Zouggar Raji neemt afscheid

In nieuws door Ewoud Butter op 23-06-2008 | 08:30

Na ruim twintig jaar heeft senior adviseur Zouggar Raji afscheid genomen van . In twee decennia heeft hij veel werk verzet om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Maandag 23 juni was de afscheidsreceptie in Zaandam.

In 1987 begon Raji zijn werk als regioconsulent op het Haarlemse kantoor van ACB (toen nog Amsterdams Centrum Buitenlanders). Begin 1989 verhuisde hij naar het Amsterdamse kantoor waar hij aan het werk ging als consulent Arbeidsmarkt. Daar heeft hij meegewerkt aan het opzetten van diverse werkgelegenheidsprojecten in Amsterdam en omgeving, zoals de Migrantenwerkwinkel. Dit project zorgde voor een grote instroom van Turkse en Marokkaanse medewerkers bij de gemeente Amsterdam en bij arbeidsbureaus.

Raji had al eerder een netwerk van Marokkaanse hulpverleners opgericht, het Marokkaanse Welzijns Werkers Overleg (MWWO). Dit overleg werd in het vervolg door ACB ondersteund, waardoor de contacten met Marokkanen geintensiveerd werden. ACB en MWWO organiseerden gezamenlijk conferenties, onder meer over hulpverlening aan Marokkanen, de rechtspositie van Marokkaanse hulpverleners en de problemen bij de opvoeding van de Marokkaanse jeugd.

Bij de vorming van de Federatie Steunfuncties Minderheden (FSM) in 1996 verhuisde het regiokantoor van ACB van Haarlem naar Zaandam. Raji werd teamcoordinator van dit kantoor. Deze stap betekende een uitbreiding van het werk in de rest van Noord-Holland.

Raji kreeg een trekkende rol bij de oprichting van het Regenboogoverleg in Zaanstad, de Migrantenraad in Purmerend en de Marokkaanse Vrouwengroep in Edam.

In 2000 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diverse organisaties uit Zaanstad hebben hem voorgedragen voor zijn actieve bijdrage aan de sport en aan migrantenorganisaties. Ook de media besteden aandacht aan de grote bijdrage van Raji: lees het artikel in Dagblad Zaanstreek van zaterdag 21 juni en het bericht op de website van het Noord-Hollands dagblad. (klik hier).


Meer over zouggar raji.

Delen: