CDA en GroenLinks willen boete voor mannen die vrouwen gevangen houden in religieus huwelijk

In nieuws door Ewoud Butter op 30-11-2017 | 08:11

CDA en GroenLinks willen dat religieuze huwelijken ontbonden kunnen worden als één van de partners dat wil. Nu kan dat nog niet en dat brengt vooral sommige islamitische en joodse vrouwen in de problemen.

Het is onduidelijk om hoeveel vrouwen het gaat. Volgens EenVandaag zouden zo’n 1000 islamitische en orthodox joodse vrouwen in Nederland gevangen zitten in hun huwelijk. Ze kunnen weliswaar voor de wet een scheiding aanvragen van hun burgerlijk huwelijk, maar wanneer ze ook religieus getrouwd zijn kan dit bijzonder moeilijk zijn wanneer de man niet instemt. Binnen het orthodoxe jodendom kan bijvoorbeeld alleen de man een echtscheidingsbrief (get) aanvragen. Volgens het islamitisch recht kan een vrouw alleen scheiden van haar man met instemming van een islamitische rechtsgeleerde. Meer bijvoorbeeld hier.

Het niet kunnen ontbinden van een religieus huwelijk heeft consequenties, zeker voor moslima's bij het bezoek aan islamitische landen. Vrouwen die een relatie met een ander krijgen worden eerder als overspelig beschouwd. Ze kunnen hun kinderen verliezen en veroordeeld worden. Voor Iraanse vrouwen is het bijvoorbeeld moeilijker om naar hun land van herkomst te reizen, want dat kan niet zonder toestemming van hun echtgenoot.  

De Tweede Kamerleden Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Madeleine van Toorenburg (CDA) vragen per motie of de minister van Justitie en Veiligheid wil onderzoeken hoe mannen ook wettelijk gedwongen kunnen worden mee te werken aan de ontbinding van het religieuze huwelijk. In het Wetboek van Strafrecht is weliswaar een verbod op huwelijksdwang geregeld, maar via die weg vindt er nog geen vervolging plaats. De Kamerleden denken onder andere aan een dagelijkse boete voor de man die de scheiding tegenhoudt.  

Vorige week oordeelde het gerechtshof in Den Haag in de zaak van een Pakistaan-Nederlandse vrouw die al 6 jaar religieus wil scheiden van haar man. Deze man weigerde een scheiding. De vrouw vroeg de Nederlandse rechter dit als onrechtmatige daad vast te stellen op straffe van een dwangsom. In eerste instantie, op 6 januari 2016 verwierp de rechtbank dit verzoek en verwees de vrouw door naar de shariarechtbank in het Verenigd Koninkrijk. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof uiteindelijk dat een Nederlandse rechter niet over zulke religieuze huwelijken gaat, maar dat de man wel ‘onrechtmatig’ handelt tegen haar. Het hof dwong hem het huwelijk te ontbinden. Hij moet op straffe van een dwangsom religieus van haar scheiden, zonder dat de shariarechtbank daar verder aan te pas hoeft te komen

Kathelijne Buitenweg: ,,Deze uitspraak geldt alleen voor dit specifieke geval, maar ik wil dat alle mannen en vrouwen die willen scheiden dat kunnen bereiken. Ze hebben dan een formele uitspraak van hun scheiding.’’

De vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom die zich al jaren hard maakt voor huwelijkse vrijheid en het recht van vrouwen om te scheiden, laat op haar website weten blij te zijn met het initiatief van GroenLinks en CDA:

Deze moties zijn een erkenning van het feit dat huwelijkse gevangenschap een onaanvaardbare beknotting van het recht op zelfbeschikking is, en dat de overheid een taak heeft om te zorgen dat vrouwen zich hieraan kunnen ontworstelen, zodat ze hun eigen leven weer vorm kunnen geven. Als deze moties met organisaties van migrantenvrouwen uitgevoerd worden, helpen ze vrouwen in huwelijkse gevangenschap om hun eigen leven in te richten.

Imam Azzedine Karrat van de Rotterdamse moskee pleit naar aanleiding van het initiatief van GroenLinks en CDA op twitter voor de komst van een geschillencommissie. 

Bronnen: AD, EenVandaag, Femmes for Freedom


Meer over echtscheiding, emancipatie, femmes for freedom, huwelijksdwang, religieus huwelijk, shariarechtbank, vrouwenrechten.

Delen:

Reacties


Hans Naaktloper - 02/12/2017 18:37

Doekjes voor het bloeden, en dat gevraagd aan en/of geopperd door diegenen die de scheiding van kerk en staat zouden moeten verdedigen. Op grond van die scheiding heeft niemand binnen de ambtenarij of de politiek het recht, de competentie en de juiste motieven om te oordelen over religieuze zaken.

Van af blijven dus, gewoon heel hard om lachen of er de spot mee drijven, of, mocht je constructiever van motief zijn, mensen rationele denkpatronen voorhouden. Bij dat laatste ligt mijn persoonlijke focus. Zo denk ik dat het aanbieden van een religieuze 'opvoeding' op zich al een aantasting van het recht op zelfbeschikking vormt, kijk maar naar de praktijken van besnijdenis, indoctrinatie, excommunicatie e.d.

Dan het medicijn: mensen die een 'religieuze huwlijksverbintenis' niet willen ontbinden als een van de partners dat wenst een boete opleggen. Hieruit spreekt een totale minachting voor rechtsgelijkheid. In elke situatie waarin de overheid u een boete laat betalen als 'schikking' voor overtreding van de wet is sprake van klassenjustitie. Zo is het, en niet anders.

En dan nog even: niemand vraagt u religie te belijden die u in uw soevereiniteit beknot. Dat stelsel van waarden hangt u toch echt zélf aan. Als u voor de nederlandse wet bent gescheiden, bent u gescheiden, met alle formele toeters en bellen van dien. Wat religieuzen daar verder van vinden is niet van belang, en welke waarde u aan die religieuze motieven verder geeft is ook niet van belang.