De Stentor plaatst discriminerende stelling van 'frisse PVV'er' over moslims en verwijdert die na klacht

In nieuws door Ewoud Butter op 03-03-2018 | 10:32

De Kieswijzer voor de gemeente Lelystad bevatte een stelling over moslims die in strijd is met de Grondwet: "De gemeente moet een quotum invoeren voor een maximum aantal moslims die mogen wonen in bepaalde wijken van Lelystad".

Na een klacht van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland werd deze stelling verwijderd door medewerkers van dagblad de Stentor, onderdeel van De Persgroep Nederland.

Volgens adjunct hoofdredacteur Ger Dijkstra van de Stentor is besloten de stelling te schrappen na advies van deskundigen en juristen. Dijkstra tegenover Omroep Flevoland:

"Journalistiek vind ik dat alles gevraagd moet kunnen worden. Je kunt er namelijk niet onder uit dat het een item is in Lelystad. Bij nader inzien is de vraag uiteindelijk toch te kort door de bocht omdat het hier om een Kieswijzer gaat en niet om een journalistiek stuk. De vraag is er gewoon wat te strak in gezet."  

Stelling van een 'frisse PVV'er'

De vraag is in hoeverre het invoeren van moslimquota voor wijken nu echt een item is in Lelystad. De stelling komt namelijk niet voor in verkiezingsprogramma's. Nou waren deze programma's ook niet leidend voor het samenstellen van deze kieswijzer maar "dat wat de lezer en de redactie belangrijk vinden"

Volgens Dijkstra is de steling gebaseerd op uitspraken van lijsttrekker Ashwin van Stormbroek van de PVV Lelystad tijdens een interview met de Stentor. Hij verwijst hierbij waarschijnlijk naar een portret in zijn krant op 13 januari van de twee jonge PVV-lijsttrekkers Hendrik Wakker (Urk) en Ashwin van Stormbroek (Lelystad) onder de titel: 'De frisse gezichten van de PVV" (gevonden via Lexis Nexis). 

In dat artikel zegt de 'frisse' Van Stormbroek: 

,,Kijk naar één van de oudste wijken als de Zuiderzeewijk in Lelystad. De oorspronkelijke bewoners herkennen hun buurt niet meer terug door de toestroom van niet-westerse allochtonen. Zij nemen met de islam een cultuur mee die hier niet hoort.''

Maar dit is per definitie een landelijk thema. Hoe maakt de PVV zich in Lelystad relevant? ,,Lokaal kunnen we wel wat aan de instroom doen. Door een variatie van de Rotterdamwet hier in te voeren. Dan krijgen mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering in bepaalde wijken geen woning toegewezen en stop je de komst van allochtonen, want die zijn oververtegenwoordigd in de bijstand.'' 

Op grond van deze uitspraken kwam de politieke redactie van de Stentor, afwegend wat kiezers en redactie belangrijk vinden, tot de stelling: 

"De gemeente moet een quotum invoeren voor een maximum aantal moslims die mogen wonen in bepaalde wijken van Lelystad" 

Opmerkelijk is dat de PVV zichzelf kennelijk niet in de stelling herkende en 'neutraal' antwoordde. De partij Lelystads Belang was het wel met de stelling eens. 

Nut van onhaalbare of onwettige stellingen

Je kunt je afvragen wat het nut is van het opnemen van onfrisse stellingen in kieswijzers die indruisen tegen onze grondwet en internationale mensenrechtenverdragen en die alleen daarom al onhaalbaar zijn om op lokaal niveau te realiseren. Suggereren dat de verkiezingen hierover gaan zou je een vorm van kiezersbedrog kunnen noemen.  

Hetzelfde geldt zoals ik eerder schreef voor de stellingen in de Amsterdamse en Rotterdamse stemwijzers, waarin de suggestie wordt gewekt dat een gemeente de bouw van moskeeen zou kunnen tegenhouden.


Lees ook:


Gaat de provincie Zuid-Holland de islam een halt toe roepen? van Roemer van Oordt uit 2011

 Zie verder: 

Zes partijen spreken zich uit tegen bouw moskeeen

Wat staat er in Amsterdamse verkiezingsprogramma's over discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

 

 


Meer over #gr2018, islam en media, mediamisser, stentor.

Delen: