Jihadist Zakariyya Droste: Ik zie het Nederlandse volk niet als de vijand

In nieuws op 18-10-2017 | 10:18

In 2013 vertrok Victor ‘Zakariyya’ Droste naar Syrië. Sangar Paykhar van de website Hollandistan.nl sprak met hem. Je moet de jihad zeker niet ontmoedigen stelt Droste.

Een fragment:

Toen je wegging leek je vastberaden en je hebt ook in je afscheidsvideo min of meer gezegd dat je niet meer terug komt. Hoe denk je daar nu over?

Nu denk ik daar wel anders over. Jihad is niet slechts vechten. Iemand die serieus kennis opdoet of iemand die zich inspant in dawah is in mijn ogen ook iemand die jihad doet. Mensen die teruggaan veroordeel ik niet, ik weet niet wat hun beweegredenen zijn.

Je hebt in Syrië deel genomen aan de oorlog en je wordt daarom als een misdadiger gezien. Vind jij ook dat je een misdaad hebt begaan en veroordeeld moet worden?

Nee, een misdaad zeker niet. Het OM vergeet in haar aanklacht totaal het doel van deze revolutie: het omverwerpen van Bashar en zijn struikrovers.

Deelname aan een vreemde krijgsdienst is strafbaar. Het gaat toch juist om hoe juridisch jouw daad beoordeeld wordt?

Klopt, maar er wordt natuurlijk wel gekeken hoe en wat iemands functie was.

(..)

Mensen zien jou en anderen die naar Syrië zijn vertrokken als een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Zie jij Nederland ook als de vijand?

Ik zie het Nederlandse volk niet als de vijand, maar haar regering doet dingen die het volk in gevaar brengt. Europa is in rep en roer wanneer er een aanslag plaatsvindt en dat is weer reden voor allerlei nieuwe wetten die een inbreuk zijn op de privacy van de mensen. De belastingbetaler betaalt zich scheel aan allerlei preventiemaatregelen. De enige maatregel die echt effectief zal zijn en geen cent kost: terugtrekken.

De redactie van Hollandistan.nl stelt in een disclaimer nadrukkelijk niet de mening van ondervraagde te delen. Het interview is afgenomen om een beeld te krijgen van hoe Nederlandse staatsburgers die zich in Syrie bevinden denken over de keuzes die zij maken. Niet om hun standpunten of opvattingen te promoten. Lees het gehele interview op Hollandistan.nl


Meer over jihadisme, radicalisering, sangar paykhar, syriëganger, victor droste.

Delen: