Geen steun voor 'Noord-Koreaans' Zwarte Pietvoorstel PVV

In nieuws op 16-02-2017 | 19:49

Voorschrijven welke kleding iemand moet dragen, past dat niet meer bij landen als Saudi-Arabië en Iran? vroeg Linda Voortman (GroenLinks). Ronald van Raak (SP) wees de initiatiefnemers erop dat ze met dit wetsvoorstel cultuurpolitiek bedrijven, Kees Verhoeven (D66) stelde dat de PVV de belangrijkste Nederlandse traditie, de rechtsstaat, probeert af te breken en Selcuk Öztürk (DENK) droeg een Sinterklaasgedicht voor.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) merkte op dat het wetsvoorstel de Grondwet aan zijn laars lapt. "Alleen Noord-Korea kent een vergelijkbaar kledingvoorschrift", aldus de minister. Hij ontraadde het wetsvoorstel met klem.

Het ging allemaal om een initiatiefvoorstel van de PVV, waarin onder andere het volgende staat:

Artikel 1
Een Zwarte Piet heeft een egaal zwart of donkerbruin gezicht, rood geverfde lippen, zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen, en is gekleed in een fluweelachtig pak met pofbroek en draagt een hoofddeksel met een gekleurde veer.

Arno Rutte (VVD) noemde volgens het verslag van de Tweede Kamer het sinterklaasfeest inclusief Zwarte Piet een "door en door Nederlandse traditie", maar wees er ook op dat tradities nu eenmaal veranderen. Volgens Van Raak (SP) proberen de indieners met dit voorstel de tijd stil te zetten, en "dat kan niet."

Martin Bosma (PVV) gaf kritiek op minister Asscher (Sociale Zaken), die met verschillende maatschappelijke partijen overleg voerde over een modernere invulling van het sinterklaasfeest. Onafhankelijk Kamerlid Monasch was het met hem eens en wil dat de regering zich niet meer met de invulling van het sinterklaasfeest bemoeit.

Selcuk Öztürk (DENK) vond juist dat de overheid sterker op moet treden tegen "de racistische elementen" in het sinterklaasfeest.

Kees Verhoeven (D66) verweet de PVV dat zij een maatschappelijke discussie politiseert: "Dit land snakt naar verbinding, maar de PVV probeert alleen maar te polariseren." 
Vermue (PvdA) tenslotte pleitte voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. "Die realiseren we niet met een wet die voorschrijft hoe Zwarte Piet eruit moet zien."

Bron: Tweede Kamer

Volgende week wordt er over het voorstel gestemd. 

Verkiezingsprogramma's

In de meeste verkiezingsprogramma's van de partijen, die kans maken op zetels in de Tweede Kamer, staat niets over Zwarte Piet. Uitzonderingen zijn GroenLinks en DENK.

DENK spreekt zich uit voor het afschaffen van de racistische elementen in de karikatuur van Zwarte Piet.

GroenLinks wil dat het Sinterklaasfeest een inclusief feest voor iedereen wordt. Naar racisme verwijzende elementen passen hier niet bij. De overheid faciliteert het gesprek met en in scholen, intochtcomités, bedrijven, verenigingen, de publieke omroep en andere actoren over aanpassing van de figuur Zwarte Piet.

Het gedicht van Selcuk Öztürk is bij Demet TV terug te zien. 

Meer over Zwarte Piet hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over nieuws, pvv, zwarte piet.

Delen:

Reacties


mw. R.A.Eijkelboom - 17/02/2017 03:11

Wanneer dringt het eindelijk tot de gevestigde partijen van links tot rechts eens door, dat Wilders en consorten al jaren aan het polariseren zijn en dat ze continu de Grondwet willen uithollen.