ACB Kenniscentrum organiseert bijeenkomst over multicultureel onbehagen

In nieuws op 08-06-2010 | 15:25

ACB Kenniscentrum organiseert op vrijdag 18 juni een bijeenkomst over 'multicultureel onbehagen'. Tijdens deze bijeenkomst zullen er inleidingen worden verzorgd door de onderzoekers:

- Martijn de Koning (Radboud Universiteit, doet onderzoek naar salafisme),
- Eva Klooster (deed onderzoek naar multicultureel onbehagen in Amsterdam) en
- Rob Witte (onderzoeker/adviseur bij IVA Beleidsonderzoek en Advies op het terrein van interetnische spanningen en radicalisering).

De bijeenkomst vindt van 13.00 – 17.00 uur plaats aan de kabelweg 37 (Conference Room 1e etage) in Amsterdam. Gezien het beperkt aantal plaatsen dient u zich vooraf aan te melden.

ACB Kenniscentrum heeft in 2009 de eerste monitor uitgebracht over polarisatie, radicalisering en discriminatie in de provincie Noord Holland. Algemene conclusie hierin was dat radicalisering in de provincie Noord-Holland niet erg veel voorkomt. Toch maakten vooral welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties zich grote zorgen over de toename van polarisatie en discriminatie.

In opdracht van de provincie Noord-Holland vormt ACB Kenniscentrum een “kenniskring”, een netwerk van lokale overheden, organisaties en personen die kennis en netwerken met elkaar delen om polarisatie en sociale onveiligheid te voorkomen. In dit kader organiseert ACB Kenniscentrum, op 18 juni een bijeenkomst over “Multicultureel onbehagen”. Wat is de aard van het onbehagen? Waar komt het vandaan?

Onder leiding van Miep van Diggelen, directeur ACB Kenniscentrum, leggen deskundigen hun visie aan u voor, waarbij in het tweede gedeelte van de bijeenkomst, u ruim de gelegenheid krijgt voor vragen en discussie.

Gastsprekers
Eva Klooster heeft zich als onderzoeker gespecialiseerd op de terreinen jeugd, grootstedelijke en interculturele vraagstukken. Op dit moment is zij verbonden aan Stichting Voorbeeld. Zij is de auteur van het rapport ́Multiculturele Onbehagen ́, een kwalitatief onderzoek onder Amsterdamse burgers ́, dat in opdracht van de Rode Hoed is uitgevoerd.

Rob Witte is onderzoeker/adviseur bij IVA Beleidsonderzoek en Advies op het terrein van interetnische spanningen, radicalisering, jeugd en veiligheid. Hij is auteur van Al eeuwenlang een gastvrij volk. Racistisch geweld en overheidsreacties in Nederland 1950 – 2009 (Aksant, 2010). Recent was hij (via FORUM) onder meer landelijk projectleider van het pilotproject Deradicaliseringaanpak in Winschoten en Eindhoven (2007-2009) en projectleider bij de ontwikkeling van het Handboek Sociaal Calamiteiten Plan (2009).

Martijn de Koning is onderzoeker en verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij is auteur van Zoeken naar een zuivere Islam. Momenteel werkt Martijn de Koning aan een onderzoek over het salafisme in Europa. Zie ook zijn blog Closer.

De bijeenkomst is bedoeld voor:
professionals die werkzaam zijn bij maatschappelijke organisaties, gemeenten, politie en migrantenorganisaties. De resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen in de vervolgmonitor over polarisatie, radicalisering en discriminatie in de provincie Noord Holland.

Aanmelding
In verband met beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u zich vóór 10 juni aan te melden via 020- 627 94 60 of info@acbkenniscentrum.nl


POLRADIS-Kenniskring is een initiatief van ACB Kenniscentrum, Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, Bureau Art.1 Gooi en Vechtstreek, Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. POLRADIS Kenniskring is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Meer over multiculreel onbehagen:

in de categorie multicultureel onbehagen

in het archief van het Allochtonenweblog


Meer over acb kenniscentrum, eva klooster, martijn de koning, multicultureel onbehagen, rob witte.

Delen: