PvdA in Eerste Kamer tegen verlenging van termijn Nederlanderschap

In nieuws door Ewoud Butter op 28-09-2017 | 07:46

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamerfractie van de PvdA zich gekeerd tegen de verlenging van de termijn voor het verkrijgen van het Nederlanderschap van vijf naar zeven jaar. Hierdoor is het de vraag geworden of een omstreden voorgenomen wetsvoorstel van het huidige kabinet Rutte II ook aangenomen zal worden.

Het kabinetsvoorstel om de termijn van naturalisatie te verlengen van vijf naar zeven jaar komt voort uit het regeerakkoord Bruggen Slaan. Hierin besloten VVD en PvdA: "dat voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie en het niet verliezen van het verblijfsrecht bij het aanvragen van een bijstandsuitkering geldt nu een periode van vijf jaar. Die wordt verlengd tot zeven jaar."

Dit voornemen kwam uit de koker van de VVD. De PvdA slikte het voorstel met tegenzin omdat de partij in ruil hiervoor onder andere een (later uitgeklede) kinderpardonregeling kon binnenhalen. In de daaropvolgende jaren vroegen vooral GroenLinks, D66 en de SP het kabinet en de coalitiepartijen meermalen naar de onderbouwing van dit voorstel. Die onderbouwing kwam niet of bleef flinterdun. Het wetsvoorstel kreeg een negatief advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad van State en VluchtelingenWerk.

In de Tweede Kamer stemde de PvdA met tegenzin voor, maar nu het kabinet demissionair is, kiest de coalitiepartij in de Eerste Kamer voor de oppositie. Bovendien wordt hiermee uitvoering gegeven aan een passage uit het verkiezingsprogramma van de PvdA waarin gekozen wordt voor behoud van de termijn van vijf jaar.  PvdA-senator Jopie Nooren zei volgens de Volkskrant in het debat: 'Je moet alleen de termijn veranderen als je zeker weet dat integratie en participatie zullen verbeteren. Dit wetsvoorstel verbetert integratie niet.'

De Eerste Kamer zal volgende week dinsdag over het voorstel stemmen. Of de wet het haalt, zal nu bepaald worden door het stemgedrag van de twee senatoren van 50Plus.

Zie ook: Discussie over kiesrecht voor nieuwkomers laait op


Meer over kiesrecht, naturalisatie, nieuws, pvda, stemrecht.

Delen: