Raad van State: wetsvoorstel PVV discrimineert

In nieuws door Claire Schut op 06-05-2019 | 13:57

Op de eerste dag van de Ramadan heeft de afdeling advisering van de Raad van State het advies aan de Tweede Kamerleden Wilders en De Graaf (PVV) gepubliceerd om af te zien van het wetsvoorstel bepaalde Islamitische uitingen te verbieden. De initiatiefnemers hebben het advies op 3 mei 2019 openbaar gemaakt.

Het PVV-wetsvoorstel bepaalt dat de islam geen godsdienst is maar een gewelddadige, totalitaire ideologie. Daarnaast verbiedt het wetsvoorstel een aantal islamitische uitingen. De initiatiefnemers willen op die manier de democratische rechtsstaat, de daarmee samenhangende vrijheden en de nationale veiligheid beschermen.

De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft dat de beginselen van de democratische rechtsstaat – als de grondslagen van de Nederlandse rechtsorde – van groot belang zijn en moeten worden beschermd. Tot de beginselen van de democratische rechtsstaat behoren onder andere het discriminatieverbod en de individuele vrijheidsrechten (bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en de daarmee verbonden scheiding van kerk en staat). Deze staan in de Grondwet en in internationale verdragen waarbij Nederland partij is.

Het wetsvoorstel zou ertoe leiden dat de islam niet langer als godsdienst ‘telt’. De islam wordt ‘weggedefinieerd’ als godsdienst, zodat de vrijheid van godsdienst deze religie en sommige van haar uitingsvormen niet meer beschermt. Daarmee ontneemt het wetsvoorstel een hele bevolkingsgroep op discriminatoire wijze de aanspraak op fundamentele vrijheidsrechten. Dat is in strijd met de Grondwet en met internationale verdragen.

Dat het wetsvoorstel in strijd is met internationale verdragen, erkennen de initiatiefnemers van de PVV. Zij accepteren dat deze verdragen omwille van de uitvoering van het wetsvoorstel zullen moeten worden opgezegd. De vrijheidsrechten die hierin zijn neergelegd, gelden echter voor iedereen. Het opzeggen van internationale verdragen ten behoeve van dit wetsvoorstel zal tot gevolg hebben dat niemand in Nederland daaraan nog rechten kan ontlenen. Dit geldt voor zowel moslims als niet-moslims.

De Afdeling advisering adviseert de initiatiefnemers om van het wetsvoorstel af te zien. Het is niet verenigbaar met de kernelementen van de democratische rechtstaat; elementen die de initiatiefnemers juist beogen te beschermen.

Wat een goed begin van de Ramadan. Ramadan Mubarak.  

Bron 

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over moslimhaat, pvv, raad van state, vrijheid van godsdienst.

Delen:

Reacties


J.J. Susan - 07/05/2019 08:59

Het zal deze keer wel in de kiem smoren, maar toch zie ik het als het begin van iets, want in zekere zin is het waanzin dat religies in dit kennistijdperk nog leidend kunnen zijn. Religie polariseert, daar moeten we de ogen niet langer voor sluiten. Afschaffing van de vrijheid van openlijk beleden godsdienst zal uiteindelijk meer verbindend werken dan de huidige situatie, die - en daar heeft die enge PVV wrang genoeg gelijk in - meer ‘gevangenschap in godsdienst’ belichaamt. Voor de goede orde, ik ben Joods, praktiserend Joods, en mijn godsdienst is mij bijzonder lief, maar het besef dat ik die voor mij en de mijnen dien te houden wordt met het jaar sterker. Ik opteer dan ook voor afschaffing van de vrijheid van het openlijk belijden van álle godsdienst.