Aantal geregistreerde verdachten daalt opnieuw onder meeste bevolkingsgroepen

In nieuws door Ewoud Butter op 10-10-2017 | 15:00

Gisteren presenteerde het CBS de 15e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) met daarin onder andere cijfers van het aantal geregistreerde verdachten naar migratieachtergrond.

Hieruit bleek dat de trend van de afgelopen jaren zich verder heeft voortgezet en het aantal geregistreerde verdachten onder bijna alle bevolkingsgroepen verder is gedaald. 

Sinds de jaren 80 is het onderwerp van discussie: zijn bepaalde bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond (tot voor kort allochtonen genoemd) crimineler dan andere groepen? Is het een taboe om hierover te spreken?  Spelen religieuze of culturele factoren een rol? Is de etnische achtergrond wel relevant?  Of is het niet relevant en draagt het benoemen van etnische kenmerken in daderprofielen alleen maar bij aan etnisch profileren?

Antwoorden op deze en meer vragen vindt u in deze factsheet, waarin ook de laatste cijfers van het CBS zijn verwerkt. 


Meer over criminaliteit, etnisch profileren.

Delen: