Kritiek van militairen met migratieachtergrond: Coen Verbraak keek alleen in de witte ziel

In nieuws door Ewoud Butter op 30-08-2017 | 11:33

Militairen met een migratieachtergrond hebben kritiek op de NTR-interview serie Kijken in de ziel van journalist Coen Verbraak. In de serie over ethische dilemma's kwamen bijna alleen maar witte mannen aan het woord. ,,Maar waar is de militair met een niet-Westerse achtergrond?'' vraagt Elvis Manuela van de Stichting Multicultureel Netwerk Defensie. zich af in het AD.

Coen Verbraak laat het AD weten dat hij graag een militair met een migratieachtergrond in de uitzending had gehad. ,,We hebben er ook naar gezocht, maar helaas niet gevonden.'' Volgens de programmamaker is het uiteindelijk zijn opdracht om goede tv te maken en met de beste verhalen te komen. ,,Dan gaat het er niet om of iemand homo is of allochtoon. Ik heb wel bewust gekozen voor militairen in hoge functies omdat ik die mensen het meest interessant vind.''

Woordvoerdster Sündüz Celen van het ministerie van Defensie laat het AD weten dat het voor de beeldvorming beter was geweest wanneer er ook een militair met een migratieachtergrond was geïnterviewd. ,,Het leger lijkt nu een wit mannenbolwerk en dat is het natuurlijk niet. Maar het is een keuze van de journalist geweest om het zo te doen. Wij hebben niet voor deze serie betaald.''
Volgens Celen had het ministerie een lijst aangeleverd met mensen in functies die de programmamakers graag wilden spreken. Op deze lijst stonden ook medewerkers met een migratieachtergrond. 

De kwestie ligt gevoelig bij het ministerie. In januari van dit jaar meldde het AD dat dertien (oud-)militairen een klacht in gingen dienen omdat ze last hebben van discriminerende of seksistische opmerkingen van collega's. In de krant klaagde een Antilliaanse militair bijvoorbeeld dat hij "terug moet naar de apenrots". Een aantal militairen met een migratieachtergrond zou overplaatsing hebben aangevraagd omdat ze discriminerende pesterijen zat zijn.

Later die maand stuurde minister Hennis het SCP-onderzoek Grenzen aan de eenheid naar de Tweede Kamer en trok in haar aanbiedingsbrief onder andere de volgende conclusies:

Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich aanpassen aan de dominante, masculiene cultuur. Deze organisatiecultuur is vanuit militair oogpunt functioneel en zorgt er voor dat mensen sterk in deze organisatie zijn ingebed. De andere kant van de medaille is dat deze cultuur bijdraagt tot uitsluiting van diegenen die afwijken van de norm. 

Vrouwen, medewerkers met een afwijkende etnische of religieuze achtergrond en lhbt’ers hebben meer dan mannelijk, blank en heteroseksueel personeel te maken met ongewenst gedrag. Zij worden bijvoorbeeld onderwerp van roddelen, pesten, ongewenste seksuele aandacht of stereotype ‘grappen’. De minderheidsgroepen ervaren weinig ruimte voor individuele eigenheid en laten weten dat gevoelige kwesties niet of moeilijk bespreekbaar zijn met collega’s of leidinggevenden. 

Uit het onderzoek bleek verder dat 1 op de 5 van de Defensiemedewerkers het wenselijk vindt dat er meer vrouwen op de werkvloer komen en dat  1 op de 10 medewerkers meer minderheden bij Defensie wil.

Toch kwam uit het onderzoek ook naar voren dat de minderheidsgroepen de eenheid en saamhorigheid ervaren en waarderen, dat ook zij zich willen aanpassen aan de groep en dat zij tevreden en verbonden zijn met de organisatie. Ook is er onder minderheidsgroepen geen behoefte aan een speciaal doelgroepenbeleid. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
Meer over AD, coen verbraak, defensie, kijken in de ziel, nieuws.

Delen: