'Focus parlementair onderzoek buitenlandse beïnvloeding niet alleen op islam'

In nieuws door Roemer van Oordt op 05-02-2020 | 12:50

Vier islamitische koepelorganisaties vragen zich in een brandbrief aan Kamervoorzitter Arib af waarom de voor volgende week geplande parlementaire mini-enquête over ongewenste buitenlandse financiering en beïnvloeding zich naast moskeeën ook niet richt op geld dat politieke partijen, kerken, synagoges en andere maatschappelijke organisaties vanuit het buitenland krijgen. Die exclusieve focus werkt volgens hen stigmatiserend en bevordert de tweedeling in de samenleving. De koepels vertegenwoordigen samen een kleine 150 moskeeën en andere islamitische organisaties, waaronder moskee As-Soennah die voor de commissie moet verschijnen.

In Trouw zegt Abdelhamid Bouzzit, bestuurder van het Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden en van SIORH:

Het stoort ons dat de parlementaire ondervraging puur is gericht op moskeeën. Dit is tegen het zere been van de islamitische gemeenschap. We krijgen een aparte behandeling, zonder aantoonbare redenen. Dit bevordert de tweedeling in de samenleving.

En in het NOS Radio 1 journaal: "Pak niet alleen de moslims en de islam aan, want dan duw je ze nog meer in het verdachtenhoekje. Maar kijk bijvoorbeeld ook eens naar de invloed van het Vaticaan".

Aan de NOS vertelt Bouzzit dat 'de vraag of er buitenlandse invloed is hartstikke logisch is en dat de moskeeën en moskeegangers daar als eerste een antwoord op willen hebben'. Moskeeën zijn volgens hem al bezig om opener te zijn over waar hun geld vandaan komt omdat het 'een verplichting is richting de leden van de moskeeën zelf.' 

In een gesprek met Republiek Allochtonië laat Abdelhamid Bouzzit (SIORH) weten al sinds 2015 bij het dossier betrokken te zijn:

Wij hebben altijd aangegeven te willen meewerken, maar naast de verbreding naar andere geloofsgemeenschappen en geldstromen moeten de bij ons aangesloten organisaties ook voldoende voorbereid zijn om te kunnen handelen als ze een handtekening onder een convenant met de overheid zetten. Een convenant specifiek voor moslims tast onze grondrechten aan als burgers van dit land en werkt stigmatiserend. Ook willen we duidelijkheid over wat er nou precies bedoeld wordt met 'ongewenste buitenlandse financiering' en 'onvrije landen', want dat blijft volstrekt vaag.

Pogingen van de koepelorganisatie om Kamerleden te overtuigen van de meerwaarde van een bredere aanpak zijn gestrand. De laatste hoop richt zich nu op Kamervoorzitter Arib. Bouzzit: 

Zij kan de Kamer herinneren aan de gelijkheidsbeginselen, die nu met voeten getreden worden. Zij is de laatste strohalm waar we ons aan vastklampen, in de hoop dat we via haar wel doordringen tot de Kamer.

Khadija Arib wil zelf niet reageren. Haar woordvoerster laat weten dat het onderzoek er komt omdat een meerderheid van de Kamer dit wilde. Voorzitter van de ondervragingscommissie Michel Rog (CDA) geeft donderdag een toelichting op de werkwijze van de mini enquëte "ongewenste buitenlandse beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën".


Hieronder de volledige tekst van de brief


Geachte mevrouw Arib,

Ondergetekenden vragen uw aandacht en die van uw Kamer voor het volgende. Vanaf 10 februari zullen de verhoren plaatsvinden in het kader van de parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Hoewel bij ons de nodige vragen leven, bijvoorbeeld over de betekenis van ‘onvrije’ en ‘ongewenste beïnvloeding’, gaan wij ervan uit dat dat deze exercitie bedoeld is om de democratische rechtsstaat te versterken en dat doel steunen wij natuurlijk van harte.

In dat licht bezien valt het ons op dat tijdens de ondervraging alleen zal worden gekeken naar de rol van moskeeën en islamitische organisaties in dit verband. Het - vanuit een negatieve veronderstelling – in de schijnwerpers zetten van één religie staat op gespannen voet met het non-discriminatiebeginsel en de godsdienstvrijheid die zijn neergelegd in de artikelen 1 en 6 van de Grondwet en vergelijkbare bepalingen in verdragen waarbij Nederland partij is. Daarmee dreigt de parlementaire ondervraging het doel dat daarmee wordt gediend, te weten de bevordering van de democratische rechtsstaat, juist te doorkruisen.

Zoals u bekend is wordt de omgang van het Nederlandse parlement met de islam en de
moslimgemeenschap uiterst kritisch beoordeeld door internationale toezichthoudende instanties. Het European Committee against Racism and Intolerance van de Raad van Europa, de VN Speciale Rapporteur voor Godsdienstvrijheid en Geloof en de VN Speciale Rapporteur tegen Racisme hebben zich daarover vorig jaar in ongekend krachtige termen uitgelaten. Deze zomer zullen de beide VN Speciale Rapporteurs hun eindrapporten aan de Mensenrechtenraad van de VN aanbieden. Wat ons betreft is het van belang dat Nederland zijn goede reputatie voor die tijd herstelt en daaraan niet verder afbreuk zal doen.

Mede gedachtig aan de Algemene Verklaring tegen Rassendiscriminatie die één van de muren van het Kamergebouw siert, zouden wij uw Kamer dan ook willen verzoeken de opdracht van de parlementaire ondervragingscommissie tot alle religies te verbreden.

Hoogachtend,

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden

De inhoud van deze brief wordt mede ondersteund door de volgende vertegenwoordigers van islamitische organisaties:

SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties, 73 moskeeën en organisaties)
FIO (Federatie Islamitische Organisaties, 28 moskeeën en organisaties)
SMBZ (Samenwerkende Moskeeën Brabant & Zeeland, 10 moskeeën)
SIORH (Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden, 32 organisaties) 
 

Op 19 februari organiseert Republiek Allochtonië samen met Milli Görüş Noord-Nederland een paneldebat over buitenlandse financiering van moskeeën, waar onder andere het ministerie van SZW, wetenschappers en vertegenwoordigers van moskeeën/islamitische (koepel)organisaties hun licht over deze zaak laten schijnen.

Meer van over buitenlandse financiering van moskeeën op dit blog:

Waarom al die ophef over financieringslijsten uit de Golfstaten ? (deel 1)

Waarom al die ophef over financieringslijsten uit de Golfstaten ? (deel 2)

Eenzijdig en voorspelbaar Kamerdebat buitenlandse financiering moskeeën

Lees ook:

Ewoud Butter en Roemer van Oordt: Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over bouzzit, buitenlandse financiering, el baroudi, kerken, moskeeën, siorh, synagoges.

Delen: