Waar blijven de 80 Nederlandse kinderen in IS-gebied?

In nieuws door Ewoud Butter op 18-10-2017 | 08:08

Nu IS steeds meer terrein verliest, wordt de vraag actueler wat er met de Nederlanders in het gebied zal gebeuren. Hiertoe behoren ook 80 kinderen.

"Familieleden van Nederlanders die nog in Syrië verblijven, storen zich aan de passieve houding van de Nederlandse overheid. Die doet niets om hun kinderen, broers of zussen weg te halen uit voormalige IS-gebieden.  Zelfs als Nederland weet waar de Syriëgangers gevangen zitten, wordt niet expliciet om hun uitlevering gevraagd."

Dat schrijft de Volkskrant.

Er zijn ouders die ervan overtuigd dat hun kinderen, meestal dochters, niet vrijwillig hebben gekozen voor de tocht naar het kalifaat. Ze zijn door hun man gedwongen of met valse voorwendselen gelokt door ronselaars. Hun dochters zijn geen terroristen. 

Anderen vragen de aandacht voor hun kleinkinderen. Naar schatting verblijven er ongeveer 80 kinderen in (voormalig) IS- gebied. Een vader in de Volkskrant:'Mijn dochter die vrijwillig naar het kalifaat is vertrokken, heb ik opgegeven. Zij is niet meer de dochter die ik kende voor haar vertrek.' Hij vindt dat zijn dochter voor heel lang achter de tralies moet verdwijnen, omdat zij bewust is afgereisd. Maar zijn kleinkinderen zijn onschuldig. Die hebben, zegt hij, recht op een humane behandeling. Die moeten terug kunnen komen en door de familie in Nederland worden opgevangen. 

Kinderen die zijn geboren in het kalifaat, zijn stateloos en worden niet gemakkelijk tot Nederland toegelaten. Door middel van een DNA-test zal bewezen moeten worden dat ze Nederlandse ouders hebben. Mochten ze toch in Nederland terechtkomen, dan zullen ze worden opgevangen in een pleeggezin en nauwgezet gemonitord worden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt in de Volkskrant dat de Nederlandse overheid geen hulp biedt aan Syriëgangers  die willen terugkeren. 'Mensen die uitreizen hebben bewust de keuze gemaakt zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie', zegt een woordvoerder.  'Syriëgangers die erin slagen zich bij een Nederlandse post te melden, worden door de Marechaussee naar Nederland begeleidt, daar vastgezet en door het OM voor de rechter gebracht.' 

Maar op eigen kracht naar een Nederlandse ambassade of consulaat zien te komen is volgens de familieleden bijna onmogelijk. De kans is groot dat ze onderweg worden doodgeschoten. 

Het OM bereidt voor de zekerheid ongeveer 240 zaken voor tegen eventuele terugkeerders. Wanneer ze in Nederland komen zullen ze vervolgd worden voor deelname aan een terroristische organisatie. Daarvoor kunnen ze maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen.

Nederlandse familieleden van Syriëgangers krijgen sinds najaar 2015 ondersteuning van het door het kabinet Rutte II ingestelde Familiesteunpunt Radicalisering. Eerder dat jaar werd met steun van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) gestart met het Platform Achterblijvers. Familieden van jihadgangers die zijn aangesloten bij dit platform, komen geregeld bij elkaar om steun en advies te geven. 

Lees ook dit artikel dat de Volkskrant gisteren publiceerde over 'jihadbruiden', (Europese) vrouwen die naar het kalifaat vertrokken.

 

 


Meer over Syriëgangers, terugkeerders.

Delen: