Alliantie Inclusieve Energietransitie maakt zich hard voor inclusieve aanpak van energietransitie en energie-armoede

In nieuws door Ewoud Butter op 10-05-2023 | 11:50

Zes landelijke (koepel)organisaties van Nederlanders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond hebben zich verenigd in de Alliantie Inclusieve Energietransitie. Samen zetten zij zich in om bewustwording over verduurzaming te bevorderen en energiearmoede te voorkomen of te beperken.

Klimaatverandering is dé uitdaging van deze tijd. De energietransitie is hiervoor belangrijk. We zullen steeds minder energie van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) moeten gaan gebruiken en steeds meer gebruik moeten gaan maken van hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie en waterkracht. Het kabinet wil dat alle Nederlanders deze duurzame omslag kunnen gaan maken en dat er bespaard wordt op energiekosten.  

Niet alle burgers blijken echter in staat te verduurzamen. Vooral bij mensen met lagere inkomens is, zeker sinds de energiecrisis van het afgelopen jaar, sprake van ‘energiearmoede’. Ze kunnen de stijgende energieprijzen niet meer betalen. Om deze energiearmoede tegen te gaan geeft het kabinet extra geld uit.  

Uit onderzoek van onder andere het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) bleek dat er voor inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond een aantal specifieke belemmeringen zijn die deelname aan de energietransitie in de weg staan. Ze zijn of voelen zich nog nauwelijks betrokken bij energietransitie, ze hebben weinig kennis over duurzame energie, van mogelijkheden om energie te besparen en van subsidiemogelijkheden. Dit wordt herkend door organisaties van Nederlanders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond in het hele land. 

Zes landelijke (koepel)organisaties hebben zich daarom verenigd in de Alliantie Inclusieve Energietransitie om te komen tot een inclusieve aanpak. Samen willen ze verduurzaming bevorderen en energiearmoede voorkomen of beperken. Het gaat om de volgende organisaties: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken (IOT),  Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan van Caribische Nederlanders, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). 

De Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE) bevat organisaties, netwerken en sleutelfiguren van vrijwel alle inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond, verspreid over het land. Op grond daarvan hebben zij de ervaring dat zij inwoners kunnen bereiken waar dat anderen vaak niet of maar moeilijk lukt. De AIE zoekt samenwerking met andere partijen en wil daarmee de verbinding leggen tussen kennis van verduurzaming en kennis van de verschillende culturen en talen. 

Samen met anderen gaan de aangesloten organisaties en sleutelfiguren vanaf mei 2023 lokale bijeenkomsten en (landelijke) webinars organiseren. Daarnaast wordt gestart met het organiseren en ondersteunen van netwerken en praktische hulp voor bewoners op lokaal niveau.

Meer informatie op de website van de Alliantie Inclusieve Energietransitie. 


Meer over duurzaamheid, energietransitie.

Delen: