Extra inspanningen nodig om biculturele Nederlanders te betrekken bij energietransitie

In nieuws door Ewoud Butter op 01-06-2023 | 15:18

Veel Nederlanders met een migratie- en vluchtelingenachtergrond hebben te maken met energiearmoede. Ze beschikken vaak over te weinig kennis van de mogelijkheden om energie te besparen. Ook blijkt de informatie over verduurzaming van het huis en de mogelijkheden om hierbij ondersteuning te krijgen voor hen vaak niet of moeilijk toegankelijk. Zeker voor mensen die onvoldoende taal- of digitaalvaardig zijn, is er amper informatie op maat. Dit zijn enkele van de conclusies die getrokken worden door zes landelijke (koepel)organisaties van migranten- en vluchtelingenorganisaties na 11 bijeenkomsten die de afgelopen maand zijn georganiseerd.

Deze koepelorganisaties hebben zich verenigd in de Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE) om verduurzaming te bevorderen en energiearmoede te voorkomen of te beperken. Via de zes koepelorganisaties heeft de AIE toegang tot (wijk)organisaties, netwerken en sleutelfiguren van vrijwel alle inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond, verspreid over het land. De AIE kan hierdoor inwoners bereiken die door gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties of energiebedrijven vaak niet of moeilijk bereikt worden. 

In goede onderlinge samenwerking en afstemming zijn er, online en offline, openhartige gesprekken gevoerd met experts en een kleine 400 sleutelfiguren en vertegenwoordigers van organisaties uit uiteenlopende migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Op grond van de bijeenkomsten trekt de AIE onder andere de volgende conclusies: 

  • Er zijn grote zorgen over huidige en toekomstige energiearmoede onder Nederlanders met een migratie- en vluchtelingenachtergrond in vaak sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens.
  • Er is bij deze groepen een groot gebrek aan kennis over de noodzaak van verduurzaming en de energietransitie. 
  • De beschikbare informatie over energiebesparende maatregelen, de energietransitie, verduurzaming, toeslagen, overheidssteun e.d. is onvoldoende toegankelijk voor Nederlanders die minder taalvaardig zijn en/of digibeet zijn.
  • Grote groepen Nederlanders zijn hierdoor onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in de toekomst
  • Er is onder groepen Nederlanders met een migratie- en vluchtelingenachtergrond sprake van wantrouwen ten aanzien van de overheid. Door het Toeslagenschandaal zijn mensen huiverig geworden toeslagen aan te vragen. Mensen zijn ook bang iets aan hun woning te laten veranderen, omdat dit meestal leidt tot huurverhoging. 
  • Er is een snelgroeiende groep van sleutelpersonen, migranten- en vluchtelingenorganisaties (waaronder ook moskeeën en kerken) die zich met overtuiging willen inzetten en hun stem willen laten horen om energiearmoede te voorkomen en bewustwording over verduurzaming te bevorderen. Zij hebben de ambitie, de kennis en de netwerken om meer betrokken te worden bij (lokale) beleids- en projectontwikkeling. 

Dit zijn voor de AIE voldoende redenen het vruchtbare samenwerkingsverband voort te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met gemeenten, milieuorganisaties, energiebedrijven, woningcorporaties, kennisinstituten en anderen die de doelstellingen van AIE delen. 

De AIE bestaat uit de volgende organisaties: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken (IOT), Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan van Caribische Nederlanders, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). 

Voor meer informatie: http://alliantieinclusieveenergietransitie.nl

Vond u dit artikel waardevol?

Als u dit artikel waardeert, dan kunt u dat laten blijken met een (kleine) donatie. Daarmee blijft het mogelijk dit werk onafhankelijk te blijven doen. 

Je kunt doneren via deze link: https://bunq.me/republiekallochtonie

 


Meer over AIE, energiearmoede, energietransitie.

Delen: