Rif-Alert waarschuwt Marokkaanse Nederlanders en publiceert stand van zaken Hirak

In nieuws door Ewoud Butter op 10-07-2017 | 11:12

Marokkaanse Nederlanders die deze zomer naar de Rif reizen, zijn gewaarschuwd: de situatie in het gebied is onrustig. Het initiatief Rif-Alert! stelt om deze reden praktische informatie beschikbaar over hoe vakantiegangers kunnen handelen in geval van nood, calamiteiten of arrestatie. Deze informatie is terug te vinden op de website www.rifalert.nl
Dat laat Rif-Alert weten in een persbericht.

Daarnaast heeft Rif-Alert! een verkenning gepubliceerd met als titel: Impact Hirak op Marokkaanse Nederlanders. De tekst van deze verkenning vindt u hieronder.

Het initiatief Rif Alert! heeft is een initiatief van Marokkaans-Nederlanders die zich betrokken voelen bij en zich zorgen maken over de mensenrechtensituatie in de Rif en solidair zijn met de protestbeweging Hirak.

Rif Alert wijst in het persbericht in het bijzonder op de grimmige situatie in en rond de stad Al Hoceima. Ordetroepen domineren het straatbeeld en treden hardhandig op tegen demonstraties. Ook wordt er melding gemaakt van ongebruikelijk lange wachttijden bij de Marokkaanse douane in de havens en vliegvelden evan Nador en Al Hoceima.

Rif Alert adviseert een Nederlands paspoort mee te nemen naar Marokko om zo consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade mogelijk te maken. Wie niet over een Nederlands paspoort beschikt, doet er goed aan om het telefoonnummer van Rif Alert 
(06-85018826) te noteren en met familieleden te delen. Dit nummer is ook te raadplegen in geval van nood. 

Meer informatie op de website van Rif-Alert

Hieronder de letterlijke tekst van de verkenning zoals die door Rif-Alert is gepubliceerd. 


Verkenning impact Hirak op Marokkaanse Nederlanders
 

Inleiding
Rif Alert heeft vanaf 16 juni een meldpunt in het leven geroepen voor Marokkaanse Nederlanders. Zij kunnen bij Rif Alert terecht voor vragen en zorgen over de lange arm van Rabat. De repressieve benadering van de Hirak door de Marokkaanse regering dragen bij aan een gevoel van onveiligheid onder Hirak-sympathisanten in Nederland en zeker voor diegenen, die in de vakantieperiode vertrekken naar Marokko. Dit is de conclusie die Rif Alert trekt uit de gesprekken met activisten, in de media verschenen verhalen en – door onderzoek gestaafde - berichten op Facebook. De volgende tekst geeft een verslag van de impact van de Hirak (Volksbeweging Rif) op Marokkaanse Nederlanders.

Stand van zaken Hirak
De Hirak in de Rif duurt nu acht maanden. De protestbeweging, die op vreedzame wijze ijvert voor sociale, economische en culturele verbeteringen in de regio, is door de Marokkaanse autoriteiten met harde hand van repliek gediend. Tientallen activisten - onder wie de leider Nasser Zafzafi- zijn op 26 mei opgepakt. Een tweede grote arrestatiegolf geschiedde op 25 juni, de dag van Eid-ul-Fitr (Suikerfeest). De aanhoudingen en andere vormen van repressie gaan nog steeds door. Tot nu toe zijn 265 personen voorgeleid, van wie er ongeveer 40 zijn veroordeeld. De meesten kregen een celstraf van 18 maanden. Daarnaast blijven andere 131 arrestanten, na voorlopige vrijlating, nog steeds verdacht.

Met de dood van Mohsin Fikri op 28 oktober 2016, en de opleving van de Hirak, ontstonden solidariteitsbewegingen in diverse Europese landen. Ook Marokkaanse Nederlanders tonen hun betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Rif. Met reden, meer dan 70% van hen komt oorspronkelijk uit dit gebied. De Marokkaanse Nederlanders steunen de Hirak met demonstraties, vragen aandacht voor de schendingen van mensenrechten en pleiten voor de vrijlating van politieke gevangenen. Ook op sociale media is er sympathie en steun voor de protestbeweging.

Context impact Hirak in het buitenland
De bijdragen van in het buitenland levende Marokkanen aan de Hirak tekenen de solidariteit met de protestbeweging. De steunbetuigingen – zoals: de oprichting van steuncomités, demonstraties, bijdragen op social media en ontmoetingen met politici- verontrusten de autoriteiten in Rabat. Zij zijn beducht voor de aandacht die deze acties ontvangen in de Europese media.

In Marokko bepalen de staatsmedia het officiële discours over het volksprotest. Ook Marokkanen in het buitenland worden met staatspropaganda bestookt, via de schotel en op social media. Uitspraken van de regering, religieuze leiders en opiniemakers beïnvloeden de beeldvorming over de protestbeweging. In de voorbije maanden hebben we een anti-Hirak campagne voorbij zien komen, met de volgende boodschappen:
- De Hirak bedreigt de nationale eenheid en veroorzaakt fitna (met als gevolg Syrische en Libische toestanden).
- De Hirak zou financiële steun krijgen uit het buitenland (en de aanzet geven tot afscheiding).
- De Hirak zou worden aangemoedigd door vijanden van Marokko, zoals: Polisario, Algerije, Iran en Islamitische Staat. (Hun doel is de destabilisatie van het land).

Effecten Hirak op Marokkaanse Nederlanders
De staatspropaganda beïnvloedt Marokkanen in het buitenland. De eenzijdige beeldvorming creëert spanningen en polarisatie. Vooral op social media ontaarden discussies in scheldpartijen, beledigingen en het verwijderen van ‘eigen vrienden’. In enkele gevallen zijn bedreigingen en intimidaties aan Hirak-sympathisanten gerapporteerd. Zij vrezen voor hun vrijheid en veiligheid in Marokko in de vakantieperiode. Sommige Marokkaanse Nederlanders uiten, al dan niet geïnitieerd door de lange arm van Rabat, hun woede op de Hirak-sympathisanten. Zij ervaren de woede-uitbarstingen als demoniserend en bedreigend. Ook bij Rif Alert is melding gemaakt van intimidatiepraktijken aan het adres van personen die een andere mening zijn toegedaan over de Hirak. Soortgelijke ervaringen zijn op social media ook waar te nemen.

Spanningen in gemeenschap
De dood van Mohsin Fikri raakte een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. De gebeurtenissen erna en de opkomst van de Hirak, via vreedzame demonstraties en de livestreams van Nasser Zafzafi, creëerden een voortdurende dynamiek. De betrokkenheid bij de Hirak nam toe. De protestacties van Rif Alert en van twee Nederlandse steuncomités – het comité Mohsin Fikri in Nederland en het comité De martelaar Mohsin Fikri - brachten mensen op de been in verschillende steden. De demonstraties verliepen zonder incidenten en kregen aandacht in de Nederlandse media.

Hoewel de meeste Marokkaanse Nederlanders steun betuigen aan de Hirak, leiden onderlinge discussies soms tot scheldpartijen en bedreigingen. Twistpunten zijn dan het ontbreken van de Marokkaanse vlag tijdens demonstraties en, aan de andere kant, het vertoon van de Riffijnse en Amazigh vlag. Ook verschillen de meningen over de interpretatie van de toenaderingspogingen van de Marokkaanse overheid. Wat schuilt erachter?
Een heet hangijzer vormt de repressieve aanpak van Hirak door de Marokkaanse overheid. Het optreden van de regering gaat gepaard met schendingen van mensenrechten. Het lijkt erop dat de meeste Marokkaanse moskeeën en organisaties in Nederland de gevoeligheid vermijden en een neutrale houding aannemen. Een aantal sleutelpersonen, echter, richt hun aandacht op de Hirak en de impact ervan op de gemeenschap in Nederland.

Zorgen over eigen vrijheid en veiligheid tijdens vakantie
Verscheidene activisten vrezen dat zij worden opgepakt, wanneer zij voet zetten op Marokkaanse bodem. Het vermoeden wordt versterkt omdat hun namen bekend zijn gemaakt bij de verhoren van de gearresteerde Hirak-leiders. Een lid van een Spaans steuncomité die onlangs in Al Hoceima werd aangehouden (en inmiddels weer is vrijgelaten) heeft de geruchtenstroom bevestigd.

Een aantal activisten heeft om deze reden besloten dat zij Marokko deze zomer zal mijden.
Met name ongedocumenteerde personen, die illegaal in Nederland verblijven. Sommigen van hen meldden Rif Alert reeds dat zij vrezen voor uitlevering aan Marokko, nu hun deelname aan de Hirak bekend is. Zij vragen waarschijnlijk asiel aan in Nederland.

Andere sympathisanten treffen voor de zekerheid voorzorgsmaatregelen. Zo heeft een actieve blogger zijn lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten opnieuw geactiveerd. Velen nemen een terughoudende opstelling aan. Zij zijn extra alert, na de arrestatiegolven in Marokko en de aankondiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat zij het online gedrag van personen, in het buitenland, in de gaten gaat houden. Sommige sympathisanten geven aan dat zij, in aanloop naar de zomervakantie, zich minder profileren op Facebook. Zij willen ook niet getagd worden in berichten die kritisch zijn over Marokko.

Inmiddels hebben drie reisbureaus gemeld dat het aantal boekingen richting de Rif dit jaar terugloopt. Een reisorganisatie in Den Haag spreekt van een terugloop van 90% in vergelijking met vorig jaar. Meerdere vakantiegangers hebben hun reis naar Marokko reeds geannuleerd. Met name ouders vrezen dat hun kinderen worden opgepakt als zij meedoen aan de aanstaande demonstratie van 20 juli.

Lange arm Rabat
Sinds jaar en dag onderhoudt de Marokkaanse overheid relaties met moskeeën, imams, ondernemers en politici. Zij moeten op subtiele manier invloed uitoefenen op de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Wanneer de Marokkaanse overheid negatief in beeld komt, zet zij deze organisaties en individuen aan tot het vertellen van een tegenverhaal. In de afgelopen periode hebben we de volgende acties gezien:
• Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) riep, middels een communiqué op 2 november, zijn achterban op tot het dragen van enkel de Marokkaanse en Nederlandse vlag tijdens demonstraties. Ook spoorde zij betogers aan alert te reageren op diegenen die Marokko willen destabiliseren.
• Stichting Federatie Marokkaanse Gemeenschap Nederland, die nauwe banden heeft met het Marokkaanse consulaat, hield op 15 mei in Utrecht een bijeenkomst, waar verschillende sprekers de boodschap van de Marokkaanse overheid hebben uitgedragen.
• Een imam in een Amsterdamse moskee gebruikte de vrijdagpreek voor het aanvallen van Hirak en zijn aanhangers. Het incident kreeg aandacht in de media.
• Een moskeevoorzitter in Utrecht Overvecht gaf zijn toehoorders op 30 juni het advies vooral niet te gaan demonsteren tijdens hun verblijf in Marokko.
• Verschillende online acties die Hirak-aanhangers demoniseerden en hun burgerschap ondermijnden.
 

Meer over de spanningen in De Rif hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over de rif, factsheet, hirak, nieuws, rif, rif-alert.

Delen: