Marokkaans Nederlandse organisaties roepen op te gaan stemmen

In nieuws op 14-03-2017 | 09:00

Diverse Marokkaans Nederlandse organisaties hebben de afgelopen dagen verklaringen uitgegeven waarin ze Nederlanders oproepen om te gaan stemmen.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederland heeft een verklaring uitgegeven. Daarnaast verscheen er een gemeenschappelijke verklaring van het Landelijk beraad Marokkanen (LBM), de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM), het Euro-mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo), de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland (UMMON) en het Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam (IOMA).

SMN

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept alle Nederlandse burgers van Marokkaanse afkomst op om  naar de stembus te gaan. Het SMN schrijft onder ander andere

"Actief meedoen aan de verkiezingen door te stemmen is een van de belangrijkste manieren om als Marokkaanse Nederlander voor uw belangen op te komen en mee te tellen.

Naast het feit dat u hiermee gebruik maakt van uw democratische recht is uw stem tevens bepalend voor de politieke koers voor de komende jaren. De stem van Marokkaanse Nederlanders kan het verschil maken door tegenwicht te bieden tegen discriminatie en uitsluiting. Met de oproep van talrijke organisaties -religieus en niet-religieus- en een toenemende bewustwording onder Marokkaanse Nederlanders hopen we op een grote opkomst. Marokkaans-Nederlandse kiesgerechtigden zijn goed voor tenminste 3 zetels."

 

LBM, RVM, Emcemo, UMMON en IOMA 

Ook het LBM, RVM, Emcemo, de UMMON en het IOMA roepen alle Marokkaanse Nederlanders op om aanstaande woensdag naar de stembus te gaan en te kiezen voor "een rechtvaardige en inclusieve samenleving". De organisaties schrijven:

Het zijn spannende tijden en daarom is het van essentieel belang dat we een tegengeluid laten horen tegen de haatzaaiende verhalen van extreme groepen. Ook moeten we een duidelijk signaal afgeven aan partijen die in hun beleid maatregelen zullen nemen die niet alleen indruisen tegen de principes van de rechtstaat, maar ook een direct gevaar vormen voor de positie van grote groepen Nederlanders met een migratieachtergrond. Nederland is van ons allemaal.

Kieswijzer integratie en discriminatie

Wilt u weten wat de partijen in hun programma's schrijven over bijvooreeld integratie, discriminatie, etnisch profileren, kinderpardon, zwarte piet, slavernijverleden en meer? Kijk hier.

 

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, Emcemo, IOMA, LBM, nieuws, RVM, SMN, UMMON.

Delen: