aldus de moeder.

Misverstand?
Directeur van De Notenkraker, Antoinette van Zalinge, spreekt van een misverstand: 'Wij zijn een openbare school en hier is echt iedereen welkom. Op onze school zitten kinderen van 24 nationaliteiten. Uit Syrië, Groot Brittannië, Irak, Marokko, Zuid-Korea, Portugal, Turkije, Rusland enzovoort.' Volgens van Van Zalinge is het mis gegaan omdat er voor twee verschillende plekken geïnformeerd werd naar de mogelijkheden. Het gaat hier om een verzoek om halverwege het schooljaar op een andere school een plaats te krijgen.

Twee afdelingen
De moeder vroeg inderdaad een plek voor twee kinderen, in groep 1/2 en in groep 3. Ze kreeg een afwijzing: geen plek. Later probeerde ze het nog een keer, voor haar kind in groep 3, maar dan onder een Nederlandse naam. Nu was er ineens wel plek. Volgens de school was er in de laagste groep geen plek, in groep 3 wel. Omdat de administratie dacht dat de ouder geen interesse meer zou hebben als niet beide kinderen geplaatst konden worden, volgde de afwijzing. De tweede aanvraag, onder een andere naam, ging alleen over het kind in groep 3. De aanvragen zijn niet goed afgehandeld, zegt Van Zalinge, omdat ze binnenkwamen op verschillende plekken. Hierdoor zijn twee verschillende antwoorden gegeven. Om dit te voorkomen werkt de school met de interne afspraak dat zij-instroomverzoeken altijd worden beoordeeld door de intern begeleider. Aan die interne afspraak hield de school zich in dit geval niet ‘wat de indruk wekt dat de school met twee maten meet’. De moeder is meer dan welkom voor een gesprek. Daar is ze vooralsnog niet op ingegaan.

Etnisch profileren
Mourad Taimounti, fractievoorzitter van Denk Amsterdam, die de mailwisseling inzag en aan mij appte, zegt dat de school liegt. De school schrijft in de ook door AT5 gepubliceerde mail inderdaad klip en klaar dat er geen plek is in groep 1/2 en ook niet in groep 3.Taimounti op twitter:

Mourad Taimounti‏ @taimounti
Volgen @taimounti volgen
Meer
Als antwoord op @AT5

Schandalig dat Antoinette van Zalinge, de directeur van 'De Notenkraker' beweert dat de verzoeken door twee verschillende mensen zijn beoordeeld. Beide verzoeken zijn gecheckt en beoordeeld door dezelfde afdeling. Dit is bevestigd door haar eigen collega. #Leugens #Trucjes

04:18 - 25 nov. 2019


Taimounti zegt dit soort signalen vaker te horen, maar meestal zonder bewijs. Om meer zicht te krijgen op aard een omvang pleit hij voor de inzet van 'mystery guests' in het onderwijs, zoals nu al gebeurt in het uitgaansleven of op de arbeidsmarkt. Denk Amsterdam zal woensdag in de gemeenteraad een motie indienen, waarin het stadsbestuur wordt opgedragen onderzoek te doen naar etnisch profileren door scholen. Taimounti claimt dat scholen bang zijn om 'te zwart' te worden en de kansenongelijkheid in het onderwijs daardoor toeneemt. Wethouder Moorman heeft inmiddels uitgebreid contact gehad met de school. Wordt woensdag vervolgd!

Meer over discriminatie


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over amsterdam, basissschool, denk, discriminatie, etnisch profileren, moorman, onderwijs, taimounti.

Delen:

Reacties


Roemer van Oordt - 27/11/2019 11:56

Beste Ozkan,

Dank voor jouw reactie. Zover ik weet, geef ik in mijn blog de agumenten van alle partijen weer, niet aleen die van de moeder of DENK, maar ook die van de directrice van de school (het grootse deel van de verklaring en een uitgebreide uitleg over het mogelijke misverstand staan letterlijk in het blog) Ik trek naar geen van beide kanten conclusies en blaas dan ook niets op, laat staan voor eigen (poltiiek) gewin. Wordt, zoals ik schreef, vanmiddag vervolgd....

Vriendelijke groet,

Roemer

Abdel - 27/11/2019 06:39

Inclusief of niet, 24 nationaliteiten of meer, doet er allemaal niet toe. Alsnog wordt er gediscrimineerd door horeca, bedrijven en zelfs openbare organisaties. Heel veel discotheken worden thans ook bezocht door 24+ nationaliteiten, maar alsnog vindt er regelmatig en structureel discriminatie plaats - vooral met Marokkanen.

Mevrouw wijst ook op een fenomeen in sommige grote (en steeds vaker ook kleinere) gemeenten waarbij besturen en/of directies van openbare en christelijke scholen structureel kinderen van niet westerse komaf weigeren op grond van allerlei redenen om de leerlingenpopulatie te manupileren en dus de "aantrekkelijkheid" van de school in stand te houden; te veel Marokkaantjes of Turken in de ogen van de blanke leidinggevende kan ervoor zorgen dat blanke ouders te school te zwart vinden.

In Amsterdam hanteerde het Cartesius Luceum al in 2001-2 en wellicht in latere jaren ook, in het VO notabene, een drempel in de brugklas/eerste jaar als het gaat om Amsterdammers met een kleur.

Ozkan - 26/11/2019 15:39

Mijn kinderen hebben op deze prettige, absoluut inclusieve school gezeten en ik kan me niet voorstellen dat hier sprake is geweest van bewuste discriminatie, maar eerder een pijnlijk misverstand of miscommunicatie dat voor politiek gewin wordt opgeblazen door DENK en kennelijk ook door dit blog.
Onduidelijk blijft in de berichtgeving ook waarom de moeder in tweede instantie alleen voor het oudere kind een plek zocht.
Het is soms verstandiger even te wachten tot alle feiten helder zijn.
Ik zou ook graag willen verwijzen naar de verklaring op de Notenkraker.