Stop terrorisme en stop haatzaaien tegen moslims

In nieuws door Emcemo en Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie op 29-10-2020 | 17:27

"Het optreden van een handvol fanatiekelingen heeft tot gevolg dat moslims in Nederland en Europa nog meer worden gestigmatiseerd en dat hun dagelijks leven, dat toch al zwaar wordt getroffen door discriminatie, racisme, islamofobie en alle vormen van uitsluiting, nog ingewikkelder wordt."
Dat schrijven EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie naar aanleiding van de afschuwelijke aanslagen vandaag in Frankrijk.
Hieronder hun verklaring.

Opnieuw hebben geweld en terrorisme, gepleegd uit naam van de islam, zich gemengd in de strijd van migrantenverenigingen. Als leken-, democratische en solidariteitsbewegingen werken wij aan de opbouw van moderne, egalitaire, open en tolerante samenlevingen. Het optreden van een handvol fanatiekelingen heeft tot gevolg dat moslims in Nederland en Europa nog meer worden gestigmatiseerd en dat hun dagelijks leven, dat toch al zwaar wordt getroffen door discriminatie, racisme, Islamofobie en alle vormen van uitsluiting, nog ingewikkelder wordt.

Racistische en populistische bewegingen maken gebruik van deze verachtelijke daden om de publieke opinie geloofwaardiger te maken en voor hun eigen politieke agenda’s te gebruiken.

De recente barbaarse daden in Frankrijk zijn een belediging voor de islam en verraad aan de nagedachtenis van alle activisten die hun leven hebben gewijd aan het waarborgen van hun rechten, waaronder de vrijheid van godsdienst en vereniging voor de moslims van Europa.

Extremistische ideologie verwerpt het debat, neemt moslims in gijzeling en maakt van misdaad een daad van dapperheid. De rechtsstaat waarin we leven en waaraan we ons houden, geeft ons de middelen om ons te verdedigen zonder onze toevlucht te nemen tot geweld. We leven in staten die cartoons en blasfemie toestaan; maar die ons ook toestaan om dergelijke cartoons en blasfemie niet te onderschrijven.

Wij pleiten voor een islam, die net als alle andere geloven, zijn plaats heeft in Europa, en die door elkaar gerespecteerd worden.

Aan de andere kant is er in Europa geen plaats voor herhaalde inmenging door derde landen. Wij dringen er bij de Nederlandse regering en de Europese staten op aan om het optreden van bepaalde staten of islamitische groeperingen ter ondersteuning en financiering van religieus fanatisme, haat jegens het Westen en terrorisme duidelijk te veroordelen. Bovendien houdt de strijd tegen het fanatisme niet in dat de moslimgemeenschappen in Europa worden uitgestoten.  Alle negatieve verwijzingen naar de islam, moslims, of de islamitische hoofddoek horen niet thuis in onze westerse democratieën en zullen er op geen enkele manier in slagen de dreiging van terrorisme en fanatieke misdaden in Europa uit te roeien. In een rechtsstaat staat alleen de rechterlijke macht garant voor de wet en is zij in staat om te veroordelen, te straffen en juridische beslissingen te nemen over wat al dan niet tegen de wet is.

Tot slot, bepaalde verklaringen, afgelegd door politieke vertegenwoordigers, horen niet thuis in onze westerse samenlevingen, in onze democratische samenlevingen!

Wij betuigen onze steun en medeleven aan de getroffenen en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslagen.
 

EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie over de afschuwelijke aanslagen

Zie ook:

CMO: Oproep aan alle moskeeën voor speciale aandacht terreuraanslag in Nice

Laatste berichtgeving over de terreurdaad in Nice bij de NOS en nu.nl
Artikelen die verschenen naar aanleiding van de moord op Samuel Paty

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over afstand nemen, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, Emcemo, Frankrijk, nice, Samuel Paty, terreur.

Delen: