Clara Meijer-Wichmannpenning 2019 voor Johan Vollenbroek

In nieuws door redactie op 12-12-2019 | 16:03

De Clara Meijer Wichmannpenning is door de Liga voor de Rechten van de Mens dit jaar toegekend aan Johan Vollenbroek, voorzitter van milieu-organisatie Mobilisation for the Environment.

Vollenbroek heeft de penning gekregen vanwege "zijn toegewijde en aanhoudende inzet in en vanuit met name Nederland en Europa voor lucht-, bodem- en waterkwaliteit en duurzame ontwikkeling, het tegengaan van (hoge) uitstoot van schadelijke stoffen als kwik, dioxines, PFAS, stikstofoxiden, ammoniak, zwaveloxiden en fijnstof, het beperken van klimaatverandering en het opkomen voor behoud en versterking van natuur, biodiversiteit, gezondheid en een gezonde leefomgeving."

De Clara Meijer-Wichmannpenning  is dit jaar voor de 22e keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren o.a. Maviye Karaman Ince, De Witte Jas, Abdou Menebhi, Theo van Boven, Arnold Karskens, Mies Bouhuys, Rebecca Gomperts, Britta Böhler, Domenica Ghdei Biidu, Liesbeth Zegveld, Lorie Matulay, El Mouthena (“Wij zijn hier”).  Hayo MeyerEwoud Butter (Republiek Allochtonië) en Marcella Kraay van het Reddingsteam op de Middellandse Zee van Artsen zonder Grenzen. Vorig jaar was de penning voor Radio La Benevolencija. 


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over clara meijer-wichmann penning, mensenrechten.

Delen: