Reactie HTIB op uitslag Turks referendum

In nieuws op 19-04-2017 | 15:06

De Turks Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft als een van de weinige Turks Nederlandse organisaties een verklaring uitgegeven naar aanleiding van het referendum op 16 april over de wijzigingen in de Turkse grondwet.

Volgens HTIB is het referendum niet eerlijk verlopen. HTIB constateert dat Erdogan cs een pyrrusoverwining hebben geboekt. De steun voor Erdogan neemt af. Hieronder de hele verklaring van de HTIB.


Wat zijn de gevolgen van het referendum over de wijzigingen in de Turkse grondwet?

*De campagne voor het referendum heeft niet overal onder gelijke voorwaarden plaatsgevonden. Erdogan en zijn partij AKP maakten gebruik van alle openlijke en verborgen mogelijkheden van de staat en zij hebben zware druk toegepast op de oppositie. Deze druk was het zwaarst in de Koerdische provincies. Daardoor kunnen we niet zeggen dat het referendum onder eerlijke voorwaarden heeft plaatsgevonden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft deze ontwikkelingen onderstreept.

* Er is vastgesteld dat deze antidemocratische toepassingen tijdens de stemming zijn doorgezet. De landelijke kiesraad heeft onder druk van de AKP stembiljetten zonder een geldig zegel toch geldig verklaard. Hiermee zijn de bepalingen van Turkse kieswet genegeerd evenals reglementen van de kiesraad zelf.

*De oppositiepartijen geven aan dat het hier om 2,5 miljoen stemmen gaat, terwijl het verschil tussen het ‘ja’- en ‘nee’-blok slechts 1,3 miljoen stemmen is. Dit maakt het resultaat van de verkiezingen twijfelachtig en dit zal een nieuwe bron van sociale onrust zijn. Terechte eisen de oppositiepartijen dat deze fout rechtgezet wordt. Dit kan een herhaling van het referendum betekenen.

*Volgens de huidige resultaten heeft 51,3 procent van de kiezers voor de grondwetswijziging voor ‘ja’ en 48,6 procent voor ‘nee’ gestemd. Het is daarmee wel duidelijk dat een brede consensus over deze voorstellen in de Turkse maatschappij ontbreekt. De woordvoerders van de AKP hebben de ‘nee-stemmers’ tijdens de campagne als terroristen bestempeld. Deze houding is niet veranderd na bekendmaking van de voorlopige resultaten. Het ontbreken van een politieke consensus zal de uitvoering van de veranderingen daarom niet makkelijker maken.

*Ook als deze resultaten geldig verklaard worden, blijft dit een ‘pyrrusoverwinning’. Het gezamenlijke verkiezingsresultaat van het ‘ja’, de AKP, MHP, BBP en de Par Huda was bij de laatste algemene verkiezingen 62 procent en dit is gedaald tot 51,3 procent in het referendum. Hier zien we dat er een daling van meer dan 10 procent is. Dit ondanks de dure campagnevoering met inzet van alle staatsmiddelen.

*Een van de belangrijkste conclusies van deze verkiezingen is dat bepaalde stereotypen onjuist zijn. Tot op heden werd verondersteld dat 70 procent van de bevolking rechts en conservatief zou zijn en 30 procent links en liberaal. De Coalitie van de AKP en de MHP heeft dit onheilspellende scenario gesteld. Aangezien 70 procent van de bevolking rechts en conservatief zou zijn, zou een links liberale partij nooit aan de macht komen. Maar uit de huidige resultaten van het referendum is gebleken dat dit niet waar is. Democratie is het mogelijk samenkomen van verschillende politieke en sociale krachten.

*Volgens ons is het belangrijkste resultaat het bijeenkomen van verschillende politieke partijen en sociale krachten en het verkrijgen van de steun van de helft van de mensen onder een gemeenschappelijke noemer. Om deze reden zijn de referendumuitslagen een succes en hoopgevend voor onze toekomst en strijd. We hoeven niet pessimistisch te zijn. Om dit referendum is het pad van Erdogan en zijn partij niet sterker geworden maar juist verzwakt.

Wij hebben ook een paar woorden voor onze vrienden in Europa: Kijk alsjeblieft niet vanuit het perspectief van het EU-lidmaatschap naar deze ontwikkelingen in Turkije. Het gaat om de democratisering van Turkije, om een brug van vrede te bouwen tussen het Midden-Oosten en Centraal Azië. Een sterk democratische Turkije is ook de sleutel tot stabiliteit en ontwikkeling in Europa. De tragische gebeurtenissen in Syrië zijn een les voor ons. We zijn getuige van de gevolgen van het instabiele Syrië voor Europa en de Westerse wereld. Wat als dezelfde situatie zich voordoet in Turkije? Vooral voor het proces van integratie in Europa vanuit Turkije is dit van groot belang. Dit zal het gevoel van verbondenheid met het land waar wij zijn versterken en wij zullen het integratieproces versnellen.

Turkse Arbeiders Vereniging Nederland

 

Meer van of over de HTIB op Republiek Allochtonië hier 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. 

 

 

Republiek Allochtonië wordt grotendeels op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over htib, nieuws, Turks referendum.

Delen: