Verslag Tweede Kamerdebat buitenlandse financiering moskeeën

In nieuws door Ewoud Butter op 06-10-2017 | 08:18

Om ongewenste buitenlandse financiering tegen te gaan, werken de grote islamitische koepelorganisaties in overleg met het ministerie aan een convenant. Dat liet minister Asscher gisteren weten tijdens een Kamerdebat.

Demissionair minister Asscher verklaarde tijdens het debat:

Er is afgesproken dat er wordt gewerkt aan een convenant en dat daarbij wordt geholpen. Ik denk dat dit ook belangrijk is, omdat terecht door verschillende partijen werd opgemerkt dat de Nederlandse moslimgemeenschap onze bondgenoot is en moet blijven in de strijd tegen radicalisering, tegen ongewenste financiering en tegen extremisme. Die bedreiging kunnen wij het beste weerstaan, als de wij-groep de vele Nederlandse moslims omvat — ik citeer mevrouw Keijzer daarin graag — die een bijdrage leveren aan ons land, die hard werken en die net als wij een broertje dood hebben aan extremisme. In de loop van 2018 wordt verwacht dat het convenant er is. Dat kan ertoe leiden dat vanuit die koepelorganisaties zelf ongewenste financiering eerder aan het licht wordt gebracht en wordt tegengegaan.

Veel Nederlandse moskeeen zijn aangesloten bij een koepel, maar lang niet alle. Of deze moskeeen ook worden betrokken bij het proces, werd uit het debat niet duidelijk.  

Transparantie financiering

Tijdens het debat lieten diverse woordvoerders weten zich zorgen te maken over geldstromen uit de Golfstaten naar Nederland. Moskeeën zouden meer inzicht moeten geven in hun financiën, vonden eigenlijk alle woordvoerders. Volgens Achraf Bouali (D66) is transparantie is belangrijk om onverdraagzaamheid en ongewenste beïnvloeding te bestrijden en Tunahan Kuzu (DENK) benadrukte dat niet alleen moskeeën open moeten zijn over hun financiën, maar ook kerken en synagogen.  Ook zou er meer transparantie moeten komen over het  geld dat vanuit Nederland naar Afrika en het Midden Oosten wordt gestuurd onder het mom van missiewerk en zendingswerk.

Wettelijk kader voor verbod

Verschillende partijen pleitten voor een verbod op ongewenste financiering van moskeeën. Volgens Jasper van Dijk (SP) is zo'n wettelijk verbod noodzakelijk om te voorkomen dat het salafisme steeds meer invloed krijgt. Mona Keijzer (CDA) wil met een verbod antidemocratische organisaties aanpakken en Ockje Tellegen (VVD) vindt dat financiering vanuit landen die zelf geen godsdienstvrijheid kennen,  in ieder geval verboden moeten worden.

Volgens de ministers Asscher en Koenders steunen de wens om ongewenste financiering vanuit het buitenland te verbieden, maar het is volgens hen lastig om "ongewenste financiering" goed af te bakenen en te definiëren. Asscher zei hierover tijdens het debat:

Het kabinet heeft gezegd dat er eigenlijk wetgeving moet komen om ongewenste financiering tegen te gaan. De vraag is hoe je ongewenste financiering definieert. Iedereen in deze zaal weet dat dit knap lastig is, omdat je de scheiding van Kerk en Staat in acht houdt, net als de vrijheid van godsdienst. Hoe onderbouw je wat ongewenst is, wil je dat op een rechtsstatelijke manier tegenhouden?

Om die criteria te vinden is een pilotproject gestart. Met dat pilotproject gaan we dus breder dan wat al strafrechtelijk verboden is via de wet inzake terrorismefinanciering, door te kijken naar de netwerken en de financiële stromen rond non-profitorganisaties, die op wat voor manier dan ook indirect in verband kunnen worden gebracht met personen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme. Dus je maakt de kring wijder.

Er is geen sprake van strafbaarheid, maar je brengt die netwerken en geldstromen in kaart, in de hoop dat je daarmee criteria kunt ontwikkelen waarmee je ongewenstheid kunt vaststellen, nog niet zijnde strafbaarheid. Dat kan de basis vormen voor wetgeving, om te zeggen dat we dat niet meer willen toestaan. Je moet dat binnen de rechtsstaat definiëren. Dat is een van de redenen waarom dat nog niet eerder gelukt is. Daar is die pilot heel belangrijk voor.

Islam(ofobie)

Volgens Machiel de Graaf (PVV) is niet het salafisme maar de islam zelf het probleem. Hij pleitte voor de sluiting van alle moskeeën. Mona Keijzer was het daar niet mee eens: we moeten juist de mensen van goede wil betrekken bij de strijd tegen extremisme.

Tunahan Kuzu hekelde de islamofobie van de PVV: het neerzetten van moslims en de islam als de vijand is volgens Kuzu het islamofobisch electoraal verdienmodel van de PVV. "Dat is hypocriet van een partij die zelf aan een buitenlandsgeldinfuus ligt van een haatzaaiclub in Amerika. Het is hypocriet omdat we prat gaan op de scheiding van Kerk en Staat. De Kerk mag zich niet bemoeien met de Staat, maar de Staat moet van de PVV moskeeën sluiten. Maar bovenal is het onterecht, want vrijwel alle moskeeën doen hun best om bij te dragen aan de samenleving. Zij proberen radicalisering tegen te gaan. Zij bieden huiswerkbegeleiding. Zij proberen te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen."

Volgens Kuzu is de bijdrage van moskeeën aan de Nederlandse samenleving groter dan de bijdrage van de PVV, die geen radicalisering tegenwerkt, maar juist de "radicalisering van "eigen volk eerst"-roepende kaalkoppen"  in de hand werkt. 

Bronnen: 
Kort verslag, mondeling verslag Tweede Kamer

Zie ook:

Hoe worden moskeeen gefinancierd? (polderislam.nl)

Foto: pixabay

 

 


Meer over achraf bouali, financiering moskeeen, lodewijk asscher, machiel de graaf, mona keijzer, ockje tellegen, tunahan kuzu.

Delen: