7 december: kennisatelier participatie van vluchtelingen

In opinie op 21-11-2011 | 17:31

Veel vluchtelingen zijn goed opgeleid. Hun potentieel is groot, maar hoe boren we dit aan? Uit het SCP-rapport ‘Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten’ bleek eerder dit jaar dat de participatie van vluchtelingen achterblijft bij die van andere Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelde een relatief hoog werkloosheidspercentage onder vluchtelingen vast. Veel vluchtelingen geven aan dat de gebrekkige bruikbaarheid van hun diploma’s de toegang tot de arbeidsmarkt belemmert. Daarnaast voelen vluchtelingen zich gehinderd door gezondheidsproblemen als gevolg van traumatische ervaringen. Toch voelen veel vluchtelingen zich thuis in Nederland, zijn zij de Nederlandse taal machtig en onderhouden ze goede contacten met andere Nederlanders.

Het wordt steeds moeilijker om de participatie van vluchtelingen te vergroten. Zeker nu de budgetten voor inburgering en re-integratie krapper worden en het voeren van specifiek beleid onder druk staat. Tijdens het Kennisatelier Participatie van vluchtelingen zullen we nieuwe wegen verkennen om de positie van vluchtelingen te verbeteren. De volgende vragen komen aan de orde:

  • Welke mogelijkheden hebben beleidsmakers en professionals om binnen het huidige beleid de maatschappelijke positie van vluchtelingen te versterken?
  • Welke best practices zijn er?
  • Welke rol kunnen maatschappelijke organisaties, vluchtelingenorganisaties en bedrijfsleven spelen in het vergroten van de participatie van vluchtelingen?

Het kennisatelier Participatie van vluchtelingen wordt georganiseerd door Nicis Institute, in samenwerking met het SCP, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Regioplan en de Gemeente Amersfoort. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kijk hier


Meer over amersfoort, nicis, regioplan, scp, UAF, vluchtelingen, vluchtlingenwerk nederland.

Delen: