Moskeebesturen niet onder druk gezet door DENK

In nieuws op 14-03-2017 | 08:11

De Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland (RMMN) en DENK hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven waarin wordt gesteld dat de RMMN heeft vastgesteld dat in de media ten onrechte de indruk is gewekt dat leden en politici van DENK moskeebesturen en moskeebezoekers onder druk hebben gezet om voor DENK te kiezen. Dat heeft het RMMN nooit bedoeld.

De RMMN heeft volgens de verklaring wel enkele signalen ontvangen van moslims die een sfeer ervaren waarin ze niet vrijuit kunnen aangeven dat ze kritiek hebben op DENK omdat andere moslims dat niet toelaten.

De RMMN en DENK hebben, zo laten ze weten, een constructief gesprek gehad met elkaar waarin kritiek en zorgen zijn gedeeld. DENK vindt het belangrijk dat alle moslims zelfstandig een keuze maken op wie ze willen stemmen. De RMMN en DENK vinden verder dat je afkomst of je religieuze identiteit niet automatische je stem hoeft te bepalen. DENK staat er voor dat een ieder de ruimte krijgt om zijn of haar mening te uiten en roept iedereen op, ongeacht de politieke voorkeur, om elkaar met respect te behandelen.

De RMMN laat in de verklaring weten de thema’s van DENK zoals het aanpakken van racisme en discriminatie en het beschermen van de godsdienstvrijheid te steunen.

De RMMN en DENK hebben afgesproken dat ze de zorgen van de moslimgemeenschap zullen delen, waaronder het je vrij voelen om te kiezen voor een politieke partij en daar aandacht voor te hebben. DENK erkent dat het RMMN politiek onafhankelijk is.

Aanleiding voor de verklaring vormde de islamitische meetlat die door de RMMN is gemaakt. In het persbericht waarmee de RMMN de meetlat presenteerde, kreeg DENK  een onvoldoende op het onderdeel ‘verbindend vermogen.’ De RMMN prijst de politieke partij dat ze zaken als racisme op de agenda zet, maar maakt zich zorgen over de manier waarop DENK kiezers voor zich probeert te winnen en haar agressieve stijl van campagnevoeren. Ook schreef de RMMN dat ze signalen heeft ontvangen van moskeebestuurders dat ze zich onder druk gezet voelen om hun achterban aan te sporen om op DENK te stemmen. "Sommige moslims durven er niet voor uit te komen dat ze kritiek hebben op DENK, of overwegen om op een andere partij te stemmen. Potentiële kiezers worden continue aangesproken op hun godsdienst en etniciteit door DENK, de RMMN denkt dat deze aanpak polariserend werkt en de integratie in de weg kan staan", schreef de RMMN.

In het Parool verklaarden Amsterdamse moskeeen gisteren geen druk te ervaren om DENK te stemmen.  

 

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, DENK, nieuws, RMMN.

Delen: