RMMN reageert op verklaring van Rif Alert: met polarisatie en populisme bereiken we niks

In nieuws door Ewoud Butter op 11-07-2017 | 16:24

Rif-Alert! publiceerde deze week een verkenning waarin de Raad van Marokkaanse Moskeeen in Nederland (RMMN) er min of meer van beschuldigd werd als Lange Arm van Rabat te fungeren.

In onderstaande verklaring reageert de RMMN hierop.


'Wanneer de Marokkaanse overheid negatief in beeld komt, zet zij deze organisaties en individuen aan tot het vertellen van een tegenverhaal. In de afgelopen periode hebben we de volgende acties gezien:
- Raad van Marokkaanse Moskeeen in Nederland (RMMN), middels een communiqué op 2 november zijn achterban op tot het dragen van enkel de Marokkaanse en Nederlandse vlag tijdens demonstraties. Ook spoorde zij betogers aan alert te reageren op diegenen die Marokko willen destabiliseren."

De Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland (RMMN) is verbaasd over bovenstaand gedeelte van de verkenning van Rifalert waarin zij RMMN 'als de lange arm van Rabbat' aanwijst. Deze complottheorie met knip- en plakwerk verwijst de RMMN naar het rijk der fabelen.

Op 29 juni jl. heeft de RMMN samen met andere partijen, namelijk het comité Mohsin Fikri Nederland, SMN, CMO, UMMON en Federatie van Marokkanen Nederland een bijeenkomst gehad met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens de bijeenkomst zijn de status, de spanningen en zorgen in Nederland besproken.

Er zijn tijdens de bijeenkomst belangrijke vaststellingen gedaan. Zie hierbij het verslag van de bijeenkomst. Rifalert was ook uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de spanningen. Om af te stemmen hoe zij de spanningen in Marokko het hoofd kan bieden en kan voorkomen dat de spanningen vanuit Marokko overslaan naar Nederland. Deze beweging Rifalert weigerde echter deel te nemen aan de bijeenkomst, hoewel zij behoorlijk was uitgenodigd. Ook weigerde de beweging om een gezamenlijke verklaring uit te brengen met alle overige partijen die eenzelfde standpunt innemen en de rust willen bewaren in Nederland.

In Nederland heeft het grootste gedeelte van de Marokkaanse Nederlanders een Riffijnse achtergrond. De overgrote meerderheid van de Marokkaanse Nederlanders maakt zich zorgen over de leefomstandigheden en mensenrechten in Noord-Marokko. Daaromtrent bestaat consensus en is geen sprake van tegengestelde belangen. Wel vragen veel Marokkaanse Nederlanders zich af hoe het conflict het beste het hoofd kan worden geboden en met welke benadering van het conflict de Riffijnse gemeenschap in Marokko het beste is gediend.

De protestbeweging is nog onvolwassen terwijl grote en georganiseerde spelers als fundamentalistische politieke partijen de beweging gebruiken voor hun politieke agenda om de sharia in te voeren. Ook zijn er organisaties en partijen die helemaal niet betere leefomstandigheden nastreven maar een onafhankelijke staat willen oprichten.

Verder zijn veel Marokkaanse Nederlanders bang voor een nieuwe Arabische lente en de desastreuze gevolgen die dat met zich zal meebrengen. Terroristen zullen dan vrij spel hebben, er zal een enorme migratiegolf vanuit Noord-Marokko naar Europa op gang worden gebracht. We hebben gezien dat dat heel hard kan gaan terwijl de oorzaak een hele legitieme is net als nu in het Rif.

Mohamed Bouazizi, de straatverkoper uit Tunesië stak zichzelf in brand na de erbarmelijke leefomstandigheden in zijn land en zwengelde de Arabische lente aan. Er is geen Marokkaanse Nederlander die bevredigd kan zijn geraakt omtrent het resultaat.

De protestbeweging zal meer beleidsmatiger moeten gaan werken en haar acties doordacht uitwerken. Maar het staat voor de RMMN uitdrukkelijk vast dat iedereen nadrukkelijk vrij is om te demonstreren mits zonder geweld. Zie ons eerdere standpunt daaromtrent:

http://nos.nl/artikel/2177935-marokkaanse-moskeeen-hekelen-oproep-om-niet-te-demonstreren.html

Wij hebben ook een brief gestuurd naar de Al Ihsane moskee en de Vereniging van Imams in Nederland met het verzoek om imams ervan te vergewissen - voor zover dat nog niet was gebeurd - om zich niet bezig te houden met politiek, laat staan met buitenlandse politiek. Dat hebben wij gedaan naar aanleiding van een imam die in een moskee opriep niet te demonstreren.

De beweging Rifalert is een beweging die stelt op te komen voor mensenrechten en betere leefomstandigheden in Noord-Marokko. Maar het enige dat wij echter momenteel zien en dat is kenmerkend voor de personen achter deze beweging, is het opzetten van gemeenschappen en individuen tegen elkaar door het creëren van tegenstellingen. Het zogenaamd vaststellen van spanningen in Nederland, bestaande uit twee kampen die heftig tegenover elkaar zouden staan, terwijl dat helemaal niet het geval is.

De gehele Marokkaans-Nederlandse gemeenschap maakt zich zorgen over de situatie in Noord-Marokko. Het enige dat Rifalert momenteel doet is oproepen tot polariserende demonstraties in Nederland waarbij mensen of organisaties die niet demonstreren verdacht worden gemaakt.

Er zijn verschillende organisaties actief om een wezenlijke en constructieve bijdrage te leveren aan het wegnemen van de spanningen en zelfs aan oplossing van het conflict in Noord-Marokko. Het feit dat zij niet mee-demonstreren betekent dus niet dat zij tegen de demonstraties zijn of vinden dat de Rifgemeenschap geen punt heeft. Integendeel zelfs.

Wij stellen vast dat de beweging Rifalert momenteel de enige organisatie betreft die anderen helaas wenst te intimideren door onterecht conclusies te verbinden aan het niet mee-demonstreren en de verhoudingen op scherp zet. De facto is het doel van de beweging hiermee om partijen te dwingen om 'kleur te bekennen'. Wij keuren dergelijk gedrag af, het zal tevens een averechts effect hebben dan het effect dat de beweging stelt na te streven.
Dat vinden wij erg jammer omdat dat de aandacht bij de kern weghaalt en mensen onnodig tegen elkaar opzet.

Ook doen wij de oproep aan Rifalert om de spanningen in Noord-Marokko niet te 'vermarkten' en te importeren in Nederland en zich ervan bewust te zijn dat Marokkaanse Nederlanders loyaal moeten zijn aan Nederland. Vraag terecht aandacht voor de situatie in Noord-Marokko, wij hebben daar allemaal familie wonen en maken ons zorgen over de leefomstandigheden daar, maar dring Marokkaanse Nederlanders tegelijkertijd geen andere identiteit op dan de Nederlandse.

Verder vragen wij aan Rifalert om werkelijk een constructieve bijdrage tot deëscalatie na te streven in het geval vele Marokkaanse Nederlanders op vakantie gaan naar Marokko. En doe dat op gematigde toon.

Wij constateren dat Rifalert de problematiek in Noord-Marokko veel te simplistisch voorstelt en de vele risico's, ook voor Europa, niet volledig en zorgvuldig in ogenschouw neemt. Laat staan dat dat gedeeld wordt met de gemeenschappen.

Met polarisatie en populisme bereiken we niets. Maak geen verwijten jegens hen die zich ook veel zorgen maken maar ervoor kiezen om onafhankelijk, voorzichtig en verantwoordelijk te handelen. Louter om de eigen positie van de beweging sterker te profileren.

Wij denken eerlijkheidshalve dat de beweging Rifalert met haar huidige wandelroute weinig constructief en weinig volwassen is ingesteld waardoor zij nog geen deukje in een pakje boter kan slaan. Ons advies aan de oprichter van de beweging: tel even tot tien voordat je een actie organiseert of allerlei standpunten inneemt en doe eerst zorgvuldig je huiswerk naar de feiten. Aan teveel opwinding heeft niemand iets. En anders zijn wij van harte bereid om jullie stressballen met RMMN-logo cadeau te doen.
 

De Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland (RMMN)

 

Zie ook:

Rif Alert! waarschuwt Marokkaanse Nederlanders en publiceert stand van zaken Hirak

Meer over de spanningen in De Rif hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over De Rif, Marokko, nieuws, Rif, RMMN.

Delen: