Activistische da’wa in een zee van ongeloof

In opinie door Roemer van Oordt op 17-12-2014 | 10:30

Gisteren presenteerden Martijn de Koning, Ineke Roex, Carmen Becker en Pim Aarns een boeiend onderzoek naar de aard en omvang van militant islamitisch activistische netwerken in Nederland, België en Duitsland. Die netwerken zijn klein; over de drie landen verspreid gaat het om enkele honderden aanhangers. Hun invloed is door de continue aandacht van de overheid en de media echter vele malen groter. De focus ligt daarbij momenteel vooral op de Syrië-gangers. ‘Een groot deel van onze contacten is vertrokken naar Syrië of is daar al gestorven….Het verbaasde ons niet dat ze gingen, maar het zijn er wel veel meer dan we dachten’, vertelde Martijn de Koning gisterenavond bij Dit is de Dag op Radio 1.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben in 2012 en 2013 onderzoek gedaan naar islamitisch activisme in België, Nederland en Duitsland. Ze hebben onder meer gekeken naar groepen als Sharia4Belgium, Sharia4Holland, Team Free Saddik / Behind Bars. Straat Dawah, Tauhid Germany (voorheen Millatu Ibrahim), Die Wahre Religion en het Pierre Vogel-netwerk.

Voor alle duidelijkheid: in het onderzoek, dat als rapport is uitgegeven bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES),  staan processen van radicalisering of motieven van mensen om naar Syrië te vertrekken niet centraal. De focus ligt op de ontwikkeling van activisme en de inbedding daarvan in de samenleving en de internationale context. Zo vormen de interventies van de VS en Europese landen in landen van moslims (Afghanistan, Jemen, Irak, Somalië) een voortdurende bron van inspiratie, propaganda en mobilisatie van de activisten, evenals islamofobe tendensen in nationaal beleid en debat.

De opkomst van dit type islamitisch activisme is volgens de onderzoekers nieuw: moslims zijn geen kleine minderheid meer en jonge moslims laten hun eigen stem horen, waarbij ze de oudere generaties juist een zwijgende en onderdanige houding verwijten. De houding van de activisten is samen te vatten als: met de vuist op tafel slaan om te zeggen ‘Wij pikken niet alles meer’, en ‘Laat ons met rust’. Maar dat laatste doen ze op zo’n manier dat ze daardoor juist meer kritiek krijgen en meer aandacht; wat ze voor een deel ook willen om hun boodschap te verspreiden. De toenemende aandacht heeft echter ook geleid tot de val van deze netwerken. Tegelijkertijd blijven hun acties en de daarmee gepaard gaande retoriek en symboliek het overheidsbeleid ontregelen.

Da’wa activisme in de drie onderzochte landen
Sharia4Belgium kwam voor het eerst in het nieuws door het verstoren van een debat aan de Universiteit van Antwerpen. Het netwerk was vanaf de oprichting vooral gericht op het trekken van de aandacht van media door bewust te provoceren. Met deze provocaties wilde Sharia4Belgium, net als Sharia4Holland, de democratie en ‘westerse’ normen en waarden ontmaskeren als hypocriet en vijandig aan de islam. Daartegenover zetten de activisten de islam als ideale alternatieve levenswijze.

De Nederlandse netwerken Behind Bars en Straat Dawah zijn meer in de luwte opgekomen en richtten zich eerst vooral op solidariteitsacties voor gevangen en het verrichten van missiewerk op straat. Net als in Duitsland is er in Nederland sprake van verschillende vormen van verzet tegen de heersende orde en de internationale politiek, die vormkrijgt in ‘onderdrukking, onderwerping en vernedering door de ongelovigen’.

De activisten kiezen voor een alternatief waarin hun ideaalvisie op de islam en de samenleving centraal staat. Daarbij daat het om het creëren van eigen ruimtes waar zij vrij zijn van inbreuken op hun privésfeer door een vijandelijke omgeving. Of zoals één van de activisten in het onderzoek het formuleerde: ‘een eiland in een zee van ongeloof’.

Hoewel de activisten allemaal grote thema’s proberen aan te snijden, lopen hun motieven om in verzet te komen sterk uiteen. Martijn de Koning: ‘Het verschilt sterk wat het doel is van deze mensen: de één wil op jihad, maar een ander wil gewoon in Nederland leven en met rust gelaten worden, zonder vervelend islamdebat’.


Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië


Bronnen: Dit is de dag radio 1, IMES, RU 


Lees het hele onderzoek:hier


Meer over islamtisch activisme op dit blog: hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over belgië, carmen becker, da'wa, Die Wahre Religion, duitsland, ineke roex, islam, islamitisch activisme, jihad, jihadisme, martijn de koning, media, moslims, nederland, overheid, Pierre Vogel-netwerk, pim aarns, radicalisering, roemer van oordt, ru, sharia4belgium, sharia4holland, syrië-gangers, Tauhid Germany, Team Free Saddik / Behind Bars. Straat Dawah, uva.

Delen: