Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup

In nieuws door Ewoud Butter op 29-06-2020 | 00:01

Meer dan 300 mediamakers doen middels bijgevoegd manifest een aanklacht tegen racisme en discriminatie in de Nederlandse media. De ondertekenaars eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie.

Het is voor het eerst dat een grote groep journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond zich in Nederland gezamenlijk openlijk uitspreekt en zich verzet tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en in mediaproducties. Dit vergt moed omdat velen van hen jaren in eenzaamheid hebben gezwegen over hun pijn. Zij worden gesteund door solidaire bondgenoten uit de media.

“We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’, ‘een mening’ of ‘een politiek standpunt’, maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt.”

Vaak wordt racisme en discriminatie op redacties afgedaan als incidenten en wordt er niet gekeken naar de wortels en structuren. Ook heerst er binnen de media op dit gebied nog te vaak een wereld van elkaar een hand boven het hoofd houden. Dat is extra problematisch op leidinggevende posities. Bovendien heeft de praktijk voor veel journalisten van kleur en met een bi-culturele achtergrond bewezen dat als zij binnenshuis klagen, er weinig tot niets gebeurt en ze vaak weg worden gezet als overgevoelig. Met het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie willen de initiatiefnemers racisme en discriminatie in de media registreren, structureel blootleggen en indien nodig juridisch aanpakken. Ook moet het meldpunt fungeren als veilige omgeving voor slachtoffers van discriminatie en racisme binnen de media.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR, die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers ondersteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Het is de bedoeling dat dit meldpunt er op zeer korte termijn komt. Blijf op de hoogte via Meldpuntmedia.nl. Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

Hieronder het manifest en de namen van de ondertekenaars. 

Manifest: Stop racisme en discriminatie in de media: Het is tijd voor #followup

De Black Lives Matter-beweging gaat de wereld rond en schudt velen wakker over het institutioneel racisme en de uitsluiting die nog in verschillende gelederen van de samenleving bestaan en die mensen van kleur achterstelt. Als ervaren en betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten maken wij in dit statement een aanklacht tegen de uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn. Wij eisen verandering en richten een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie voor journalisten en mediamakers op.

Media zijn een belangrijke machtsfactor in de samenleving. Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving. De programma’s, artikelen, films, podcasts, radio-shows en andere producties die wij maken, beïnvloeden de manier waarop ons publiek naar zichzelf en anderen kijkt. De beelden en berichtgeving vanuit media zijn vaak stereotyperend naar mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen. En journalisten - hoe welwillend ook - dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving, wat kan leiden tot de verergering van de achtergestelde positie. De macht die media hebben, moet dus gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn naar onszelf. Het is tijd om te erkennen dat we institutioneel racisme en discriminatie in stand houden middels eenzijdige samenstelling van onze redacties, onze berichtgeving en keuzes. Het is tijd om in actie te komen.

Gebrek aan representatie in de media

Er zijn vele onderzoeken en analyses waaruit blijkt dat media te homogeen zijn (wit, mannelijk, hetero, cis, randstedelijk en hoogopgeleid) en de samenleving niet in haar veelzijdigheid representeert. In 2019 concludeerde de Universiteit van Utrecht in het rapport Diversiteit in Beeld in de NTR-programmering dat ‘er nog veel ruimte is voor verbetering met betrekking tot de representatie van onder andere mensen van kleur in de media’. In de studie Beperkt Zicht van WOMEN Inc. wordt dit nog eens bevestigd. In het rapport staat dat de manier waarop gekleurde en witte mensen in beeld komen, een opvallende gelijkenis vertoont met de manier waarop vrouwen en mannen in beeld komen. Gekleurde mensen komen in 46% van de gevallen als ‘gewone burger’ in beeld. In 24% van de gevallen als deskundige en bij witte personen is dit min of meer andersom: 45% komt als deskundige in beeld en 31% als ‘gewone burger’. Door deze keuzes en verdeling worden verschillende geluiden en perspectieven uitgesloten, die belangrijk zijn voor een volledig en evenwichtig beeld van de samenleving.

Journalisten van kleur in de media

Daarbij is het van groot belang dat zowel achter als voor de schermen mensen uit minder vertegenwoordigde groepen zichtbaar zijn. Juist mediamakers en journalisten uit gemarginaliseerde groepen dragen bij aan de pluriformiteit van media en redacties maar komen vaak in een homogene cultuur terecht. Zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek van NRC-journalisten Wilfred Takken en Maartje Geels in 2018 naar diversiteit in de media, slechts: '5.4% van de journalisten op de negen grote nieuwsredacties een niet-westerse achtergrond te hebben'. Dat de redacties vaak te eenzijdig zijn van samenstelling heeft ook impact op de redactiecultuur. Op verschillende redacties worden regelmatig racistische en discriminerende grappen gemaakt die mensen beschadigen, maar waar andere collega’s en leidinggevenden elkaar amper op aanspreken. Velen van ons worden op verschillende manieren uitgesloten, achtergesteld of veroordeeld, bijvoorbeeld vanwege een combinatie van huidskleur, gender, lichaam, seksualiteit en geloof. Bi-culturele journalisten die solliciteren naar een baan worden soms niet aangenomen onder het mom: ‘We hebben al iemand zoals jij op de redactie of in het presentatieteam'. Vaak komt het ook voor dat journalisten van kleur alleen worden aangenomen als ze precies hetzelfde denken en werken als de (homogene) meerderheid of ze worden juist afgewezen wanneer ze niet ‘anders’ genoeg zijn. Beide gaan in tegen het pluriforme principe en de verscheidenheid die ook voor journalisten van kleur gelden. Verder wordt de professionaliteit van bi-culturele journalisten sneller in twijfel getrokken, omdat zij niet altijd aan de normen van de dominante groep voldoen. Die houding begint al bij de ongelijke behandeling op de School voor Journalistiek of de Filmacademie. In het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ over inclusieve journalistiek, staan talloze pijnlijke getuigenissen hierover opgetekend. Mediamakers van kleur hebben actuele voorbeelden te over.

Racisme en discriminatie in de media

Velen van ons voelen zich niet veilig genoeg om dergelijke verhalen te delen in een omgeving waar die niet serieus genomen worden, of vrezen de baan of opdracht te verliezen, als ze dat wel doen. Sommigen van ons trotseren de omstandigheden en vechten zich in of ontkennen een deel van wie ze zijn om erbij te horen, anderen vertrekken of worden ontslagen. Voor degenen die wel uitgesproken zijn en veel hatelijke reacties vanuit de samenleving ontvangen, is het extra traumatiserend wanneer zij door hun werk- of opdrachtgever niet gesteund worden of ook daar met racisme moeten dealen. In alle gevallen laat het littekens achter om zo voor je bestaansrecht te moeten strijden als betrokken mediaprofessional. Laat duidelijk zijn, we schrijven dit niet omdat we weerloze slachtoffers zijn (al zijn velen van ons wel slachtoffer geweest van racisme en discriminatie), maar juist omdat we professionals zijn die ons vak verstaan. Racisme en discriminatie maken ons werk moeilijker. Des te meer reden om ons nu uit te spreken. We willen geen onderdeel blijven van het probleem door langer te zwijgen. We eisen een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. We willen erkenning voor de objectieve realiteit dat racisme schadelijke invloed heeft op de levens van miljoenen Nederlanders. Racisme en discriminatie zijn niet ‘de andere kant van het verhaal’, ‘een mening’ of ‘een politiek standpunt’, maar verboden en strafbaar. Het is ook niet alleen het probleem van bi-culturele makers, maar van ons allemaal. Verandering komt alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt. 

Onze voorstellen en eisen

We putten kracht uit de pluriformiteit van onze identiteiten. We willen dat media inzien dat zowel representatie als diversiteit essentieel zijn voor een breder perspectief en kwalitatieve media, en dat doorvoeren in hun werving- en selectiebeleid. Het doel is dus niet alleen een cosmetische invulling. Ons publiek heeft recht op meer perspectieven en completere beelden en verhalen. En ook op representatie van mensen met verschillende afkomsten, huidskleuren, lichamen, seksualiteiten en geloofsovertuigingen. Dus op journalisten waarin ze zichzelf herkennen of journalisten die moeite doen zich in verschillende werelden te verdiepen. Het bestrijden van institutioneel racisme in de media is de verantwoordelijkheid van alle journalistieke mediaorganisaties, niet alleen van individuele journalisten of mediamakers. 

Daarom richten wij een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie op waar:

 • Meldingen van racisme en discriminatie in journalistieke mediabedrijven of mediaproducties actief worden geregistreerd en gemonitord (dossieropbouw);
 • Op basis van meldingen actie wordt ondernomen tegen journalistieke mediabedrijven die zich - bedoeld of onbedoeld - schuldig maken aan racisme en discriminatie of dat gedogen op de werkvloer of in mediaproducties;
 • In een veilige omgeving slachtoffers en klokkenluiders van racisme en discriminatie in de media psychologisch en juridisch worden bijgestaan en beschermd.

Voor het oprichten van het Meldpunt Media Racisme & Discriminatie werken de initiatiefnemers samen met stichting RADAR die zich al jaren op verschillende manieren inzet om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Ook worden de initiatiefnemers gesteund door Wensly Francisco, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de NVJ-jongerenafdeling Vers in de Pers (ViP).

Verder willen wij bij mediabedrijven en redacties verandering zien in de volgende vormen:

 • Onderzoek naar institutioneel racisme en discriminatie op de redactie en werkvloer. Met daaraan gekoppeld concrete actieplannen waarin alle betrokkenen participeren en waarvan de uitvoering wordt gemonitord;
 • Een anti-racisme en discriminatieprotocol waarmee mediabedrijven en leidinggevenden verantwoordelijk worden gesteld voor de actieve aanpak en bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer en in producties. Daarin opgenomen een veiligheidsclausule voor medewerkers zodat zij hun werk niet verliezen of worden tegengewerkt als zij hun mond open doen tegen racisme en discriminatie, ook niet als je nieuw bent op de redactie;
 • Meer eindredacteuren, coördinatoren, hoofdredacteuren en directeuren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen en als ze dat niet zijn, dat ze beschikken over een inclusief denk- en werkniveau;
 • Meer presentatoren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen. En in mediaproducties meer gezichten en stemmen van mensen met een bi-culturele achtergrond in de rol van expert. Zodanig dat ons potentiële publiek zich in ons en onze werkwijzen herkent, en er op kan vertrouwen: (journalistieke) media zijn er ook voor ons.

Stop racisme en discriminatie in de media. Het is tijd voor #Followup

29 juni 2020

 1. Aashna Sewpersad
 2. Abdel El Bach
 3. Afran Groenewoud
 4. Aldo Brinkman
 5. Aldith Hunkar
 6. Alex Zhao
 7. Alfrida Martis
 8. Ali Haselhoef
 9. Altan Erdogan
 10. Amanda MacRae (Be Your Total Self)
 11. Aminanta Minte (Alien Mag)
 12. Anaïsa Bruchner 
 13. Angelique Houtveen
 14. Anna Willems
 15. Anne Eikenboom
 16. Annemijn van Hilten
 17. Anouk Tulner
 18. Anne Gooren
 19. Anne Vroegindeweij
 20. Annebregt Dijkman
 21. Anton Jongstra
 22. Arja Mari
 23. Arthur van Vliet 
 24. Babette Kasteleijn
 25. Babs Petit
 26. Bei Wang
 27. Beri Shalmasi
 28. Bernadette Kuiper
 29. Bete van Meeuwen
 30. Bo Hanna
 31. Bouchra Talidi
 32. Brahim Azamouri
 33. Brecht van Hulten
 34. Carine Lacor
 35. Carmen Fernald
 36. Cathelijne Blok
 37. Cathelijne Felet
 38. Caroline Dijckmeester
 39. Chafina Bendahman
 40. Chanelva Rier (FunX)
 41. Chantal Labree
 42. Charisma Pical
 43. Charlotte Biskop
 44. Chee-han Wong
 45. Chris Keulemans
 46. Christel Voorn
 47. Clarice Gargard (Lilith Mag)
 48. Cemil Yilmaz
 49. Cindy van Veen
 50. Damla Kaygusuz
 51. Daniël Poolen
 52. David Paul Peters 
 53. Dieuwke van den Heuvel
 54. Dionne Abdoelhafiezkhan
 55. Diop Angelo
 56. Djanlissa Pringels
 57. Dore van Duivenbode
 58. Dorien van Linge
 59. Dorothee Loorbach
 60. Dounia Yari 
 61. Dunja Procee
 62. Dunya van der Meulen
 63. Edvina Babic
 64. Edwin Reinerie
 65. Elisabeth van Scherpenzeel
 66. Emmely Staat 
 67. Emma Lok (WOMEN Inc.)
 68. Emy Asma el Ghalbzouri
 69. Enis Odaci
 70. Erik den Boer
 71. Esma Choho
 72. Eva Cleeven
 73. Eva Hol (FunX)
 74. Eva Houtsma
 75. Eva van Manen
 76. Eva van Heije
 77. Eveline Helmink (Happinez)
 78. Eveline de Vletter
 79. Everest Thung
 80. Eric Arends
 81. Fadua el Akchaoui
 82. Fatma Genç
 83. Felicia Alberding
 84. Floor Overmars
 85. Francisco van Jole
 86. Fréderike Geerdink
 87. Gale Rama
 88. Gerard Wijngaarden (RTV7)
 89. Gijs van der Sanden
 90. Guilliano Payne
 91. Hanna van Vliet 
 92. Hadassa van de Griend
 93. Hajar Fallah
 94. Hajar Scholten
 95. Hanane el Kaddouri
 96. Harmke Oudenampsen (Zakelijk in Beeld)
 97. Hasna el Maroudi (Lilith Mag)
 98. Hasse van Nunen
 99. Hedwig Wiebes
 100. Heiba Lankhorst
 101. Hilde de Jong
 102. Hugo Emmerzael
 103. Hui-Hui Pan (Pan Asian Collective) 
 104. Ibtisam Harrak
 105. Ida Overdijk
 106. Ilias Zian
 107. Ingeborg Brunt  
 108. Iris Grob
 109. Jacques Hermus 
 110. Jalal Bouzamour
 111. Jaleesa Clows (FunX)  
 112. Jan Peter Pellemans
 113. Jannet Vaessen (SDG 10 coördinator)
 114. Janet Verheije
 115. Janice Deul (Diversity Rules)
 116. Janine Bakker
 117. Janneke van Heugten (Mediaplatform VIDM)
 118. Jasmijn Beerthuis
 119. Jayani Masthoff (Goudvisie)
 120. Jeansen Djaoen (FunX)
 121. Jeffrey van Rijk
 122. Jekke Mink
 123. Jeroen Mondria (VPRO)
 124. Jeroen Pen
 125. Jesper Buursink 
 126. Jill Mathon
 127. Joanne Oldenbeuving
 128. John Oliveira
 129. Josephine Hoogland
 130. Jos van Dongen
 131. Josin Hu
 132. Johan Zwaan
 133. John Samson
 134. Jonnah Bron
 135. Julia Veldman
 136. Julie Ng
 137. Julien van Wallenburg
 138. Jurre Geluk
 139. Joni de Vries
 140. Jonneke de Zeeuw
 141. Jörgen Tjon a Fong
 142. Joris Marseille
 143. Karima Belhaj
 144. Katie Wolters
 145. Kauthar Bouchallikht 
 146. Kavita Ramkhelawan (FunX) 
 147. Kelly van Binsbergen 
 148. Khalid Ouaziz (Kleurrijke Top 100)
 149. Kiriko Mechanicus
 150. Kwennie Cheng
 151. Lara Rense
 152. Lars Dellemann
 153. Leoni Schenk
 154. Liesbeth Staats
 155. Lieven Heeremans
 156. Lily Tjon, influencer
 157. Lisa Visser
 158. Lisanne Faddegon
 159. Lize Korpershoek
 160. Lorenzo Fränkel
 161. Lotte van Rosmalen
 162. Lou Muuse
 163. Luca Goossens
 164. Maartje Duin
 165. Maartje Geels
 166. Madelijn van den Nieuwenhuizen
 167. Madelon Stokman
 168. Mahasin Tanyaui
 169. Malou Holshuijsen
 170. Manou Beijne 
 171. Mara Grimm
 172. Marie-Claire van den Berg
 173. Marie Lotte Hagen (Damn Honey)
 174. Marieke Rietkerk
 175. Marjolein de Jong
 176. Mark Reijmers 
 177. Mark Deuze
 178. Mark van Waes
 179. Marnel Breure
 180. Martin Kamphorst (Winq)
 181. Martijn Nieman
 182. Martijn Tulp
 183. Marvin HokstamF
 184. Maryam Hassouni
 185. Massih Hutak
 186. Matthijs van der Veer
 187. Maud Wiemeijer
 188. Maureen Brokken
 189. Maurits Groen
 190. Max de Ploeg
 191. Mensje van Puffelen
 192. Merel Baldé
 193. Merel Wielaert (FunX)
 194. Merijn Tol
 195. Michael Monkau
 196. Michael Schnörr
 197. Michel Zeegelaar 
 198. Michelle Veldkamp
 199. Milouska Meulens 
 200. Mildred Roethof
 201. Mina Amhil
 202. Mina Etemad
 203. Mirjam Bakker
 204. Mirjam Marks
 205. Mo Anouar Lachab
 206. Mo Hersi 
 207. Mona van den Berg
 208. Nadia Shah
 209. Nadia Zerouali
 210. Nadine Ridder
 211. Najib Amhali
 212. Nancy Poleon
 213. Naomi mensingh 
 214. Naomie Pieter (Black Queer & Trans Resistance) 
 215. Nasrdin Dchar
 216. Natalie Righton
 217. Natasja Gibbs
 218. Nellie Benner (BNNVARA)
 219. Nicolaas Veul
 220. Nicolette Nol
 221. Nick Felix
 222. Nick Pijler
 223. Nienke Groen
 224. Nikki Sterkenburg 
 225. Nilüfer Öder
 226. Nina Blussé
 227. Nina Groot
 228. Nitchka Wefers Bettink 
 229. Nordin Ghouddani
 230. Nydia van Voorthuizen (Damn Honey)
 231. Nynke de Jong
 232. Onesy Muller
 233. Özgür Canel
 234. Patricia Cronie
 235. Petra Grijzen
 236. Petra Trinidad
 237. Pete Wu
 238. Philip Bueters
 239. Quyvorim Biervliet
 240. Queeny Ly
 241. Raja Felgata (De Kleurrijke Top 100)
 242. Raquel Schilder
 243. René van Beek
 244. René Romer
 245. Renée Kapitein
 246. Reza Kartosen-Wong
 247. Rianne Meijer (Linda.)
 248. Ricky Mohabbat
 249. Romana Vrede
 250. Roos Barneveld  
 251. Roos Houben
 252. Roos Smeets
 253. Roos van Tongerloo
 254. Roozbeh Kaboly
 255. Rowan Blijd
 256. Roziena Salihu
 257. Rui Jun Luong
 258. Ruby Deelen
 259. Sabra Bano
 260. Sacha Gertsik
 261. Sahil Amar Aïssa
 262. Sakina Elkayouhi
 263. Salima Bouchtaoui
 264. Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
 265. Samira El Kandoussi
 266. Samya Hafsaoui 
 267. Sander Heijne
 268. Sara Berghuis
 269. Sara Plat 
 270. Sarah Wong
 271. Sarra Hassouni 
 272. Saskia Selen
 273. Sebastiaan Leeman
 274. Selli Altunterim
 275. Shamira Raphaela
 276. Sharina Henriquez
 277. Sharon de Miranda
 278. Shenin Lebrun
 279. Sherina Leerdam
 280. Shermin Chavoushi 
 281. Sinan Can
 282. Sinan Çankaya
 283. Sioejeng Tsao
 284. Sofie van den Enk
 285. Sona Boker
 286. Sonkie Lie
 287. Soraya Pol
 288. Sosha Duysker
 289. Soulaima El Khaldi
 290. Soumaya Ahouaoui 
 291. Soumaya Azzagari
 292. Soundos el Ahmadi
 293. Stef Mul
 294. Steffie van Rhee
 295. Stephanie Afrifa
 296. Sterresoet van Schooten
 297. Suzan Yücel
 298. Tamara Seur
 299. Thaïs Leopold
 300. Tatjana Almuli
 301. Tayfun Balçik
 302. Tessa Boerman
 303. Teun Gaultier
 304. Theo Brand
 305. Timo Harmelink
 306. Titia Hoogendoorn 
 307. Tjerk Hermsen
 308. Tuan Vo
 309. Urvidice Wakker
 310. Usha Marhé 
 311. Vera Holland
 312. Vera Siemons
 313. Vincent Yeers
 314. Wayta Patmo
 315. Wei Lun Lam
 316. Wendy van der Weert 
 317. Wendy Young
 318. Wensly Francisco
 319. Wessel Damman
 320. Wiam LK Roo
 321. Willem Frank de Nood
 322. Willem Timmers
 323. Wim van Klaveren
 324. Yaghoub Sharhani
 325. Yasmina Chahbar
 326. Yvette van Boven
 327. Ylja Band
 328. Yucel Kopal
 329. Zaïre Krieger 
 330. Zakaria Taouss
 331. Zoë Papaikonomou

Zie ook:

Republiek Allochtonië heeft de afgelopen jaren vele artikelen geplaatst over de media en in het bijzonder de wijze waarop er over moslims en islam wordt bericht. U vindt deze artikelen hier. 

 


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over discriminatie, diversiteit, inclusiviteit, manifest, media, racisme.

Delen: