Open brief: Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

In nieuws door redactie op 08-12-2020 | 19:30

De initiatiefnemers van het manifest voor keuzevrijheid in nationaliteit willen dat zij, hun kinderen en kleinkinderen verlost zullen worden van de controle, bemoeienis en intimidatie door buitenlandse staten. Ze vragen in onderstaande open brief aan de Tweede Kamer om maatregelen die Nederlanders met een ongewenste nationaliteit kunnen beschermen. Dergelijke maatregelen worden voorgesteld in de initiatiefnota ‘Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit’ van Jan Paternotte waar de Tweede Kamer morgen over zal debatteren. Hieronder de open brief.

Open brief: Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die het niet wist.

Na het verschijnen van het manifest voor keuzevrijheid in nationaliteit vorig jaar september, kwamen er veel reacties los. Een groot deel ervan maakte melding van een bekend feit: de Marokkaanse overheid bepaalt de Marokkaanse nationaliteitswetgeving en niet de Nederlandse overheid!

Dit weten de initiatiefnemers. De initiatiefnemers pleiten daarom voor het nemen van maatregelen die Nederlanders met een ongewenste nationaliteit beschermen. Maatregelen die genoemd zijn in de initiatiefnota ‘Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit’ (35475) van het lid Paternotte, waarover u morgen zult debatteren.

De in de initiatiefnota genoemde voorstellen ondersteunen wij, Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit, van harte. Wij vragen u om ons te steunen en dus met deze voorstellen in te stemmen. Alleen met de juiste acties zal de Marokkaanse overheid gestimuleerd worden de eigen wetgeving wijzigen, zoals in het verleden al eerder is gebeurd. Met een beetje overdrijving, kan zelfs gezegd worden dat in Marokko de wijziging van de wetgeving vaker voorkomt dan het toepassen ervan.

Het invoeren van een nationaal register van ongewenste tweede nationaliteiten, het initiëren van een internationaal register en de vorming van een coalitie met andere EU-lidstaten zijn stappen die ons zeker zullen beschermen.

Deze maatregelen zullen honderdduizenden Nederlanders de mogelijkheid geven om formeel uiting te geven aan hun keuze voor het Nederlanderschap, voor zichzelf en/of voor hun kinderen. Een nationaal en internationaal register van ongewenste tweede nationaliteiten zal bovendien duidelijk maken dat de claims van buitenlandse overheden op “hun onderdanen” binnen de EU ten onrechte is. De belangrijkste meerwaarde van het registreren van de individuele keuze in nationaliteit, is echter het feit dat de geregistreerde aantallen niet meer te negeren of te ontkennen zullen zijn voor buitenlandse regeringen.

Helaas durft lang niet iedereen zich openlijk uit te spreken over de wens om verlost te worden van controle, bemoeienis en intimidatie door buitenlandse staten. Een nationaal en internationaal register biedt ons een veilige plek om die wens vast te leggen en mee te laten tellen. Wij doen een beroep op u om de wens van Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit niet te negeren en ons te steunen.

Collectief Keuzevrijheid in Nationaliteit

Zie ook:

Het manifest 'Keuzevrijheid in nationaliteit' en de reflectie van de auteurs naar aanleiding van de reacties die ze kregen op het manifest. 

Den Haag: kom op voor Nederlanders die hun tweede nationaliteit als ongewenst ervaren

Op 25 november vond in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" plaats. Hier vindt u meer informatie waaronder de position papers van onder andere Laila Ezzeroili, Said Bouddouft, Betty de Hart en Ulli d’Oliveira.


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over dubbele nationaliteit, lange arm, lange arm rabat, marokko.

Delen: